Páginas

lunes, 5 de julio de 2010

IKASLEEN IRITZIAK: 1 Batxilergoa / Minimoak GHn4)  Batxilergoko beste irakasgai guztietan gainditzeko, badira ikasi behar diren minimo batzuk, nahiz eta ikasle bakoitza matematikarako, hizkuntzetarako, logikarako, buruz ikasteko eta abarretarako gaitasun desberdinekin jaio den. Minimo horiek lortu ezean suspenditu egiten da. Gorputz Heziketan sasoia landu behar da; helburu nagusienetakoa da. Erresistentzia fisiko minimo bat, indar minimo bat eta abar, eskatu beharko litzaizkieke ikasleei gainditzeko, eta hortik gora ematen ez duenari suspenditu?

272 comentarios:

 1. Ez zait ondo iruditzen minimora iristen ez denari suspenditzea.Beste irakasgaietan, ikasi egin behar da eta minimo batera iritsi, baina sasoi ona edukitzeko ez da ikasi behar eta ondorioz, ez da minimo bat eskatu behar.
  Sasoi txarra duenari, zer egingo diogu ba!Gutxienez ahalegindu egin beharko da eta ebaluaketan ahalegina puntuatu.Sasoi oso ona duenari, noski puntu gehiago jarriko nioke baina puntu bat edo gehienez bi gehiago.
  Inoiz ez nioke sasoi txarra duen norbaiti suspendituko!Zuzentasunez jokatu behar dugu!

  Pritt

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Nire ustez minimo bat ezarri beharko zen, eta ez bazara minimo horretara ailegatzen, saiatuko zarela gainditu ahal izateko. Nire ustez gorputz heziketan ea obekuntza egin duen ikasleak begiratu beharko zen eta horrekin ebaluatu. Ideia ona izango zen: Hasitako bigarrengo astean azterketa bat egin, eta ebaluaketa amaitzear dagoela azterketa garrantzitsua egin. Obekuntza izango balu hasieran pentsatzen zenuen nota baino altuagoa izango da eta ez bada obetzen baina erdia egiten badu gainditu. Kuestioa da obekuntza bat egotea edo maila hortan mantentzea, eta maila hori jeisten ez saiatzea baizik eta obetzen saiatzea.
   SHERCO

   Eliminar
  2. 5- Bai, bakoitzak bere usteak izango ditu baina beti da garrantzitsua zure gorputza gutxienik astean behin edo bitan zaintzea. Nahiz eta LH, DBH eta Batxilerrean egin, nire ustez unibertsitate zein moduloetan bere horretan jarraitu beharko lirateke. Gainera ikasi nahi baduzu ahal duzu ikasi, kirola egin nahi baduzu ahal duzu egin eta biak egin nahi badituzu ezin hobeto moldatuko zinateke. Gorputz hezkuntzak, garrantzia dauka, naiz eta batek lanarekin ez izan zerikusirik honek berak uste duena baina gehiago lagundu diezaioke. Medikuei eskuak askotan nekatze zaizkie eta gorputz hezkuntzak eskuak zein hanka zein beste gorputzeko hainbat gauza hobetzeko kirolak egiten dira.

   Izengoitia: Eurre

   Eliminar
 2. Ni Gorputz Heziketako irakaslea izan ezkero, hainbat minimotara iristen ez denari ez nioke suspendituko. Kontuan izango nukeena, ea ahalegintzen den izango zen eta horren arabera erabakiko nuke gainditu edo suspenditu. Gorputz Heziketan, sasoia da landu behar dena eta nik egingo nukeena hau izango zen: kurtso hasieran denek hainbat prueba egin(erresistentzia, indarra, abiadura...) eta kontuan hartu bakoitzak egindakoa eta kurtso amaieran, bakoitzak berriz prueba berdinak egitea. Datu horien arabera, ikusiko nuke zeinek egin duen hasieran baino hobeto eta zeinek okerrago.
  Ebaluatzerako orduan, bakoitzaren saiakera hartuko nuke kontuan eta nik uste, egunero saiatuz gero hobekuntza egongo litzatekeela; baina ez nioke inori suspendituko ez iristeagatik minimo batzuetara saiatuz gero, baina saiatzen ez dena eta minimo horietara iristen denari agian bai.

  ResponderEliminar
 3. Egia da bai batxilergoan beste irakasgai guztietan badirela minimo batzuk ikasi behar direnak gainditzeko eta horiek lortu ezean suspenditu egiten dela. Nire ustez, Gorputz Hezkuntzan ikaslea nolakoa den eta zenbaterainoko ahalegina egin dezakeen baloratu behar da, gerta daitekeelako ikasleren batek ezintasunen bat izatea eta arrazoi honengatik Gorputz Hezkuntza ezin duela egin gertatzea. Horrelako kasuren batean nik, ikaslearekin hitz egin eta zer arazo duen galdetuko nioke eta erantzunaren arabera erabakiak hartzen joan: izan daiteke, ikasleak ahalegin minimo bat egin dezakeela, ezin dituela hainbat ariketa egin baina beste batzuk bai, ezin dezakeela ariketa fisikorik egin... Hau dena aztertu ondoren erabakiak hartzen hasteko garaia dela iruditzen zait. Horrelako kasuren baten aurrean lehen aztertu ditudan elementuen arabera ondorengo zerbait egiteko eskatuko nioke ikasleari: ahalegin minimo bat egin badezake hori egiteko; ariketa batzuk ez baina beste batzuk egin ditzakeenean lan sinpleren bat egiteko edo ariketa horiek sakonago lantzeko; eta ezin badezake ezertxo ere egin lan sakon bat egiteko aginduko nioke ikasleari. Horrela beste ikasleen kexak saihestea lortuko genukeela ere pentsatzen dut. Beraz, nik arrazoi sakon batengatik (ikaslearen alferkeria, klaseetara ez agertzea...) ez bada ez nioke suspendituko ikasgaia ikasleari.

  IZENGOITIA= ni.

  ResponderEliminar
 4. Nire ustez Gorputz Heziketako saioak ez dira beste irakasgaiak bezalakoak. Hau ere garrantzitsua da, baina ez da berdina zure ikasteko ahalmena eta kirola egiteko ahalmena. pertsona batzuek minimo batzuk dituzte, erresistentzian, abiaduran edota indarrean. Hori landu daiteke, baina Gorputz Heziketako minimo batzuetara iristea agian ezinezkoa da eta ez litzateke horregatik suspenditu behar.
  Beste gauza bat da pertsona batek ahaleginik ez egitea bere sasoia hobetzeko, badakielako minimoetara iristen dela. Baina honek portaera txarra badu, nik suspenditu egingo nioke.
  Beraz, oso erlatiboa da Gorputz Heziketa suspenditu ala ez.

  -Minnie.

  ResponderEliminar
 5. Bai, nire ustez beste ikasgaietan nota minimo bat atera behar bada, zergatik ez gorputz heziketan? Nik gorputz heziketako irakasle izateko aukera izango banu, ebaluazio bakoitzaren bukaeran, orain egiten dugun moduan, proba txiki batzuk egingo nituzke, horrela bakoitzaren egoera fisikoa eta gaitasuna ikus daiteke nota egoki bat ipintzeko. Ala ere, zahiagoa iruditzen zait suspenditzea, ze nahiz eta saiatu, agian bere gorputzak ezin du horrelako esfortzu bat jasan. Hori bai, pertsona horretan progresioa ikusi beharko da, urte hasieratik urte amaierara eta bere jarrera asko hartu kontutan.
  Izengoitia= agian.

  ResponderEliminar
 6. Ez, ez litzateke suspenditutzat eman beharko soinketa minimo hori eman ezean, kasu hauetan sartu beharko litzateke teoria.
  Erresistentzia minimo hori eman ezean, teoriako azterketa bat egitea litzateke egokiena, honela, eman beharreko marka ematen duenak erresistentzian ez luke egin beharko azterketa teorikorik ( nire ustez iñori gustatzen ez zaizkiguna ), eta minimo hori ematen ez duenari, azterketa teoriko bat eginez aprobatzeko aukera eman. Azterketa teorikoarekin ez balu aprobateuko orduan bai, suspenditutzat jo beharko litzaioke asignatura eta aprobatzeko lan extra 1 egin.
  Gainera nire lagunak dauden beste eskoletan ez da ematen teoriarik soinketan.

  Doby!!!

  ResponderEliminar
 7. Gai hau oso erlatiboa iruditzen zait pertsona askok iritzi desberdinak dituztelako gai honen inguruan. Adibidez, ariketa fisikoa egitea kostatzen zaion batek minimoak ez jartzea eskatuko du eta esfortzua kontuan hartzea. Sasoi betean dagoen pertsona batek ordea, esfortzuaren ordez minimoak eskatu ditu berak esfortzurik gabe egin ahal dituelako.

  Honi irtenbide bakarra ikusten diot. Esfortzuaren eta minimo batzuen arteko erlazio bat bilatu behar da eta ezin duten pertsonek gogo biziz jarduten badute saritzat esfortzuko puntu extrak emango nizkieke eta horrela pertsona horiek pozik geratuko liratekeela ustet dut beraien esfortzuak zerbaitetarako balio izan duela ikusita.

  Hori bai esfortzurik egiten ez duena, ziur aski, aserretu egingo da baina ez du arrazoirik izango, esfortzurik ez badu egiten ez zaiolako nota alturik jarri behar.

  ...PiStAtXo...

  ResponderEliminar
 8. Nire aburuz, Gorputz Heziketa arloa derrigorrezko beste arlo bat den aldetik, ikasle jakin bat irakasleak eskatutako minimoak betetzeko gai ez bada, ikasle honi ikasgai hau automatikoki suspendituta agertu behar zaiola deritzot; betiere, ezintasun fisiko seriorik sufritzen ez duen ikasle batetaz ari bagara, noski.

  Hona hemen adibide gisa. Badira matematikako ekuazioak ebaztea oso zaila aurkitzen duten ikasleak eroen moduan ekuazioak ebatzi eta ebatzi ibili eta gero, arloa suspenditua izan dutenak. Hala ere, saiatu izanak ez du suspenso bat gainditu bat bihurtzen. Beste aste saiatu eta estresagarri baten ostean, errekuperaziora azaldu, eta, azkenean, norbere ahalegin gogorren ondorioz, azkerketa egunean ekuazioak behar bezala ebaztea lortzen duten arte.

  Esan nahi dudana hau da; Gorputz Heziketako iraskaleak arloa gainditzeko eskatzen dituen baldintzak lortzea ez dela ezinezkoa. Zaila izan daiteke, baina gainontzeko ikaskideak lortzeko gai badira, zailtasunak dituen pertsona hori ere izan daiteke. Hori bai, besteak baino gehiago saiatu beharko da; bere kabuz, bere aisialdian ariketa fisikoa ugarituz, eta hau gutxi balitz, dieta ere hobetuz.

  Honenbestez, Gorputz Hezkuntza ez diren beste arloetan, normalean, izaten ez diren erraztasunak ez dut uste honetan egon behar direnik. Azken finean, liburuekin edo libururik gabe, gure lorpenen artean egon beharreko gauza dugu; nola? izerdia ateraz.

  ...K.U.K.I...

  ResponderEliminar
 9. Zuek esan duzun bezala, batxillergoan, minimo batera iritsi behar da ikasgai gehienak gainditzeko, baina soinketan nire ustez, minimora iristen ezdenari ez litzaioke saupenditu beharko, nire ustez, probak gainditu ezdituenari, beste gauza batzuk begiratu beharko litzaizkioke, adibidez, klase bakoitzean zenbat gogo jartzen due, klasera zenbat aldiz hutsegiten duen, zein jarrera duen klasean... eta faktore horiek guztiak eta beste faktore batzuetan ondo badabil, ebaluazioko notan, suspenditu beharrean bostekoa jarriko nioke, eta beste betzuei berriz, proba fisikoak gaiditzen baitdituzte, atera duten nota jarriko nieke, beste faktorerik kkontuan hartu gabe. Baina proba fisikoak gainditzen ez dituenak eta jarrera txarra erakusten badu, klasera gogorik gabe etortzen bada edo klasera gutxitan azaltzen baitda, ezi nioke ebeluazio hori gaindituko, eta hurrengo ebaluazioan ongi ibiltzen bada, orduan agian gaindituko niokeen.
  izengoitia: NSA

  ResponderEliminar
 10. Gorputz heziketako saioan, beste ikasgai guztietan bezalaxe, minimo bat gainditu beharko litzatekeela iruditzen zait. Ikasgai hau besteengandik desberdintzat jotzen dugu, eta ezaugarri batzuei begira arrazoia dugula esango nuke. Baina, hala eta guztik ere, hezkuntza arloko derrigorrezko ikasgai bat denez (batxilergo lehenengo mailan behintzat) bete beharreko minimoa gainditzea ezinbestekoa dela deritzot aprobatu ahal izateko.
  Hala ere, heziketa fisikoan minimo horiek betetzen ez dituztenak ere ikasgaia errezago gainditzen dutela iruditzen zait, aldiz, matematikan, historian, ekonomian edo filosofian gainditzeko behar den nota minimoa ez baduzu ateratzen, nekez aprobatuko duzu.
  Argi dago bakoitza abilagoa dela gauz batean edo bestean, eta horregatik, beste ikasgai guztiekin egiten den moduan, heziketa fisikoan ere bakoitzari dagokion nota jartzea proposatuko nuke nuke, ez baitzait justua iruditzen gorputz heziketarako ahalemen gutxi duen batek asko duen baten ematza berbera izatea, beste ikasgaietan ere ezta horrela gertatze eta.

  21112

  ResponderEliminar
 11. Ez nago batere ados horrekin. Egia da beste ikasgaietan minimo bat lortzen ez badugu, ez dugula gainditzen. Gorputz Heziketa, ordea, desberdina da. Guztiok ez gara berdinak, gaitasun ezberdinak ditugu eta ez zait ongi iruditzen abila ez den pertsona bati ikasgaia suspenditzea minimo horiek lortzen ez dituelako. Minimoen sistema horretan ahalegina kontuan hartu beharko litzateke, pertsona asko, abilezia gutxi dutenez, asko saiatzen direlako probak ahalik eta hobekien egiten. Baina ahalegina baloratzea zaila dela uste dut. Hala ere, kasu batzuetan badaude suspenditzeko motiboak: pertsona batzuek ez badute klaseetan ezer egiten, ez badira agertzen, ez badute notarako den proba fisiko bakar bat ere egiten eta azterketarik ere ez badute egiten, kasu horretan suspenditu egingo nieke, arrazoi osoarekin. Minimoak gainditzen dituztenei nota ona jarriko nieke, jarrera eta teoriako azterketa kontuan hartuz.
  Izengoitia: Pass

  ResponderEliminar
 12. Nire ustez eskatu behar dira minimo batzuk GH gainditzeko. sasoi kaskarra duenak beste asignaturatan bezalaxe egin ditzazke gauza asko bere sasoia hobetzeko. GH beste asignatura bat da eta zergatik ez ditu minimoak eduki behar adibidez hezkuntza bat bezalaxe?
  Nire ustez denek eduki behar dugu erresistentzia minimo bat indar minimo bat eta abar gure osasunak asko eskertzen baitu.
  Minimoa ez litzateke oso handia jarri beharko baina tira, ezin dezake edozein pertsonak GH gainditu ezin badu adibidez 5 minutu korrika iraun edota 5 kiloko harria jaurti.

  IZENGOITIA:torrente

  ResponderEliminar
 13. Nik uste dut minimo batzuk jartzea ona dela, honela bakoitzak badaki non dabiltzan gaizki edo non dabiltza hobeto. Horrezgain, minimoak jartzea pertsona bakoitzaren esfortzua dakar, bere record-a hausten laguntzen diolako. Nire ustez, minimo horiek egiten ez duenak baina saiatu dena, ez luke suspenditu behar, nota txarra bai, baino suspenditu ez, hori animoak kentzea da.

  Izengoitia: kiko

  ResponderEliminar
 14. Nire ustez, gorputz hezkuntzan erresistentzia fisiko minimo bat eskatzea ez du zentzurik. Bada, pertsona bakoitzak bere trebeziak eta gabeziak baititu arlo fisikoan eta ezin badu ariketa bat modu egokian burutu ezin zaio gehiago exigitu. Kirolen bat prektikatzen duenak erraztasunez egingo du agian, baina kirola egiteko ohiturarik ez duenari gehiago kostako zaio seguruenik. Hortaz, maila fisikoa baloratu ordez, besta gauza batzuk baloratu beharko liratekeela uste dut, adibidez, estiratzeko modu egokiak zeintzuk diren jakitea edota flexioak, burpe eta bestelakoak zertarako balio duten jakitea. Horrela, denak nota ona lortzeko aukerak berberak izango genituzke.
  izengoitia: mr.grohl

  ResponderEliminar
 15. Gorputz hezkuntzako ikasgaia gainditzeko beste ikasgai guztietan bezala minimo bat behar da noski, kontua da besteetan minimo hori ikasitakoaren araberakoa dela baina testuak dioen bezala gorputz hezkuntzan sasoia lantzea da helburua eta sasoi minimo hori lortzen ez duenak suspenditzea deritzot normalena. Ebaluaketaren erabateko garrantzia eduki behar luke ariketa fisikoa egiterakoan azaldutako ahalmena eta hau gauzattzerakoan erakusten den jarrerak eta teoriako azterketak 1 edo 2 puntu gehigarri izan behar luketela uste dut.
  Ikaskide batzuek idatzi dutenaren inguruan, esan nahi nuke, beste ikasgaietan, adibidez, matematikan abila ez den norbaitek suspenditu egin dezake eta obetzeko eskolaz kanpoko orduak sartzen ditu, ba gorputz hezkuntzan beste hainbeste, gainditzeko maila ematen ez duen pertsona batek suspenditu egin beharko du eta gainditu nahgi badu egin dezala ariketa fisikoa eskolaz kanpo bere sasoia obetzeko.
  izengoitia: motz

  ResponderEliminar
 16. Nire ustez, ez zait normala iruditzen soinketa suspenditzea. Izan ere, saiatzen bada baina arazo bategatik edo besteagatik ez badu bere kabuz gainditzea lortzen ez nioke suspendituko baina hori bai, ez badu ezer egiten, portaera txarra badu... orduan suspendituko nioke. Beste ikasgaietan, saiatzen bada, orduak sartzen baditu, interesa erakusten badu, eta poratera egokia badu ozta-ozta gainditzeko zorian badago aidbidez 4,8 batekin edo, hori dena kontuan hartuz normalean 5 batera iristen da baina horretarako ahalegindu dela demostratzen badu. Ba, soinketan ere berdin egin beharko litzateke, saiatzen bada ariketa fisikoa eginez baina anemia edo beste zerbaitegatik besteak baino lehen nekatzen bada, ezin du horren aurka ezer egin eta gainera azterketa teorikoan nota baxua atera badu baina txuleta egiteaz arduratu bada eta jarrera ona badu nik ez nioke suspendituko.

  ResponderEliminar
 17. Nire ustez minimorik ez dago, ez da behintzat denentzat berdina. Izan ere, batek batere saiatu gabe errez lortu dezake minimoa, eta asko saiatzen den beste batek ezin du minimora iritsi. Beraz, nire ustez ebaluatu beharko litzakeena saiatu den ala ez izango zen.

  ResponderEliminar
 18. Nire ustez, minimorik ez luke egon behar, osasuna ez da modu horretan neurtzen. Nire ustetan, kirol desberdinetan ondo jardunez gero, pertsona horri ikasgaia aprobatutzat jo beharko litzateke. Hala ere, saiatzen dela eta nota ona ateratzeko grina duela erakutsi behar du pertsona horrek. Adibidez, mutil bat oso ondo aritzen bada kirol desberdinetan baina ez bada saiatzen ezertan, ez nioke nota onik jarriko. Agian, minimoa hori izango litzateke: jarrera egokia, kiroletan ondo aritzea eta batez ere gogoz. Baina honekin ez dut esan nahi dena kirola denik. Hortaz aparte, teoria ere irakasten da eta horrek bere garrantzia ere badu. Agian, neska bat ez da abila kiroletan eta ez du bate ere gogorik jartzen hauek egiterakoan. Hala ere, teoriako azterketetan beti nota oso ona ateratzen du. Nire ustez, pertsona horri ez litzaioke gorputz heziketa aprobatutzat eman behar, gorputz heziketan kirolak zer ikusi handia du eta hor ez bada saiatzen galdua du nota ona ateratzeko aukera erraz hori.

  ResponderEliminar
 19. Gai honetan eztabaida ugari izan daitezkeela iruditzen zait. Argi dago irakaslearentzat errexagoa dela minimo bat finkatuta eduki eta bertatik bakoitzak lortu duen emaitza puntuatzea. Baina ikasleon aldetik desberdintasun handiak daudela nabari da. Hau da, fisikoari begiratuz oso dezberdinak garela erraz ikus daiteke, baina ez da hori bakarrik, bakoitzak dituen gaitasunak ere ez dira berdinak. Beraz, baliteke pertsona batek beste batenak baina emaitza okerragoak lortzea, baina egindako ahalegina handiagoa izan daiteke. Hori dela eta ez dut uste suspenditu behar denik minimo bat lortzen ez duenari, minimo hori ez bada oso-oso baxua noski. Gainera, eskola kanpoko jarduerak ere zerikusi asko duela uste dut. Arratsaldetan kirola praktikatzen duen pertsona batek emaitza hobeak lortzea logikoa da, beraz soinketan emaitza hobeak lortu ditzake.

  HASBRO

  ResponderEliminar
 20. Gorputz eziketa gainditzeko ezinbestekoa da sasoi on minimo batean egotea nire ustetan, ez baita zaila sasoi on minimo hori edukitzea. Gorputz Heziketa gainditzeko ariketa eta proba fisiko minimo batzuk gainditzea beharrezkoa da, sokasaltoa, korrika egitea, beso flexioak edota abdominalak esaterako, bakoitzari minimo bat eta puntuazioa bat jarriz, eta honekin batera arlo hauetako batzuetan puntu gehigarriak eskuratzeko aukera izanez gero edozeinek erraz gainditu dezake Gorputz Hezkuntza eta baita astean ordu pare batean eginez gero sasoi ona lortu ere. Horrek ez du esan nahi ariketa eta proba fisiko guztien baturarekin 5 ez duenak lortzen gorputz hezkuntza suspenditu beharko lukeenik, irakasleak bestelako puntu gehigarriak eman ditzake teoria eta lanen bidez, horrela ikasle guztiek arazorik gabe gainditu dezaten.

  Izengoitia=amador

  ResponderEliminar
 21. Nire ustez ezingo litzateke gorputz hezkutzako ikasgaia beste ikasgaien modura puntuatu,osasuntsu egoteko egiten dugulako batez ere. Minimo bat egoteari buruz, ezin da hainbeste generalizatu pertsona guztien errendimenduan, hau da bi pertsona desberdinen errendimendua guztiz desberdina izan daiteke, eta egoera fisikoa orokortzen ariko ginen. Bestalde, ideia ona iruditzen zait proba fisiko bakoitzean puntu gehiarriak lortu ahal izana, zeren eta proba batean txarra izateak ez dizu mugatzen ez gainditzea, izan ere proba batean ez bazara minimora iristen eta beste batean puntu gehiarriak lortzen badituzu horren bataz bestekoa egitearekin nahikoa izango litzateke. Beraz nire ustez gorputz hezkutzako ikasgaia gainditzeko proba fisikoetan lortutako puntuak, jarrera eta teoriako azterketako puntuak gehituta ebaluatu beharko zen.

  izengoitia: asteartea

  ResponderEliminar
 22. Ez zait ongi iruditzen ikasle guztiak minimo berdin batera iristen ez bagara suspenditzea. Gorputz Heziketan bakoitzak bere ahalegin kopurua egiteko ahalmena du eta minimo horretara agian batzuei asko kostako zaie ailegatzea eta beste batzuk erraz erraz ailegatuko dira. Orduan nire ustez bakoitzari ahal duen obekiena egitea eskatu behar zaio, bere esfortzu handienera ailegatzea. Eta irakasleak ahalegindu direnei nota obea jarri beharko lieke ahalegin gutxi egin duteni baino. Suspenditu beintzat ez nioke egingo minimo horretara iritsi ez den baina ahalegindu denari.

  Izengoitia:1996.

  ResponderEliminar
 23. Nire ustetan, zilegi da ikasleak eskatutako minimo batera iristen ez badira suspenditzea. Izan ere, askok, jolas moduan hartzen dute gorputz heziketako irakasgaia. Egia da, alaitasunez eta umorez hartu behar dela irakasgai hau, baino beti beharrezko seriotasunez. Hori bai, eztabaidagarria izango litzateke minimo hori non jarri, kontutan hartu beharko litzatekelako ikasleen gaitasun orokorra. Gainera, nire ustetan, emaitzaren ordez, hau da, pertsona batek sartutako gol kopurua baloratu ordez, pertsonen ahaleginari garrantzia handiagoa eman beharko litzaioke, izan ere, futbolean "txarrak" direnak, haien gol kopuruaren arabera ebaluatzen badira, hauek beren burua gutxietsiko dute golik sartzen ez badute, eta ez dute gogoz hartuko kirol hori. Hortaz, ahaleginaren eta emaitzaren arteko oreka bilatu beharko luke gorputz heziketako irakasleak.

  QWERTY 96.

  ResponderEliminar
 24. Nik ez nituzke Gorputz Heziketan gainditzeko derrigorrezkoak diren minimo batzuk jarriko. Erresistentzia fisiko minimo bat, indar minimo bat... Soinketako saioetan lantzen ditugu neurri batean, baina hori ondo iruditu arren ez zait egokia iruditzen gainditu eta suspenditzeko mugan jartzea. Pertsona bakoitzak bere gaitasun maila du erresistentzia, indarra...Beraz, pertsona bat den bezelakoa delako, beste guztiak bezala, ez da egokia gaitasun hori ez duten pertsonei gai hau ez gaindutzea. Gorputz Heziketako klaseetara azaltzen bada, saiatzen bada, jarrera egokia bada, parte hartze egokia badu... ez dut indarra eta erresistentzia minimo bat suspenditzeko arrazoi ikusten, ez da zentzuzkoa nire ustez. Beste gauza bat da aurreko guztiak: jarrera, parte hartzea... kaxkarrak baditu. Nik arrazoi bakarra ikusten dut horri aurka egiteko, bakoitza den bezelakoa dela dituen gaitasun eta gabeziekin.

  Hartza

  ResponderEliminar
 25. Kasu honetan, gorputz hezkuntzan ez da beste ikasgaietan bezala, bakoitzari asko baldintzatzen gaitu dugun fisikoak,pixuak eta indarrak. Potzoloak garen, argalak, indar gabekoak, oso indartsuak, patosoak, ... beraz, ez zait iruditzen denoi berdin baloratu behar zaigunik. Aprobatua ahaleginaren arabera eman behar dela iruditzen zait, justuena hori izango litzateke. Eta hortik aurrera, 6, 7 edo 10 ateratzea norberak lortutako emaitzen edo izandako aurrerapenen arabera. Gainera, esan beharra dago, denok eskertzen dugula ikasgai hau, eta oso gustura ibiltzen garela, gustura nekatzen garela. Eta batxillerrean egonda, lortzen dugun noten mediak eragin handia du gure geroan, beraz gorputz hezkuntza ikasgaia media hori igotzeko aukera izan beharko luke, eta astean bitan ondo pasatzeko bi orduen aukera.


  izengoitia: mmmmmmm

  ResponderEliminar
 26. Ez dut uste muga edo minimo bat jarri beharko litzakeenik gainditzeko. Bakoitzak, bere erresistentzia edo indar minimoak dituelako eta oso desberdinak direlako elkarrekin alderatu ez gero. Nik uste dut, bakoitzaren ahalegina hartu beharko litzatekeela kontuan; zenbaki, marka eta minimo edo maximoak alde batera utzita. Balitekeelako ikasle batek beste batek baino ahalegin handiago egitea eta gehiago saiatzea, baina besteak marka edo denboraldi hobea lortzea. Baina, garbi dagoena da, ahalegin minimo bat egon behar duela, ikaslearen saiakera kontuan hartzeko eta gaiarekiko interesa. Ahalegin minimo hori egon ezean, orduan nik uste suspenditu egin beharko litzatekeela.
  Izengoitia: 1997

  ResponderEliminar
 27. Nire ustez ez litzateke egokiena izango muga bat edo minimo bat ezartzea gorputz heziketako klaseetan. Pertsona bakoitzak fisiko eta erresistentzia ezberdinak ditu beraz ezin zaie berdina eskatu. Beste materietan desberdina da zeren batxillergoan zaudenean maila minimo bat eduki behar duzu eta maila hori izateko ikasi besteik ez duzu egin behar. Badakit batzuei besteei baino gehiago kostatuko zaiela baina batxillerrean titulu bat ematea nahi baduzu minimo hori bete beharra duzu. Gosputz hezkuntzan ordea ezta ikasi edo ez ikastearen kontua zure gorputzak ematen duen edo ez duen ematen probak betetzean da.Orduan nire ustez puntuatu beharko litzatekeena da bakoitzak jartzen duen intentzioa eta egiten duen esfortzua.Zeren batzuentzat oso erraza izango da gorputz hezkuntzako probak gainditzea besteentzat baino baina seguruenik gainditzea gehiago kostatzen zaionak esfortzu gehiago eta gogo gehiago jarriko dio.

  Astelehena

  ResponderEliminar
 28. Irakasgai guztietan gainditu behar dira minimo batzuk irakasgaia aprobatu ahal izateko, hori gainditu ezean errekuperaketa egin behar izaten da. Honekin esan nahi dudana zera da, Gorputz Heziketan minimo bat lortu behar dela, baina denak ez dira gai minimo horretara ailegatzeko, batzuk saiatzen ez direlako eta beste batzuk saiatu eta gai ez direlako, baina aukera gehiago dute suspenditutako hori aprobatzeko saiatzen direnak,saiatzen ez direnak baino. Noski, legalki minimora iritsi ezean suspenditu egiten da, baina irakasgai guztietan bezela errekuperaketa egon beharko litzateke; lanen bat entregatu, ariketa fisikoak egin...Baina bai, oso garrantzitsua da ariketa guztietan minimo bat eskatzea danok saiatzeko, eta minimo horietara iristen ez bagara, ba kontutan hartu beharko litzateke saiakera eta bestela errekuperaketarenbat egin, behintzat aprobatzeko aukera izan dezan.

  ResponderEliminar
 29. Lehenengo esan behar dut, azterketa fisikoak egin baino lehen, ikasleak prestatu egin behar direla horretarako, klasean horrelako probak eginez. Badakigu denak ez garela berdinak eta ez dugula erresistentzia berdina, baina klasean erresistentzi minimo bat eman behar dela iruditzen zait. Hortik gora, ez zait ondo iruditzen saiatu denari suspenditzea, baina saiatzen ez denari nota jeistea ondo iruditzen zait. Saiakera kontuan hartu behar da, oso garrantzitsua da, batek asko saiatuta beste baten denbora edo marka berdina lortuz gero, horrek merezi du nota ona. Beraz, irakasleak ez du kontuan hartu behar bereziki erresistentzia, horretarako egin duen ahalegina baizik.
  Izengoitia: LUR

  ResponderEliminar
 30. Esfortzurik ez badu egiten eta ez bada saiatzen ondo egiten nik uste dut suspenditzea merezi duela, baina saiatzen bada baina ala ere ezin badu lortu eskatzen dena, orduan gainditzea merezi du. Ainbat zirkustantziengatik ez bada iristen eskatzen diren gauzetara baina ahalegintzen bada, nire ustez besteak bezainbeste merezi du. Jende askok esfortzu gutxirekin lor dezake soinketa gainditzea, eta nota onarekin, bai abilak direlako, egunero kirola eginez ez zailako kostatzen, disfrutatzen dutelako.. ainbat arrazoi, baina egongo da jendea ez zaiona kirola egita gustatzen, eta ikusita derrigorrezko ikasgaia dela, behartuta egongo da. Pertsona hori saiatzen bada eta bere aldetik asko jartzen duela ikusten bada, berak gainitzea merezi du, dudarik gabe.
  Izengoitia: Mika

  ResponderEliminar
 31. Nire ustez, ikasgai honetan konkretuki, jende askori lotsa ematen dio besteek bakoitzaren zailtasunak ikustea, batez ere fisikoak, eta dibertigarria eta lasaigarria izan beharko lukeen ikasgai bat munduko gauzarik okerrena izan daiteke. Orduan, nik uste dut, ahaleginak egiten dituenari, gogoak jartzen dituenari eta besteak baino gehiago kostatzen zaionari saritu beharko lioketeela. Denok pentsatzen dugu Gorputz Heziketa gainditzea oso erraza dela, baina kirola ez bazaizu gustatzen edo fisikoki ez bazaude baldintza onetan sufrimendu bat bihur daiteke. Kurtso bukaeran hobetu duenari, bakoitza bere neurrian saritu behar diogu.
  Izengoitia: alogal

  ResponderEliminar
 32. Nik uste dut, pertsona bakoitza oso ezberdina dena. Neska batek eta beste batek ez du zertan indar berdina eduki. ezta mutil batek beste mutil batekiko ere. Eta oraindik gutxiago neska batek mutil batekiko. Beraz, nik uste dut, bakoitzari, bere ahalmenaren arabera eskatu behar zaizkiola gainditzeko beharrezko minimoak. Zuk ikus dezakezu neska bat izugarri saiatzen dela, baina ezin duela gehiago, lodi samarra dagoelako, ez daukalako ohiturarik kirola egiteko edo asma daukalako. Baina saiatzen ari da. Beraz, nik uste dut, neska horrek 50 flexio egin beharrean 30 egiten baditu duen guztia emanez eta intentzio osoz, gaindituta edukitzea merezi duela. Aldiz, 70 flexio egiteko gaitasuna daukan neska batek eta 30 egin eta geratzen den batek, ez dut uste gainditutzat ematea merezi duenik gorputz heziketako arloa. Baina beste alde batetik, egia da, adibidez fisika,n, azkarra denari eta ikasi duenari, sari modura nota oso on bat jartzen dietela, bederatzi edo hamar bat. Nire ustez, gorputz heziketan ere berdin jokatu beharko litzateke. Pertsona batzuk beste batzuk baina gaitasun gehiago daukate kirola egiteko, baina horrek ez du esan nahi gaitasuna daukan horrek ez duenik saiakerarik egin behar bere emaitza onak mantentzeko. Beraz, bukatzeko, nire iritziz, saiatzen dena saritua izan behar da nota on bat jarriz, jaramonik egin gabe egin dituen flexio, korrikako minutu eta gainontzeko probei.

  ResponderEliminar
 33. Nik uste dut, pertsona bakoitza oso ezberdina dena. Neska batek eta beste batek ez du zertan indar berdina eduki. ezta mutil batek beste mutil batekiko ere. Eta oraindik gutxiago neska batek mutil batekiko. Beraz, nik uste dut, bakoitzari, bere ahalmenaren arabera eskatu behar zaizkiola gainditzeko beharrezko minimoak. Zuk ikus dezakezu neska bat izugarri saiatzen dela, baina ezin duela gehiago, lodi samarra dagoelako, ez daukalako ohiturarik kirola egiteko edo asma daukalako. Baina saiatzen ari da. Beraz, nik uste dut, neska horrek 50 flexio egin beharrean 30 egiten baditu duen guztia emanez eta intentzio osoz, gaindituta edukitzea merezi duela. Aldiz, 70 flexio egiteko gaitasuna daukan neska batek eta 30 egin eta geratzen den batek, ez dut uste gainditutzat ematea merezi duenik gorputz heziketako arloa. Baina beste alde batetik, egia da, adibidez fisika,n, azkarra denari eta ikasi duenari, sari modura nota oso on bat jartzen dietela, bederatzi edo hamar bat. Nire ustez, gorputz heziketan ere berdin jokatu beharko litzateke. Pertsona batzuk beste batzuk baina gaitasun gehiago daukate kirola egiteko, baina horrek ez du esan nahi gaitasuna daukan horrek ez duenik saiakerarik egin behar bere emaitza onak mantentzeko. Beraz, bukatzeko, nire iritziz, saiatzen dena saritua izan behar da nota on bat jarriz, jaramonik egin gabe egin dituen flexio, korrikako minutu eta gainontzeko probei.

  Izengoitia: Dudu

  ResponderEliminar
 34. Galdera konplexua da honako hau, baina nire ustez, gorputz heziketa oso arlo garrantzitsua denez, beste arloetan bezain zorrotza izan behar luke nota jartzea. Alde batetik, nahiz eta gorputz heziketako saio gutxi edukitzen ditugun, asignatura bat gehiago da eta saiatu egin behar da emaitza ona lortzeko. Bestetik, eskatutako minimora ez heltzea, gure egoera fisikoa ona ez izateraen seinale da, hau da, ez gaudela egoera osasuntsu batean esan nahi du, beraz gure osasuna arriskuan ez egoteko modu bat bezala ere ikus genezake minimoak ezartzea. Ez badugu suspenditu nahi, gure osasunaz arduratzen hasiko gara. Bi arrazoi horiek direla eta, ez zait gaizki iruditzen minimo batzuk jartzea, beti ere, minimo horiek gehiegizkoak ez diren bitartean. Beste alde batetik, saiatzen den pertsona saritua izan behar dela iruditzen zait, batez ere, nahiz eta bere egoera fisikoa ez izan osasuntsua, hobetzeko saiakera egiten ari delako. Aldiz, pertsona bat fisikoki ez badago osasuntsu, eta ez badu inolako saiakerarik egiten bere egoera hobetu eta ezarritako minimo horietara heltzeko, nire ustez, ez luke inolako arazorik egon behar suspenditzeko. Azkenean, gure osasuna da garrantzitsuena eta suspenso batekin osasuna hobetzeko aukera badago, ondo iruditzen zait neurri hori hartzea.

  Izengoitia: INFINITE7

  ResponderEliminar
 35. Oso gaizki iruditzen zait minimo batzuk jartzea, izan ere lehenago behin baino gehiagotan esan dudan bezala bakoitza bere erabakiak hartzeko gai da eta osasuntsu ez badago, bere arazoa da. Gorputz Heziketan nota jartzerako orduan kontuan hartu beharrekoa klasean izandako jarrera eta ariketak egiterako orduan saiatu izana da. Gainera minimo batzuk ipintzea ez da justua, zeren eta adibidez pertsona bat nahiz eta sasoi onean egon baina ez badu elastikotasunik edo indarrik, horregatik suspenditu egin beharko luke? Ez zait batere justua iruditzen, bakoitzari bere ahalmenen arabera jarri beharko litzaioke nota, denok ezberdinak baikara.
  Izengoitia: PLL

  ResponderEliminar
 36. Minimoei dagokienez, ez zait batere zuzena iruditzen minimo batzuk ipintzea. Izan baitaiteke gazte bat klasean ikaragarri saiatzea eta ez lortzea erresistentzia minimoa edo indar minimoa. Beraz alor horietan ez zait beharrezkoa iruditzen minimoak ezartzea. Gainera, batzuk askoz kirol gehiego egiten dute eskolaz kanpo beste batzuk baino baina horrek ez du eskolako lana justifikatzen. Beraz, esan beharra dut ez zaidala batere zuzena iruditzen.

  IZENGOITIA: ARBOLA

  ResponderEliminar
 37. Agian denok ez gara iristen erresistentzia fisiko minimo hartara eta horren ondorioz suspendizea ez zait bat ere ondo iruditzen. Hala ere honek denbora eta praktika eskatzen du, gainerako asigntaura guztietan bezala baina batzuetan, hainbat arazo direla eta ez gara minimo hauetara iristen.
  Hala ere, uste dut ezin zaiola suspenditu benetan saiatzen denari.

  Izengoitia: Ikaslea

  ResponderEliminar
 38. Ba ni erabat ados nago. betidanik GH gutxietsi egin da, jende asko kexatzen ikusi dut, irakasleari esanez denak ez dugu fisikoa minimo batzuetara iristeko eta saiatu ez gero aprobatzea merezi duela. Ba zergatik ez da egiten berdiña beste arloetan? Ni GH ona banaiz eta matematiketan ez hain ona, vaina bietan berdin esforzatzen banaiz...bietan puntuazio bera eduki beharko nuke ezta? ba hori ez da gertatzen...gehienetan GH gainditu egiten da eta beste arloa suspenditu.

  Izengoitia: Sarrera

  ResponderEliminar
 39. Gorputz hezkuntzako gai hauek baloratzea nahiko zaila da. Baina nire ustez, minimo bat ematea garrantzitsua da beste gaietan bezala. Hala ere, nik ez nuke suspendituko minimo hori egiten ez duenari, baizik eta puntuazio baxuagoa jarriko nioke. Hau da, gorputz hezkuntzako alorrean egiten diren zati bakoitzari puntuazio bat emango nioke; eta zati bakoitz hauetan bakoitzari berak atera duen puntuazioa jarri. Baina inoiz ere ez suspenditu. Nire ustez, garrantzitsuena esfortzua da, hortaz hori ere baloratuko nuke.
  IZENGOITIA: AGIAN.

  ResponderEliminar
 40. Gorputz hezkuntzan gai hauek baloratzea zaila iruditzen zait. Beste ikasgaietan normalagoa iruditzen zait nota minimo bat eskatzea ikasgaia gainditu ahal izateko (baliteke horrela pentsatzea ohituta gaudelako) baina gorputz hezkuntzan iruditzen zait ez litzatekeela justua izango minimo bat eskatzea, bakoitzak ahal duena egiten du eta ezin zaio egunero kirola egiten duen bati eta kirola inoiz egiten ez duenari gorputz hezkuntzan maila bera eskatu. Kirola egunero egiten duena erabat ohituta dago eta seguruenik minimo hori erraz gaindituko luke, baina kirola inoiz egiten ez duenari ordea baliteke asko kostatzea minimo horretara iristea. Hortaz, ez zait ideia ona iruditzen minimo bat eskatzea ikasgai honetan, maila oso desberdinak daudelako eta bakoitzak ahal duen bezala eta ahalik eta ondoen egiten duelako.

  IZENGOITIA: ORIXE1

  ResponderEliminar
 41. Nire ustez ez litzateke ondo egongo hori egitea. Kirola, gustura egin behar den gauza bat iruditzen zait, eta kirolaren helburua, pertsona bat hau egitean gustora egitea da, berak duen gaitasuna kontuan izanda. Beraz, pertsona guztiak desberdinak direnez eta erresistentzia, indar eta gaitasun fisiko desberdinak dituztenez, nota, pertsona horrek dituen gaitasun eta gogoen araberakoa izan behar dela uste dut.

  Izengoitia: coca cola

  ResponderEliminar
 42. Nik uste erresistentzia fisiko minimo bat, inar minimo bat … eskatu beharreko gauzak dira Gorputz Heziketan, helburu nagusia sasoia lantzea baita. Ala ere, ikasleak esfortzu handia egiten duela ikusi eta ez baditu proba guztiak gainditu, nik gaindituko nioke guztia ez baita probak

  egitea ala ez. Esfortzua ere kontuan eduki behar dela uste dut guztiek ez baitute sasoi bera. Badaude batzuk probak ia esfortzurik egin gabe pasatzen dituztenak eta beste batzuk ahal duten guztia egin eta ala ere gainditzen ez dituztenak. Ez litzake justua izango suspenditzea, nahiz eta legez suspentso bat izan. Nik gehienbat kontuan hartuko nukeena esfortzua izango litzateke, proben emaitzak noski kontuan izanik.

  PIPI

  ResponderEliminar
 43. Ez dut uste horrela izan beharko lukeenik. Orain arte egin den moduan ikasle bakoitza zenbat saiatzen denaren arabera ebaluatu behar delari deritzot. Baina noski hau ere beste asignaturetan aplikatu daiteke... baina oso arraroa ikusiki litzateke.


  LOLI

  ResponderEliminar
 44. Galdera honi erantzun egoki bat aurkitzea zaila dela uste dut. Egia da, gainerako asinaturetan saiatze hutsarekin ez dutela gainditzen, eta gorputz hezkuntzan bai. Alde batetik iruditzen zait kriterio hauek ez direla batere justuak, izan ere saiatzea batzuetan ez da nahikoa izaten. Beraz uste dut, minimo batzuk eskatzea beharrezkoa dela, horrela egingo ez balitz, ez balitzake batere justua izango. Gainera, uste dut, gorputz hezkuntzan, gainontzeko asinaturetan bezala, nota zenbait kriterio jarraituz jarri behar dela, noski esfortzua eta saiakera garrantzitsuak direla, baina ez da hori kontuan hartu beharrekoa den gauza bakarra.

  ResponderEliminar
 45. Ez zait ondo iruditzen ebaluatzeko modu hau, ez da bidezkoa. Nik uste dut bakoitzaren saiakeraren araberakoak izan beharko lukeela notak. Zeren adibidez forma onean dagoen ikasle bati ez litzaioke asko kostatuko erresistentzi fisiko minimora ailatzea baina agian kirolik egiten ez duenari ako kostatuko litzaioke, orduan uste dut bigarren honek nota hobea mereziko lukeela, ikusten baita gehiago saiatu dela. Egia da ebaluatzeko zaila dala baina bidezkoena iruditzen zait.
  ARYA

  ResponderEliminar
 46. Ez zait ondo iruditzen. Nire ustez arlo honetan importanteena ez da denetan onena izatea, baizik eta ahal dezuna ahalegintzea. Ikasleren bat denetan ona bada hobeto, nota ona merezi du eta baloratzea merezi du baina beste bat ez bada minimora iristen baina onena baino gehiago ahalegintzen bada nire ustez gehiago baloratzea merezi du. Bestalde ikasleren bat denean ona bada eta korrika erresistentzia ez badu ona suspenditu egin behar du? ez da bidezkoa.

  SOINKETA

  ResponderEliminar
 47. Oso gai sakona eta zaila iruditzen zait, baina nire erantzuna ezetz izango liteke. Batzuetan, pertsona batzuk, osasun arazoak dituzte eta arazo horiengatik, ezin dute sasoi minimo horretara iritsi. Beraz, injustua izango liteke pertsona horri suspenditzea. Baina badakigu, badagoela jedea, zeinek ez ditu osasun arazoak eta gutxi saiatzen da kirol batzuetan. Pertsona horri ere, injustua irudituko litzaidake suspenditzea, zeren gustuko ez duen kirol bat praktikatzea nazkagarria da. Niri adibidez, ez zait batere gustatzen futbola, eta futbolean ez dut ia jokatzen, baina beste kirol batzuetan eta azterketetan bai parte hartzen dudala eta egiten dudala, eta bakarrik kirol horrengatik suspenditzea injustua irudituko litzaidake. Gainera beti kirol tipikoak praktikatzen ditugu eta hori ez zait batere gustatzen. Milioka kirol daude munduan eta beti berdinak praktikatzen ditugu.

  ResponderEliminar
 48. Gorputz Heziketak ez du beste arloen antzik, ezingo genuke besteak bezala ebaluatu. Kontuan hartzekoak baitira jarduera praktikoak.
  Ulertzen dut, minimo batzuk jarri behar izatea, beste arloetan bezala, baina orain nik nire iritzia emango dut.
  Nik minimoak kendu ez dakit, baina ez nituzke oso zorrotz hartuko, pertsona bakoitza mundu bat delako. Eta pertsona batek ez du zertan minimo hori pasatzeko gai izan behar, beste arloetan bezala. Eta iristen ez den horri baxuagoa jartzea beste ikasleen aurrean ez zait gustatzen, horrela pertsona hori ez gauza senti daitekeelako. Ikasketatetan min handia egiten baitu, zure aldamenekoak zure lan erdia baina gutxiago egin eta zu baina nota altuagoa ateratzeak. Gainera, jarduera praktikoa egiteko fisiko pixka bat behar duzu, eta batzuk, ez zaintzeagatik ez daude fisiko horretan, baina beste asko genetika arazoak, edo genetika hutsarengatik daude horrela, eta zer kulpa dute beraiek horrela jaio badira.
  NI

  ResponderEliminar
 49. Ez, nire ustez gorputz heziketan ez da ebaluatu behar kiroletan onak garen edo ez jartzen dugun ahalegina baizik. Askotan gerta daiteke pertsona bat ona izatea kirol jakin batean eta ahalegindu barik nota oso ona lortzea. Beste kasu batzuetan berriz, gerta daiteke pertsona hori ez oso ona izatea kirol horretan eta ondorioz suspenditzea. Horregatik ebaluatzeko garaian oso garrantzitsua da ikasleak dakien teoria aplikatu eta egiten dituen ahaleginak kontuan hartzea. Horrela balora dezakegu ikasleak jartzen duen interesa irakasgaian edo ez.
  SASI

  ResponderEliminar
 50. Ez zait ondo iruditzen minimoetara iristen ez denari ez gainditzea. Nire ustez bakoitzaren saiakerari begiratu beharko litzaioke. Denok ez gaudelako forma fisiko berdinean. Batzuk gehiago egiteko gai izango dira eta besteak gutxiago.
  Pertsona bat asko saiatzen bada nahi eta nahi ez gainditu egin behar zaiola iruditzen zait.

  Gorputz heziketa oso garrantzitxua da eta beste edozein asignatura bezala hartu beharko genuke. Baina adibidez ezin da konparatu gorputz hezkuntza ekonomia edo matematikarekin. Gauza oso desberdinak direla iruditzen zait.

  Beste alde batetik pertsona batek inongo gogorik ez badu jartzen gorputz heziketa gainditu ahal izateko, errekuperaketara joan beharko lukeela iruditzen zait.
  AULKIA

  ResponderEliminar
 51. Selektibitatearen kontuarekin, nire ustez proba minimoak pasa beharko lituzketen ikasleak , horrekin zerikusia duen karreraren bat ikasi behar duenak egin beharko lituzke . Ez litzaidake juxtua irudituko , ofinizina batean lana egin behar duen bati , ariketa fisikoak egitera behartzea.Nire ustez, ariketa fisikoak neurtzea oso zaila dela aipatu dut leno eta minimoak ezartzerako orduan oso zaila izango litzatekela iruditzen zait. Nire ustez bestela ere nahikoa ikasgai badaude selektibidaderako eta gorputz heziketako orain arte jarri ez bada egongo da arrazoiren bat. Adibidez, biologia karrera egin nahi duen batek , bere ikasgai garrantzitsuena biologia ixango litzateke eta hori derrigor egitea normala da, baina bere kasuan , kirola fisikoa egitea ez litzaidake batere egokia irudituko. Aldiz, IBEF egin behar duen batek proba fisikoak egitea ondo irudiko litzaidake, gero karreran beste hainbeste proba fisiko egin beharko lituzkeelako eta baldintza minimoak betetzen dituen jakitea interesgarriak izango litzatekeelako berarentzat.

  IZENGOITIA:XURI

  ResponderEliminar
 52. Nire ustez, guztiz juxtua da tokatzen zaizun mediku, ginekologo edo dena delakori hori tokatzen zaizuna onartzea. Gehienbat denak pertsonak garelako, eta denak gauza berdinak ditugulako. Egia da zure sexukoa ez den beste norbait tokatuz gero ez zarela zure sexu bereko batekin bezain eroso sentituko baino ukatzeraino ezin zaitezke iritsi. Batzuek , arazo pertsonalen bat edukiz gero , bidezkoa irudituko litzaidake aukeran jartzea baina bestela, nire ustez, edoizen jar daiteke zurekin. Bestetik, gorputz heziketako saioa amaitzean dutxa derrigorrezkoa da, eta ebaluatu egiten da . Horretarako gorputz heziketako irakasleak bi aldageletatik pasa behar du, bere sexua zein delarik. Batzuk ez daude ados, beraien sexu desberdina duen batek dutxako kontrola pasatzearekin.Baina nire ustez, nire kasuan ni neska izanik eta irakasleak mutila ez dut inolako arazorik berak kontrola pasatzearekin. Bere lanean ari da eta sexu bereizketarik ezin da egin. Horregatik, nik onartu egiten dut bi aldageletan sartzen uztea eta dutxa kontrolak berak pasatzea. Ados nago.

  IZENGOITIA:XURI

  ResponderEliminar
 53. Egie esan , inoiz ez du pentsatu bi aldagelak sexuz banaturik egotea sexismoa izan daitekeenik.Azken finean, dutxatzeko garaia beste ekintzak baino intimoagoa iruditzen zait eta normala da jendeak bere sexu berekoa ez den batekin dutxatu nahi ez izatea. Gehiengoak horrelako iritzia izango duela uste dudan arren, agian bada jendea bestelako iritzia duenik eta horiei ere aukera bat eman beharko litzatekeela iruditzen zait. Horregatik nire proposamena hauxe izango litzateke:Hiru aldagela jartzea; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia ( mixtoa, nahi duten neskek nahi duten mutilekin dutxatzeko aukera izan dezaten ) .Uste dut aukera hau egokiena izango litzatekeela , bakoitzak barrutik sentitzen duena egiteko aukera izango lukeelako.

  IZENGOITIA:XURI

  ResponderEliminar
 54. Ebaluatzeko modu hori ez zait oso bidezkoa iruditzen. Badira izugarri saiatu harren minimo haietara iristen ez diren pertsonak. Bestalde, badira ia saiakerarik egin gabe minimo horiek erreztasunez gainditzen dituztenak. Ondorioz, ez dut uste denak baldintza berdinetan aurkitzen direnik. Hau dela eta, puntuatzeko modurik eraginkorrena saiakeraren bidez izatea dela pentsatzen dut. Horrela pertsona bakoitza (bere kapazidadeei erreparatu gabe) ahaleginduko zen ahalik eta hoberen egiten gauzak.

  ILARGIA

  ResponderEliminar
 55. Noski ezetz, denok ez gaudelako forma fisiko berdinean, garrantzitsuena ahalegina baloratzea da.

  MACARENA.

  ResponderEliminar
 56. Erresistentzia fisiko minimo bat, indar minimo bat... lortzen ez duten ikasleei suspenditzea ez zait egokia iruditzen. Bakoitzak bere fisikoa du, bere trebetasuna... eta faktore horiek kontuan izanda, batzuek besteek baino emaitza hobeak lor ditzakete. Soinketako klaseetan ebaluatzeko kontuan hartu beharrekoa ikaslearen jarrera, saiakera, asistentziak... direla da nire iritzia.
  Gainera, ikasle batek minimo horiek lortzen ez baditu eta ez gainditua jasotzen badu, ikasle hori gorputz heziketara hurbildu beharrean eta geroz eta gogo gehiagorekin hartu beharrean, kontrako efektua sortuko dugu; hau da, kirol eta esfortzu fisikotik aldendu egingo da.
  Adibide bat ematearren, gazteen futbol talde batean esaterako, denei exigitzen zaie esfortzua, baina bakoitzak bere postua okupatuko du bere trebetasunen arabera. Hau da, denek ez dute trebetasun berbera izango postu guztietarako.
  EGUZKI

  ResponderEliminar
 57. Beti esaten da Gorputz Heziketa saiatzearen poderioz neurtu beharko litzatekeela, baina egia da gainerako irakasgaietan minimo bat gainditu behar duzula. Kasuak gutxiago direnez, okerrago ikusia dago gorputzak fisikoki ematen ez dionari ez gainditzea, ez ordea ikasketetan saiatu arren minimoak gainditzen dituenari ez irakasgaia gainditzea. Ez dut uste inon minimorik eskatu beharko luketenik, lana beste modu askotara neurtu eta puntuatu daiteke, adibidez, klaseetan ikasleei ikusten zaien gogoa edo ahalegina, lanak taldeka zein banaka, proiektuak… Honek bai Gorputz Heziketan eta baita gainerako irakasgaietan aldatu beharko luke. Beti Gorputz Heziketa berezitzat jotzen du jendeak, ezertarako balioko ez balu bezala, nire ustez ordea beste irakasgaiek bezala izan beharko luke, ordu gehiagorekin edota baliabide gehiagorekin, bereizketarik egin gabe. Beraz ez dut uste minimorik eskatu behar zaienik ikasleei, ez Gorputz Heziketan, ezta gainerako irakasgaietan ere.

  ESABAT

  ResponderEliminar
 58. Nire ustez Gorputz Heziketan gehien bat saiakera hartu beharko litzateke kontutan, izan ere, garbi dago pertsona guztiok ez dugula gaitasun bera. Badakit ikasgai gehienetan minimo bat eskatzen digutela eta hori lortu ezean ikasgaia suspenditzen digutela, baina nire ustez Gorputz Heziketa ikasgai ezberdina da. Ez zait justua iruditzen pertsona batzuk erresistentzia fisiko txarra edo besteak baino okerragoa izateagatik ikasgaia suspenditzea, izan ere, saiatzen badira eta hala ere ezin badira minimo horretara heldu, pertsona horri ezin diozu ezer gehiago eskatu, ezin baitu.

  SAGUTXO

  ResponderEliminar
 59. Nire ustetan ez da batere bidezkoa minimo batera iristen ez den ikasle bati ikasgaia suspenditzea, izan ere; ikasgai honetan kontutan hartu beharrekoa, ez luke zenbateko indarra edo erresistentzia duen izan beharko, baizik eta saiakera eta ikaslearen jarrera.

  Ikus dezakegun bezala, hainbat pertsonek erraz lortzen dute irakasleak ipinitako minimo batera iristea eta asko saiatu gabe, nota altua atera dezakete. Aldiz, beste ikasle batzuk, asko saiatuta ere minimoetara iristeko zailtasunak dituzte. Honenbestez, ez zait bidezkoa iruditzen iristen ez direnei ikasgaia suspenditzea, beste askok baino saiakera handiagoa egin baitute eta saiakera honek saritua izan beharko luke.

  Zenbait kasutan, gerta liteke ikasleren batek arazo edo gaixotasunen bat izatea; asma esaterako, eta honen ondorioz, zailtasunak izan ditzake ikasgai honetan. Honelako kasuetan ez luke minimorik egon beharko, saiakera eta ikaslearen intentzioa izango lirateke kontutan hartu beharrekoak.

  TXINPARTA

  ResponderEliminar
 60. Nire ustez Gorputz Heziketako saioetan ez da bidezkoa minimo bat jartzea, hau da, erresistentzia fisiko minimo bat, indar minimo bat...zenbaki horiek ez daude pertsona guztientzat pentsatuak. Saiakera baloratu beharko litzateke, pertsona horren gogoa, eta ez zenbateko erresistentzia edota indarra duen.
  Pertsona batzuentzat ezinezkoa izatera irits daiteke zenbaki minimo horietara iristea, beste batzuek berriz erraz lortzen duten bitartean. Bi pertsona desberdin hauen nota minimoetara iritsi den edo ez begiratuz lortuko da, pertsona horrek egin duen saiakera kontuan hartu gabe. Hori ez dela bidezkoa ikusita, nik egindako esfortzuaren edo jarritako gogoen arabera baloratuko nuke, zenbaki minimo horiek alde batera utzita.
  Laburbiduz, badira gaixotasunen batengatik, pixu gehiegikeriagatik...zenbaki minimoetara iristeko zailtasunak dituzten pertsonak eta ez da batere bidezkoa horren arabera baloratzea, ikaslearen gogoa hartu beharko litzateke kontuan.

  UDABERRIA

  ResponderEliminar
 61. Ez zait iruditzen inudik ere horrela izango beharko lukeenik. Ez da bidezkoa Gorputz Heziketako saioetan erresisteantzia fisikoaren minimo bat jartzea, denok ez dugulako forma fisiko berdina eta erresistentzia berdina. Pertsona batzuk ez dute erresistentziarik kirolaz hitz egiten dugunean, ezta ez edukitzeagatik suspenditzea ez zait bidezkoa iruditzen, gainerako ikasgaietan ikasiz gero gainditzen da, eta ikasi ala ez zuk erabakitzen duzu, baina erresistentzia edukitzea ez da zuk erabakitzen duzun zerbait.Orduan behar dena baino erresistenztia txikiagoa duten pertsonetan beraien saiakera hartu beharko litzateke kontuan, ikusten baduzu saiakera egiten duela nahiz eta behar den minimora ez iritsi, nik ontzat hartuko nuke eta gainditu nota onarekin, baina beste alde batetik ikusten baduzu ez dela minimo batera iristen eta gainera ez dela saiatzen obetzeko edo nota ona lortzeko, nik suspenditu egingo nioke kasu horretan.

  URTXINTXA

  ResponderEliminar
 62. Begirada batean, ez zait nahiko justua iruditzen pertsona batek maila fisiko batera heltzen ez delako suspenditzea.

  Nahiz eta kirola egitea oso osasungarria den, badago jendea gorroto duena. Hori dela eta, eskolaz kanpo ez du kirol handirik egiten eta beraien egoera fisikoa ez da desiragarriena. Hori horrela izanda, pertsona horien gorputzei ezin zaie eskatu lortu ezin duten esfortzu bat, beraien gorputzak ez baitaude horretarako prestatua. Hori dela eta, saiakera hartu beharko litzaieke kontuan. Baina, pentsatzen jarrita, beste ikasgaietan hori egingo al lukete? Har dezagun historiako klasea adibide. Hainbat jende dago, batzuk gorputz hezkuntza bezala, historia gorroto dutenak edota liburuko ikasgai guztiak ikasteko gai ikusten ez direnak. Pertsona hauei saiakera kontatuko al litzaieke? Ez zait iruditzen. Pertsona hauek historia gainditu nahi badute esfortzu bat egin beharko dute. Etxean eskemak egin, ikasten ordu gehiago pasa... Zergatik ez dute hori egin behar gorputz hezkuntza gustatzen ez zaien ikasleek? Pasa ditzatela ordu batzuk kirol pixka bat egiten eta jar daitezela ikasgaia gainditzeko moduko forman.

  Hau dena azalduta, hasiera batean horrela uste ez nuen arren, iruditzen zait gorputz hezkuntzan beste ikasgai guztietan bezala minimo bat eskatu behar dela.

  SATOR

  ResponderEliminar
 63. Nire ustez bakoitzak bere limiteak dauztka eta ezintzaio inungo minimorik eskatu, hau da ezintzaio minimo orretara iriste ez bada suspenditu.Minimoaren kontua oso gaizki iruditzen zait edozein arlotan baina oraindik eta okerrago irudituko litzaidake soinketan minimo bat jartzea bat oso ona izatea baitaauka korrika edo erresistentzian eta oso txarra indarrean.

  Nire ustez ebaluatzeko modurik onena ateratako note media egitea da, diren notak direla ere, eta nota hori nota final gixa jartzea.

  Bestalde ni uste azterketa teorikoetan minimo bat eskatu beharra dagoela bestela praktikan oso ongi dabiltzan ikasleak teorian 0 bat aterazkero ez litzateke justua izango praktikan eta teorian asko saiatu den ikasle baten nota berdina izatea.

  ResponderEliminar
 64. Gorputz heziketako saioan minimoetara iristeko gai ez denari suspenditzea ez zait bidezko iruditzen, egia da beste edozein asignaturaren moduan obetu egin dezakezula praktikaz baliatuta, baina honetan emaitzan esanguratsuak lortzeko behar den denbora eta esfortzua besteetan baina handiagoa da. Beraz irakasleak ikusi beharko lituzke bakoitzaren gaitasunak, eta haien arabera egiten duten esfortzuan oinarrituta baloratu.
  Nik erresistentzian eta indarran faktore genetikoak eragin handia duela ikusten dut. Eta ez da bidezkoa gizena izatera jotzen duen batek minimoetara iritsi ezin izateagtik saiatu arren nota kaxkarra edukitzea eta gorpuzkera atletikoa duenak jaiotzez esfortzurik gabe aprobatuta bikain bat jasotzea.
  ATOMIC

  ResponderEliminar
 65. Erresistenztia minimo bat eskaini ezin duenari suspenditzea, egite horrek ez luke ez hanka ezta bururik. Gorputz Hezkuntza arloa ez da guk nahi dugulako egiten den asignatura bat, baizik eta egin behar dena nahita nahi ez, beraz eskatzen diren minimo batzuetara iristen direnei suspenditzea ez litzateke batere bidezkoa, emaitza ez baita inoiz garrantzizko ezer izan, egindako esfortzua ordea, bai. Azken hori da egiatan kontuan hartu beharrekoa eta ez beste ezer. Pertsona batek agian egin duena baino gehiago eman beharko lukeela argi izan dezake, baina baliteke bere gorputzak horrenbesteraino ez eustea, beraz pertsona horiek suspnditzea injustizia hutsa litzateke.
  Honelakoetan esfortzua eta parte hartzea dira kontuan hartu beharrekoak eta ez beste zerbait.

  ROCKY

  ResponderEliminar
 66. Denok dakigu, adin batetik aurrera, gure gorputzek zenbait gaitasun dituzte: batzuek erresistentzia hobea dute, besteek indarra, ... (ez dut esan nahi kirola praktikatzen badute, hau da, berdin dio kirola praktikatu edo ez, gure gorputzak gaitasun batzuk ditu). Gorputz Heziketan, gorputzaren gaitasunak baloratzen dira, hortaz, minimo batzuk gainditzen dituzula esan nahi da gai guztietan: erresistentzia, indarra, etab. Nire ustez, minimo batzuk ezartzea beharrezkoa da, izan ere, nahiz eta denek gaitasunak eduki ez badira minimo horietara iristen saiatzen ez lukete gainditu behar. Beraien gaitasunak demostratzea nahiko nuke saiatuz eta demostratuz minimo horietara iristeko gaitasuna badutela. Badakit jendea nire iritziaren aurka egongo dela, baina edozein pertsonak gaindi ditzake minimo horiek ERRAZ!! Beste kontu bat da beraien gogoak eta saiakerak: azken finean, denek uste dute Gorputz Heziketan korrika pixka bat eginda erraz gainditzen den atal bat dela eta uste dut ez dela horrela; zure gorputzaren gaitasunak demostratu behar dituzu gainditu nahi baduzu, horretarako SAIATU!! Ez da nire errua hura alferra izatea, berak erabaki du eta hor konpon.

  Hortaz, minimo horien beharra beharrezkoa dela uste dut.

  Pilotari_27

  ResponderEliminar
 67. Niri ez zait ongi iruditzen minimo bat eskatze hori. Zure gorputzak gaitasun batzuk ditu, fisikoki eta mentalki. Beti soinketa ikasgai berezitzat hartzen da, baina uste dut beste gainontzekoetan bezalaxe, gure gaitasunak lantzen ditugula, beraz, ikasgai guztiak berdin izan beharko luketela. Bestalde, norberak bere gaitasunak ditu eta gaitasun fisiko nahiz mentalak, dituzunak dauzkazu, eta nota minimo horrek askotan zure gaitasun horiek gutxiesteko joera ekartzen du. Nota minimo horiek lortzerik ez baduzu, zure gaitasunak ez dutela ezertarako balio, orokorrean norberak ez duela ezertarako balio pentsatzea ekar dezake, eta horiek arazo larriak ekar ditzakete.

  ResponderEliminar
 68. Munduko lege nagusienetako bat aniztasuna da. Hau da, denok gara desberdinak, gaitasun desberdinekin, eta noski, erresistentzia desberdinekin. Ez zait bidezkoa iruditzen hain desberdinak diren gorputz guztiei minimo bera jartzea. Egia da, ikasle bakoitzarentzat minimo bat jartzea ez dela posible, baina ikasle batzuen arteko desberdintasunak oso handiak direnean, ezin zaie helmuga bera jarri. Proba fisikoetan ahalegina puntuatzea izango litzateke ideala. Garbi dago batzuk (gehienek), egin ditzaketela proba fisiko guztiak (batzuk errezago, besteei gehiago kostatuko zaie), baina erraz ikusi daiteke zein ez den gai minimoa pasatzeko, naiz eta asko saiatu, eta horiei, minimoa jetsi beharko litzaiekeela usta dut. Hemen adibide bat: 1,80 neurtzen duen ikasle bati, eta 1,55 neurtzen duen beste bati, proba batean potro bera jarri diete
  GORRI

  ResponderEliminar
 69. salto egiteko. Lehenengoak ez du ia ahaleginik egin beharko hori lortzeko, bigarrenak aldiz, gorriak ikusiko ditu naiz eta asko ahaleginduko den.
  GORRI

  ResponderEliminar
 70. 4-Nire ustez ikasle bati ez litzaioke arloa suspenditu behar zerbaitetan txarra delako, ez duelako nahiko indar… bere ahalegina da kontuan hartu beharko litzatekeena.
  Posible da ikasle batek eginbeharra oso erraz egitea eta beste batek nahiz eta asko saiatu ez lortzea. Beraz , nik uste ez litzatekeela erresistentzia minimorik, indar minimorik eskatu behar.
  Agian bai, progresio bat, urte hasieran hainbat froga egin eta amaieran berdinak egin eta emaitzak hobetzen edo mantentzen ez badira, irakaslearen esku utziko nuke. Edo ta hauek hobetzen ikaslea saiatzen ez bada, ikaslearekin berarekin hitz egingo nuke suspenditu baino lehen.
  Guztiok ez ditugu gustu berdinak, batzuk nahiago dute korrika ibili, besteek musika entzun, beste batzuk zinemara joan… eta horrexegaitik posible da gorputz hezkuntzan ere batzuk trebeagoak izatea beste batzuk baino. Eta lehen esan bezala, denak ez gara berdinak, eta ez zait iruditzen arlo hau ikasle batek nahiko maila ez duelako suspenditu behar denik.

  ResponderEliminar
 71. Nire ustez sasoi txarra duenari ez litzaioke arloa suspenditu behar edo minimo batzuk eskatu behar,ez duelako nahiko indar edo erresistentzia, berak egiten duen alegina ebaluatu beharko litzateke. Bestela ere, beste lan batzuk egin genitzazke, lan horiekin 5 batera iristeko modukoa izateko eta ondoren gainerako puntuak lan fisikoarekiko daukazun ahaleginaren puntu gehigarriarekin zure nota ateratzea izango zen justuena. Gainera Gorputz Heziketa ez da autazkoa den arloa, nahitaezkoa dena baizik, kirola gustuko ez duenak ere egin behar du.

  ResponderEliminar
 72. Nire ustez, bakoitzaren saiakeraren eta ahaleginaren arabera jarri beharko litzateke nota, eta hau ez bakarrik gorputz hezikata ikasgaiean, bai eta beste ikasgai guztietan ere. Pertsona batzuk matematikan hobeak edo trbeagoak dira gorputz heziketan baino eta alderantziz baina horrek ez dio zertan kendu ikasgaia aprobatzeko aukera hori.
  Gure eta gaur egungo kasuan ordea, minimo bat behar da aprobatzeko, adibidez orokorrean azterketak zehazten du zure maila eta hori gaindituz gero ikasgaia gainditutzat hartzen da. Beraz sistema hau jarraituz gorputz heziketan ere minimo bat ezarri beharko litzateke ikasgaia gainditzeko.
  Hala ere, ikasle batek minimo horiengatik lehenego ebaluazioa ez badu gainditzen, geihago saiatu behaerko du eta horrela minimo hori gainditzea lortuko du. Azken finean, "azterketa" horietan bakoitzaren saiakera ere ikusten da.

  UDARA

  ResponderEliminar
 73. Nire ustetan, bakoitzaren ahaleginaren eta saiakeraren arabera jarri beharko litzateke nota, pertsona mota desberdin asko daudelako. Batzuk, oso trebeak dira gorputz heziketan, orduan, beraien ahalegina oso ona izaten da eta 10koa lortzen dute saiatu gabe. Bestalde, beste pertsona batzuri asko kosta diezaieke, baina ahalegin handia eta saiatuz gero, 10koa ere lor dezakete.
  Soinketan bezala, beste arlo guztietan ere ahaleginaren eta saiakeraren ondorioz izan beharko luke nota. Denak ez gara onak gauza guztietan, batzuei oso ondo eman diezaieke biologia eta beste batzuei gorputz heziketa. Horregatik, denak nota berdina ateratzeko eskubidea izan beharko genuke, esfortzu handia eginez gero lortu dezakegu.
  Gainera, denok dakigu, adin batetik aurrera, gure gorputzek zenbait gaitasun dituzte: batzuek erresistentzia hobea dute, besteek indarra... eta horreagatik gorputz heziketa arloan ere desberdintasun handiak egon daitezke, beste arlo batzuetan bezala. Gainera badago jendea gorroto duena kirola egitea. Horiek ez dute eskolaz kanpo kirol handirik egiten eta beraien egoera fisikoa ez da oso ona. Hori horrela izanda, pertsona horien gorputzei ezin zaie eskatu lortu ezin duten esfortzu bat, beraien gorputzak ez baitaude horretarako prestatua.

  ZERBAITI

  ResponderEliminar
 74. Nire ustez ez da justua minimora iristen ez bazara Gorputz Hezkuntza suspenditua geratzea, danak ez gara berdinak, eta batzuentzak gauza batzuk egitea errazak izango dira eta beste pertsona bati gauza berdina egitea kostatu egingo zaio, honekin esan nahi dut, justuena bakotzaren ahaleginaren arabera gainditzea izango litzateke.
  Hau toki batera utziz, gorputz heziketa beharrezko asignatura bat da, ondorioz , kirola gustatzen ez zaien pertsonei era, hau egitea "behartzen" ari zara, hau da, kirola ez zaion pertsona bati bere ahaleginaren eta gogoen arabera kalifikatu beharko zitzaiokeen,azken finean behar ez duelako asignatura hau aukeratu.

  PIRULETA

  ResponderEliminar
 75. Nire ustez, gorpuz heziketa ez da beste gainerako irakasgaiak bezala, beraz, ez zait batere egokia iruditzen minimora ez iriste horrek norbait suspenditzea. Norberaren gorputza ezberdina da eta batez ere adin honetan, bakoitzak bere mugak eta ezintasunak ditu edota arlo honetako zenbait zati fisikoetan onak dira; estae baterako, batzuk oso erresistenteak dira, beste batzuk indar handia dute... Honegatik guztiagatik, nik uste dut gorputz hezkuntza egiten duzun ahalegin eta esfortzuaren arabera baloratu beharko litzatekeela, hau da, klase bakoitzean ikusi beharko litzateke ikasle bakoitzak egiten ari denari jartzen dion gogoa eta zenbateraino saiatzen den; beharbada gerta daitekeelako ikasle bat nahiz eta asko saiatu minimo horretara ez iristea eta beste bat, ez duena esfortzurik egin, minimo hori lasai gainditzea. Horregatik, klasera faltatzen denari, ez duena ezer egiten edota jarrera oso txarra duenari suspendituko nioke.

  NAIROBI

  ResponderEliminar
 76. Nire ustez,ez da batere justua minimora iristen ez denari suspenditzea.Pertsona batzuk,arazo batzuk direla medio,ez badira minimora iristeko gai baina ahalegintzen direla erakusten badute aprobatzea merezi dute.Pertsona bakoitza desberdina da eta bakoitza gauza ezberdin batean izan daiteke ona;batek erresistentzia handia eduki dezake,beste batek indarra,beste bat oso ona izan daiteke kirol batean baina beste batean trakets hutsa...beraz ez dut uste hori arrazoi bat denik gorputz hezkuntza suspenditzeko.

  asdfghjklñ

  ResponderEliminar
 77. Gorputz Heziketan sasoia landu behar da, ez eta inongo minimorik egitea. Hori horrela, saiakera eta jarrera prestua baloratu behar litzateke, ez baikara punta puntako kirolariak, batxilergoko lehen mailakoak baizik. Batxilergoa gure etorkizuneko ikasketak bideratzeko bide bat besterik ez denez, garbi geratu behar du zergatik ari garen ikasketa maila hauek burutzen, eta ez dugu zehazki, erresistentzia fisiko minimo bat lortzeko helbururik. Gainera, kirolaren bitartez ikasleon arteko harremanak sendotzeko aukera dugun honetan, zifra konkretu batzuetara iristeak gure artean “lehia” sor dezake, eta, nola ez, exijitutakoa lortzen ez duen horrek (nahiz eta saiatu) eragin psikologikoak izan ditzake. Funtsean, gorputz hezkuntzak kirola ezagutu eta aisialdiaren parte izatera animatzen gaituen honetan, indar minimo (zenbaki) bat eskatzeak dituen ondorioak oso urruti geratzen dira ikasgai honen helburuetatik. Hori dela eta, minimoak lortzea aukerazko proba izan beharko litzatekeela iruditzen zait, puntu gehigarriak eskuratzeko aukera gisa.

  NERBIOX

  ResponderEliminar
 78. Ez zait ondo iruditzen Gorputz Heziketa gainditzeko erresistentzia minimo batera, indar minimo batera… iritsi behar izatea. Nire iritziz ahalegina da kontuan hartu behar dena, eta ez nor den hoberena. Pertsona bat gorputz heziketan ona bada ondo iruditzen zait nota altua jartzea, baina beste pertsona bat txarra izan arren, saiatzen bada nota ona edo aprobatua merezi duela uste dut. Denak ez gara berdinak eta bakoitzak ahal duena egiten du.
  Beste aldetik, bakoitzak dituen zailtasunak ere kontuan hartu behar direla uste dut. Pertsona batek arazoak izan ditzake zenbait ariketa fisiko egiteko gaixotasunen bat duelako. Hori ere kontuan hartu behar dela uste dut.
  Nik, nota jartzerako garaian, pertsona bakoitzaren ahaleginaren arabera puntuatuko nuke.

  UZTURRE

  ResponderEliminar
 79. Egia da gainontzeko irakasgai guztietan minimo batera iritsi beharra dagoela gainditu ahal izateko, baina, nie ustez, neurri batean Gorputz Hezkuntza irakasgaia desberdina dela, izan ere, guztiok ez dugu indar bera, eta guztiak ez gaude sasoi berean, baina egia da minimo bat ere eskatu beharra dagoela, bestela inork ez luke ahaleginik egingo.
  Beraz, nire iritziz, ahalegina izango litzateke irakasgaia gainditu ahal izateko minimo hori, eta ahaleginik egiten ez dutenek, bai kiroletan onak direnak, eta baita txarrak direnak ere, ez lukete mereziko gainditzea.
  Egia da baita ere erresistentzia minimo bat egoten dela beti, eta minimo hau ez oso gogorra izatea proposatuko nuke, guztiok gainditzeko modukoa.
  Hoberena, beraz, ahalegin minimo bat egitea izango litzateke irakasgaia gainditu ahal izateko.

  TXIMELETA

  ResponderEliminar
 80. Indar, erresistentzia eta abarren minimo bat eskatzea zentzuzkoa izanda ere, niri ez zait ondo iruditzen, guztion gorputzak oso desberdinak direlako eta batzuek indar, erresistentzia eta abar gehiago daukatelako beste batzuek baino eta hori bai ezin dela asko landu ikasleok daukagun denbora librean. Beste edozein ikasgaietan minimo batzuk eskatzen dira, “errez” ikastea daudelako emandako materiak baina Gorputz Heziketaren kasuan teorikotik aparte dagoen guztia ez da lantzen erreza, denbora asko eta esfortzu asko eskatzen duelako.
  Bestalde, lesiorik duenarentzat ez litzateke justua izango erresistentzia eta indar minimo batzuk eskatzea bere lesioarengatik agian ez litzatekelako gai izango minimo horietara iristeko bere burua asko behartu gabe.

  Bost

  ResponderEliminar
 81. Gauza guztietan bezala, minimo bat egitea zentzuzkoa iruditzen zait, eta normalean Gorputz Heziketan egitea ez da zaila, hau da, uste dut esfortzu minimoa egitearekin erraz aproba daitekela.
  Hala ere badaude pertsona batzuk ezin dutela egin, horregatik suspenditzea ez zait guztiz ondo iruditzen.
  Egia da indarra eta horrelakoak eskolaz kanpo praktikatu ditzakegula, baina errazagoa da beste ikasgaietako materia ikastea, indar ariketak egin baino.
  Lehen esan bezala, pertsona horiei beste gauza batzuk baloratuko nizkieke, gogoa, jarrera, ea saiatzen diren...
  TOKIO

  ResponderEliminar
 82. Ez. Ez zait gustatzen Gorputz Heziketa baluatzeko eta nota jartzeko modua. Denak gorputz eta bizitza desberdinak ditugu eta denak ez dugu erresistentzi berbera. Batzuek balonzestoa, futbola, igeriketa… egiten dugu eta forma fisiko onean mantentzen gara eta ez dugu problemarik eskolako Gorputz Heziketa aprobatzeko eta gainera nota onarekin baina genetikoki lodiagoak edo kirola egiten ez duten edo hain beste egiten ez duten jendea agian kirola egiten dutenak baina gehiago saiatzen dira baina ez dutenez forma fisiko ona nota kaxkarra jartzen zaie. Urte osoan zehar kirol desberdinak praktikatzen ditugu, beno ia beti berdinak, eta egun batean irakasleak “hurrengo asteazkenean azterketa izango da” esaten du eta asteazken horretan iritsi eta ezer egin gabe bat batean ahal duzun guztia eman behar duzu, aurretik entsaiatu edota hau obetzen saiatu gabe. Gainera hurrengo ebaluazioan abdominal, flexio… gehiago izaten dira, ebaluazioro gehitzen, egia da obetzen joan beharko genuela ebaluazioz ebaluazio baina entrenatuz gero, ez egiten dugun moduan egun batean iritsi eta abdominalak zoro batzuen moduan eginez. Eta berriro esaten dut, kanpoan kirola egiten dutenei hau zoragarria irudituko zaie ez dutelako ia esfortzurik edo kirola egiten ez dutenek baina esfortzu gutxiago egiten dituztelako eta gainera nota ona lortuz.

  Ostirala

  ResponderEliminar
 83. Gorputz Heziketan ikasle bakoitza ebaluatzea eta nota bat jartzea ziala izan daiteke. Eta gehiago erresistentzi fisiko minimo bat edo indar miinimo general bat jartzea. Bakoitza den bezalakoa da eta ikasle batzuk kirol asko egiten dute eta beste batzuk ezer ere ez. Normala da batek egin ditzakeen flexio kopurua beste batek ez egitea adibidez. Horregatik nik minimo bat jarriko nuke baina bajua mundu guztiak egin ditzakeenak. Beste irtenbide bat da minimo horietara iristen ez denari beste prueba de azterketa bat jartzea nota igotzeko.

  Ni pertsonalki ez nago ados Gorputz Hezkuntza gainditzeko flexioak, soka saltoak eta horrelakoak egitearekin. Nire ustez bakoitza saiatzen dena kontuan hartu behar da, futbolean saiatu den besteekin jolasten, saskibaloian mugitu den eta abar. Baina minimoa jartzekotan, bajua eta guztientzat errezagoa jarriko nuke.

  CAILLOU

  ResponderEliminar
 84. Eskolako ikasgaietan ikasi egin behar da gainditzeko baina gorputz heziketaren kasuan nire ustez desberdina da.Eskolaz kanpo kirola egitea aukerakoa da.Beraz,nire ustez gorputz heziketa gainditzeko ez da behar erresistentzia fisiko minimo bat,indar minimo bat edo eskatu behar.Norbaiti kirola egitea ez bazaioa gustatzen edo kirola egiten ez da seguru sentitzen edozein arrazoi dela medio,ezin diozu behartu kirola egitea.Bakoitzak ikusiko du zertarako den gai.Kirola egiten ez duenak erresistentzia fisiko txikiagoa izango du kirola egiten duen norbaitekin alderatuta,baina horrek ez du esan nahi suspenditzeko arrazoia duenik.Nire ustez gorputz heziketa gainditzeko garrantzitsuena jarrera da,eta ez litzateke hainbeste baloratu beharko ona edo txarra izan kirolean.

  BETIZU

  ResponderEliminar
 85. Gorputz heziketan ikasle bat ebaluatzea zaila dela pentsatzen dut, eta horregatik jartzen da minimo hori, beharbada ebaluaketa hori errezteko edo, baina ez diot zentzurik hartzen minimo bat jartzeari, hau da, sasoiean ez dagoen pertsona batek ezingo du minimo horretara iritsi, eta iristen ez bada ia suspendituta dauka ikasgai hau, kontuan hartu gabe agian beste ikasgaiak ere gainditu gabe dituela.
  Sasoian dagoen batek erraz lortuko du minimo horiek gainditzea, eta honek jada ikasgaia gainditu du.
  Nire ustez, beste era batera ebaluatu beharko lirateke Gorputz Heziketako jarduerak, adibidez ea saiatu den ba soka saltoak, abdominlak, flexioak eta abar egiten edo ez. Horrela agian ikasgaia ez du suspenditzen. Honetaz aparte, Gorputz Heziketa egiteko aukera ez duen batek edota gaixotasun bat baldin badauka bere ebaluaketa desberdina izango litzateke, azterketa bat jarri beharko litzaioke ikasgai hau gainditzeko.
  URDINA

  ResponderEliminar
 86. Nire ustez ez litzateke minimo bat eskatu beharko ariketa fisikoetan, ezta beste gainontzeko ikasgaietan ere. Badakit gaur egun dugun hezkuntza sisteman ezinezkoa dela hori, baina pertsona baten ahalegina dela garrantzitsuena iruditzen zait, eta denak ez gara berdinak, beraz, ezin zaizkigu denoi emaitza berdinak eskatu. Gorputz hezkuntzan zentratuta, denok egoera fisiko desberdina dugu eta faktore desberdinek baldintzatzen dute hori, gainera denei ez zaie gustatzen kirola egitea, nahiz eta hori osasunerako ona ez izan. Irakaslearentzat errezena minimo batzuk jarri eta horiek gainditzen ez dituenari suspenditzea da, baina bidezkoa ahal da inor baino gehiago ahalegindu den bati, eta bere egoera fisikoagatik minimo hortara iristea lortu ez duen bati ez gainditzea? Nire ustez behintzat ez.

  PARETA

  ResponderEliminar
 87. Ez nago batere ados Gorputz Heziketako klasetan erresistentzia fisiko minimo bat, indar minimo bat... eskatu behar izatea. Pertsona bakoitza mundu bat da eta oso desberdinak garenez, ezin diezaiekegu denei berdina eskatu gainditzeko, baina bai ahal duten ahalegin eta gogo gehiena ematea. Ondorioz irakasleak ebaluatzeko garaian kontuan hartu behar duena da, klasean emandako teoria ulertu eta aplikatzen duen, pertsona hori ahalegintzen den eta jarrea ona duen, eta ez kiroletan ona den edo besteek baino indar gehiago duen.
  JP.

  ResponderEliminar
 88. Gorputz heziketan puntuatzeko modua ez da batere erraza, nola puntuatu dezakezu nork egiten duen hobeto saskibaloian eta nork okerrago? Horretarako daude erresistentzia neurtzeko egiten diren ariketak. Orain egiten dugun bezala, alegia, abdominal kopuru konkretu bat eginez lortzen da puntuazioa eta horrela beste guztiak. Baina zer gertatzen da minimora iristen ez den pertsonarentzat? Nire ustez Gorputz hezkuntzan dena ez da erresistentzia, teknika ere oso garrantzitsua da praktiketako ariketetan. Beraz norbait minimora iristen ez bada, lantxo bat ematea eta horrekin gainditzeko aukera ematea oso ideia ona iruditzen zait.

  Heyhey

  ResponderEliminar
 89. Nire ustez, Gorputz Heziketako klaseetan ez litzateke minimo bat eskatu beharko eta are gutxiago minimo horretara iristen ez denari suspenditu. Ondo iruditzen zait Gorputz Heziketan sasoia lantzea izatea helburu nagusienetakoa baina pertsona guztiok ez gara berdina egiteko gai eta horrexegatik ez zait ondo iruditzen minimora iristen ez denari suspenditzea. Pertsona hori ahalegintzen dela ikusiz gero, niretzat nahikoa da pertsona horri aprobatzeko edo nota ona jartzeko.
  BERDEA

  ResponderEliminar
 90. Nire iritzi oso gaizki iruditu litzaidake horrelako arauak martsan jartzea izan ere pertsona bakoitzak bere topeak dauzka eta ez litzateke hori neurtu beharko, nire ustez zentzuzkoena bere klaseko egoera izan beharko luke, hau da ea gogoa erakusten duen egiten diren ariketen inguruan, ea parte hartzeko presta dagoen egin beharretan, ea talde lanean ongi doan eta bere klasekideekin zer giro sortzen duen klaseetan. Nire ustez horreki nahikoa litzateko pertsona horri ginasia gainditzeko.
  KOREA.

  ResponderEliminar
 91. Nire ustez ez da bidezkoa ilasle guztiei minimo berdina eskatzea, eta are gutxiago ebaluatu bere erresistentzia, indarra eta hauengatik. Denok ez daukagu gorputz bera eta askok izan ditzazkegu zailtasunak minimo horietara heltzeko. Ebaluatu beharko zen partizipazioagatik eta taldekidetasunarengatik. Oso ondo dago gimnasia egitea eta osasuntsu egotea baina kirola egiten ez duten batzuek minimoetara ez ailegatzeagatik ezin dite ebaluazioa suspenditu.

  ResponderEliminar
 92. Nire ustez helburu nagusia ezin du sasoiak izan, astean 2 egunetan landuz ezinezkoa baita sasoi ona edukitzea. Gorputz Heziketaren helburua ikasleak kirolera erakartzea eta hau gustuko izatea izan beharko luke, horrela, institutua bukatzean, bakoitzak bere kabuz kirola egiteko eta sasoian egoteko. Bestalde, errendimenduren araberako balorazioaren aurka nago, nire ustez, bakoitzaren hobekuntza, saiakera eta parte hartzea baloratu beharko litzateke.

  BOKATAWOMAN.

  ResponderEliminar
 93. Ez nago ados minimo horretara iristen ez diren ikasleei ez aprobatzearekin. Ikasgaia derrigorrezkoa denez, batzuk agian ezin izango dituzte ariketa fisiko guztiak ongi bete, edo behar diren bezainbeste egin, eta ez zait bidezkoa iruditzen horregatik suspenditzea. Batzuek erraztasun handiagoa izango dute, eta besteei aldiz gehiago kostako zaie, baina ahalegintzen bada, nahiz eta emaitza oso ona ez lortu nahikoa iruditzen zait. Gehiago egin duenari nota hobea jarriko nioke noski, baina iruditzen zait kirolari oso ona ez denari, nahiz eta ahalegindu, suspendituz gero etsi egingo lukeela, eta hortik aurrera saiatu ere ez litzatekeela asko egingo. Ikaslea horrela gehiago esfortzatuko litzateke, hurrengo ebaluazioan nota hobea ateratzeko parte ere gehiago hartuko luke, eta horrela gehienetan hobekuntza bat izan, beti ere saiakera eta ahalegina egokiak badira. Ezin duena animatu behar dela deritzot, eta ez minimora iritsi ez delako suspenditu.

  APIRILA

  ResponderEliminar
 94. Ez dut uste minimo fisikoetara ez iristen direneri ez aprobatzea ondo egongo denik. Denak ez dauzkagu erresistentzia fisiko bera eta minimora iristen ez direneri adibidez beste ariketa mota batzuk jartzea izango zen onena edo baita jarrera gehiago kontuan hartu minimora ez iritsi arren. Edo baita teoria gehiago kontatu beraiei.
  Baino egia esan, minimora iristen direnei eta gehiago egingo balute oso nota emango nieke eta baita jarrera kontuan hartu. Hau da, esfortzu fisikoetan, gehiena kontatuko nuena jarrera izango zen eta gero bakoitzaren sasoia.
  Eta minimora ez direnak iristen gehiago saiatzea eskatu eta jarrera ona erakustean edo saiatzean errex gaindituko dute.

  Manu

  ResponderEliminar
 95. Nire ustez gorputz heziketan ikasleei osasun maila minimo bat eskatzea ez dago gaizki beste ikasgaiekin konparatzen badugu. Adibide bat jartzearren: niri oso gaizki ematen zaizkit fisika-kimika eta matematikako ikasgaiak eta lan handia egin beharra daukat honako hauek gainditzeko, eta ala eta guztiz ere batzuetan ez dut lortzen; eta noski, nahiz eta asko saiatu eta intentzioa jarri ez baduzu minimo bat gainditzen suspenditu egiten duzu, berdin dio egiten duzu esfortzu maila, minimora ez bazara iristen ikasgaia suspendituta duzu .Gorputz heziketan pentsatuz gero nik lehenengo esango nukeena da ezin zaiola pertsona bati suspenditu ez delako osasun maila minimo batera iristen, agian ez delako gai edo izugarrizko lana egin beharra duelako minimo horretara iristeko, hori dena kirolaren bidez noski. Nik ulertzen dut situazio hau, baina gehiago pentsatuzgero beste ikasgaietan ere berdin-berdina egiten digute; minimo batera ez bazara iristen suspenditu egiten duzu nahiz eta izugarri saiatu. Amaituz, bidezkoa iruditzen zait erabaki hau.

  KITTO

  ResponderEliminar
 96. Esan duzun bezala, batxillergoan minimo batera iritsi beharra dago ikasgai gehienetan gainditu nahi baduzu, baina niretzako, gorputz hezkuntza desberdina da. Agian eskatu liteke minimo batera iristea baina niri ez zait ondo iruditzen. Ikasle guztiak desberdinak gara, batzuk sasoi hobeagoa izango dute beste batzuk baino, eta nire ustez ebaluatzeko unean esfortzua eta gogoa hartu beharko litzateke kontuan. Badira ikasle batzuk sasoi ona dutenak eta gogorik jartzen ez dutenak eta ez zait bidezkoa iruditzen horiei gainditzea eta gero sasoi txarra duen bati suspenditzea minimora ez iristeagatik nahiz eta gogo handia jarri eta lertzerainoko esfortzua egin. Beraz, hau dena laburbilduz, bidezkoena da, gogoak, esfortzuak eta klasera agertzeak kontuan hartzea gorputz hezkuntzan eta ez minimo batera iristeak.

  KITTEL

  ResponderEliminar
 97. Nire iritziz, burugabe batek bakarrik babes lezake gorputz heziketa minimo bat gabe aprobatzea. Beste ikasle batzuen iritziak irakurri ditut eta bero bero eginda nago... Nola esan lezake Batxillerrera iritsi den batek sasoia edukitzea ez dagoela norberaren esku eta beraz ezin litekela minimo bat eskatu? Esan egin behar da hori gero!!!
  Gaur egun, ikasle batek beste ikasgai guztiak gaindituta badauzka aprobatu egiten zaio gorputz heziketa irakasleek ezetz esaten duten arren. Nik oso garbi ikusten dut minimo batera iristen ez denari penkatu egin behar zaiola eta 0a merezi badu 0a jarri ez 4koa. Ez baita normala esatea gorputz heziketak beste ikasgaiek bezalako garrantzia duela eta gero denek gainditzea...
  Gazteleran euskaldun bati ez diote bostekorik jartzen ez dela bere ama hizkuntza esanda, normala den bezala, baina gorputz heziketan, aprobatu egiten diote ikasgaia maila minimo bat ez daukanari kirola ez zaiola gustatzen eta. Lotsagarria!!!!

  Izengoitia: Menkinot

  ResponderEliminar
 98. Nire ustetan galdera misteriotsua da hau, jendeak soinketa suspenditzen badu irakaslearen kulpa dela esaten dute. Nik modu honetan puntuatuko nuke eta hori ez duenak egiten suspentsoa jasoko luke. Lehenik eta behin beste asignatura guztiak bezela da, zuk al duzu kurtsoz errepikatu soinketa penkatzen baduzu, orduan esaten dutenak ez dela inportantea IXOO. Bestetik, nahiz eta pertsona bati gorputz heziketa gaizki eraman eta nahiz eta saiatu eta hala ere minimo hortara ez iritsi, aprobatzeko aukera emango nion saiatu delako. Badaude beste pertsona batzuk, nahiz eta kixton onak izan eta ez badute gogorik jartzen, penkatu egingo nioke. Honetaz aparte, gorputz Heziketa egiteko aukera ez duen batek edota gaixotasun bat baldin badauka bere ebaluaketa desberdina izango litzateke, azterketa bat jarri beharko litzaioke ikasgai hau gainditzeko. Denok ez ditugu limite berak, batzuk normala denez fisiko obea dute bestea baino eta bati gehiago exigitu beharko zitzaion.
  Hau dela eta, puntuatzeko modurik eraginkorrena saiakeraren bidez izatea dela pentsatzen dut. Horrela pertsona bakoitza (bere kapazidadeei erreparatu gabe) ahaleginduko zen ahalik eta hoberen egiten gauzak.
  VALENTINO ROSSI

  ResponderEliminar
 99. Beste irakasgai guztietan gainditzeko, egia da maila minimo bat eman behar dela eta lortu ezean suspenditu egiten dela. Gorputz Heziketan sasoia landu egin behar da, ariketa zehatz batzuk eginez. Erresistentzia, indarra, malgutasuna… ariketa fisiko asko daude bakoitzaren osasuna zaintzeko; baina Gorputz Hezkuntza irakasgaiean, maila minimo bat emateaz aparte saiatu eta lortzen ez badu, saiatzearekin bakarrik errespetagarria izango litzateke pertsona horri gainditutzat ematea irakasgaia.
  Beste irakasgaietan, saiatu hutsarekin ez dizute gainditzen nahiz eta legezkoa ez izan.
  Kirolean jarraituz, lan asko egiten bada eta asko saiatzen bada, baina ez badu behar adinako maila lortzen eta beste batek alferra izanagatik ona bada, nire ustez ez lukete nota edo puntuazio berdina izan behar.

  Xari.

  ResponderEliminar
 100. Nire iritziz, Gorputz Hezkuntzan ere beste asignaturekin bezala minimo bat egon beharko lukela, asignotura honek ere bere garrantzia duelako nahiz eta errazagoa izan. Nik azterketan teoria pixkatekin egingo nuke, eta gero ariketa fisiko pixkabat, gehiegi eskatu gabe, batzuk besteak baino ohituago daudelako kirola egiten.
  Baina nik minimo bat jarriko nuke Gorputz Hezkuntzarn ere, eta pertsona batek suspenditzea merezi badu suspentsoa jarriko zaio nahiz eta berak Gorputz Hezkuntza garrantzi gabeko asignatura dela esan.

  SuperBokataMan

  ResponderEliminar
 101. Nik uste gorputz heziketa beste asignaturak bezalakoa dela, beraz, eskatzen denaren minimora ez bada iristen, normala ikusten dut suspenditzea, hau da, egin behar dena. Egia da, nire ustez ondo dagoela adibidez kapazitate gutxiago dituzten pertsonei klasean egiten den sahiakera baloratzea. Bina bestalde, egia da matematikan adibidez, edo beste asignatura guztietan ez badituzu erraztasun asko, nahiz eta izugarri sahiatu, hori ez dute baloratzen, hau da, azterketako emaitza bakarrik begiratzen da. Orduan, nire ustez ondo dago sahiakera baloratzea, baina azken momentuan ez bada minimoetara iritsi suspenditzea ere bai. Biana hala ere, egia da gorputz heziketa lantzeko ordu gutxiago daudela beste asignaturak baino, beraz, nik uste eskatu beharko den minimo hori gutxiago izan beharko dela.

  ResponderEliminar
 102. Nik uste gorputz heziketa beste asignaturak bezalakoa dela, beraz, eskatzen denaren minimora ez bada iristen, normala ikusten dut suspenditzea, hau da, egin behar dena. Egia da, nire ustez ondo dagoela adibidez kapazitate gutxiago dituzten pertsonei klasean egiten den sahiakera baloratzea. Bina bestalde, egia da matematikan adibidez, edo beste asignatura guztietan ez badituzu erraztasun asko, nahiz eta izugarri sahiatu, hori ez dute baloratzen, hau da, azterketako emaitza bakarrik begiratzen da. Orduan, nire ustez ondo dago sahiakera baloratzea, baina azken momentuan ez bada minimoetara iritsi suspenditzea ere bai. Biana hala ere, egia da gorputz heziketa lantzeko ordu gutxiago daudela beste asignaturak baino, beraz, nik uste eskatu beharko den minimo hori gutxiago izan beharko dela.

  GARCILARSO1

  ResponderEliminar
 103. Niri ez zait iruditzen horrela izan beharko lukeenik. Nik, ez nuke Gorputz Heziketako saioetan minimorik jarriko, denok desberdinak garelako, eta hori dela eta, ahalmen desberdinak ditugu gure fiskoaren arabera, batzuk gehiago eta beste batzuk gutxiago. Hau guztia esanda ez zait iruditzen eskatzen den minimo hori ez edukitzeagatik suspenditzea.Egia da gainerako ikasgaietan minimo bat eskatzen dela, eta hori ez baduzu gainditzen suspenditu egiten duzu, baina niri gauza desberdinak direla iruditzen zait, gainerako ikasgaietan zuk erabakitzen duzu ikasi ala ez, eta horren araberakoa izaten da, baina Gorputz Heziketan desberdina da, zure itxura fisikoa aldatzeko ahalegin geihago egin behar da, eta ezda egun batetik bestera aldatzen Orduan nik saiakeraren arabera jarriko nuke nota.
  Ezizena:Federico50

  ResponderEliminar
 104. Nire ustez, zer edo zer saiatuz gero, denak izango ginateke minimoetara ailegatzeko gai. Kasu bereziren batean norbaitek arazoren bat izango balu, irakaslea gai izan beharko litzateke berari minimoak kontuan hartu beharrean ebaluatzeko garaian, esfortzua hartu beharko lukeela kontuan pentsatzen dut. Aldi berean, gutxi saiatzen dena egunerokotasunean eta ondoren azterketa fisikoak soilik gainditzen duen jendeak ez lukeela aprobatu behar pentsatzen dut. Izan ere, klase asko denok parte hartuz eta gogoa ipiniz dibertigarriak suerta litezke, baina dakigun bezala, askotan jendeak gogogabetsu eta aspertuta egongo balira bezala aritzen dira. Pertsona hauei, notarako eskubidea ezeztatu beharko litzaiekeela pentsatzen dut, ez baita bat ere justua saiatzen ari den pertsona batek suspenditzea eta aldi berean “potro jorran” egoten den batek gainditzea.


  Ezizena: Florin

  ResponderEliminar
 105. GHn lortu beharreko minimoa nire ustez ahalegina izan beharko luke. Pertsona bakoitzak bere ohitura pertsonala du kirola egiteko, handiagoa, txikiagoa edo eza. Beraz, bakoitzaren maila ikusita, irakasleak banako bakoitzari ahalegin maila bat eskatu beharko lioke. Pertsona asko eskolaz kanpoko kiroletan aritzen dira, eta asko ere federatuta egoten dira. Ezin duzu horrelako pertsona batek duen sasoia ezer egiten ez duenarekin konparatu. Gauza desberdinak baloratu behar zaizkio pertsona bakoitzari. GH ez da Mate edo Lite, ez da dena buruz ikasi behar. Izan ere, aurretik maila handia ekar dezakezu eta irakaslearen gainetik egotea ez da zaila izaten gehienetan, ez delako zerbait akademikoa, esplikatzen banaiz... Beraz, minimoa ahalegina izan beharko luke, pertsona bakoitzari egokituta, noski.

  Resazu

  ResponderEliminar
 106. Nik ez nukeen minimorik jarriko, pertsona guztiak ez garelako berdiñak eta batzuk gorputz heziketan dituzten gaitasunak beste batzuk beste zer edo zertan dituzte.
  Nik gorputz hezkuntza aprobatzeko baldintza esfortzua izango zen, esforzu minimo batekin 5eko bat lortzeko nahikoa. 5aren gainetik esfortzu gehiago eta habilitatea ere kontuan hartuko nuke, pertsona batek esfortzu asko jartzen badu eta gainera habilitate haundia badu ba 10eko bat mereziko zuen.
  Adibidez pertsoa batek ez baditu habilidade asko kirolean, baina esfortzu haundi bat jartzen badu, aprobatu bat mereziko zukeen.
  Patata

  ResponderEliminar
 107. Nire ustez ere beste ikasgai guztietan bezala gorputz heziketan ere gainditu beharreko hesi batzuk egon beharko lukete gure kasuan bezala. Nik uste dut gure kasuan oso ondo egiten dela, probak eginez eta proba bakoitzean mailak jarriz notaren arabera eta nire ustez hori oso ondo dago. Argi dago batzuei beste batzuei baino hobeto ematen zaiela esfortzuzko ariketak egitea edo kirol ariketak egitea baina nire ustez hemen ere probak gainditze ez dituenari ez litzaioke gainditu beharko.
  Ezizena: Kalbi

  ResponderEliminar
 108. Bakoitzak dituen kondizio eta gaitasun fisikoak oso desberdinak dira gela batean, beraz ondo al legoke muga bat jartzea eta hori lortu ezean ez gaiditzea?
  Ondo iruditzen zait minimo bat jartzea, baina hau lortzea denentzat posible izan beharko luke. Gorputz hezkuntzako orduetan egindako ariketekin denek egin beharko lituzkete proba hoiek. Bestela ez zen juxtua izango batzuk, kirolariak direlako edo gaitasun fisiko hobeak dituztelako gainditu ahal izatea eta besteek naiz eta sekulako alegina eginda ezin gainditu izatea.
  Horrek ez du esan nahi gaitasun fisiko hobeagoak dituztenek ezin nota igotzea izatea. Gero gehienbat saiatzea kontatuko nuke gehienbat %70 inguru. Gogoa baita kirolean aurrera egitera eramaten zaituena.
  Guk eskolan egiten duguna adibidez ondo iruditzen zait, minmo errez bat jarri eta gero hura altutzea izatea gaitasuna eta gogoa izanez gero.

  Cavendish

  ResponderEliminar
 109. Nire ustez, ondo egongo litzateke gauza minimo batzuk pasatzea kurtsoa aprobatzeko beste gauzetan bezala. Baina nik uste dut gauza minimo horiek ez direla gauza teorikoak izan behar gauza praktikoak baizik, azterketa teorikoak baititugu eta. Orduan laburbilduz, gauza minimoak egongo beharko litzateke baina gauza praktikoak nire ustez.
  Josem

  ResponderEliminar
 110. Gorputz Heziketako irakasgaia baloratzeko eta nota jartzeko kontrol fisikoak erabiltzen dira, eta hor minimo batzuk daude, beste irakasgaietan bezala. Minimo horiek ez badira lortzen irakasgaia suspenditu egiten da. Baina, ikasle batek, adibidez, erresistentzia eta indarra garatzeko gaitasuna badu urtean zehar, ondo etorriko zitzaion Gorputz Heziketako irakasgaian “plus” bat lortzeko. Bina denok dakigun bezala ikasle guztiak ez dira gai eboluzio bat lortzeko, denok ez dugulako kirola gustura egiten eta gutxiago obligatuta. Ikasle horiei ezberdin ebaluatu beharko zitzaien. Nik esan nahi dudana da zera da, Gorputz Heziketako klaseak, bereziki, ahal den indibidualizatuenak izan beharko zirela, bakoitzak bere gaitasun pertsonalak dituelako. Gaitasuna duten ikasleei eboluzio bat edukitzearekin baloratu beharko zitzaien eta beste ikasleei esfortzua eskatu beharko zitzaien.

  MALIBU

  ResponderEliminar
 111. Gorputz Heziketa puntuatzeko ez zait ondo iruditzen minimora iritsi behar izatea. Izan ere garrantzi handiagokoa da kasu honetan egiten den saiakera lortzen den emaitza baino. Ikasle askok eskolatik kanpo kirola egiten dute eta askoz errazagoa da haientzat ikasgai honetan nota ona lortzea.
  PANTXIKA

  ResponderEliminar
 112. Galdera konplexua da honako hau, baina nire ustez, gorputz heziketa oso arlo garrantzitsua denez, beste arloetan bezain zorrotza izan behar luke nota jartzea. Alde batetik, nahiz eta gorputz heziketako saio gutxi edukitzen ditugun, asignatura bat gehiago da eta saiatu egin behar da emaitza ona lortzeko. Bestetik, eskatutako minimora ez heltzea, gure egoera fisikoa ona ez izateraen seinale da, hau da, ez gaudela egoera osasuntsu batean esan nahi du, beraz gure osasuna arriskuan ez egoteko modu bat bezala ere ikus genezake minimoak ezartzea. Ez badugu suspenditu nahi, gure osasunaz arduratzen hasiko gara. Bi arrazoi horiek direla eta, ez zait gaizki iruditzen minimo batzuk jartzea, beti ere, minimo horiek gehiegizkoak ez diren bitartean. Beste alde batetik, saiatzen den pertsona saritua izan behar dela iruditzen zait, batez ere, nahiz eta bere egoera fisikoa ez izan osasuntsua, hobetzeko saiakera egiten ari delako. Aldiz, pertsona bat fisikoki ez badago osasuntsu, eta ez badu inolako saiakerarik egiten bere egoera hobetu eta ezarritako minimo horietara heltzeko, nire ustez, ez luke inolako arazorik egon behar suspenditzeko. Azkenean, gure osasuna da garrantzitsuena eta suspenso batekin osasuna hobetzeko aukera badago, ondo iruditzen zait neurri hori hartzea.
  JOXEPO:

  ResponderEliminar
 113. Pertsona guztiak ezberdinak gara eta bakoitzak gaitasun batzuk ditu eta denak gara zerbaitetan onak. Batzuk gorputz hezkuntza arloan "onak" edo abilak dira beste batzuk oso abilak ez diren bezala. Nire ustez pertsona bat puntuatzea minimo batera ez iristeagatik ez zait normala iruditzen. Bakoitzak ahal duena egiten du eta ulertzen ez dudana zera da pertsona baten egoera fisikoa nota bidez adieraztea. Nire iritziz, pertsona bati nota jartzerakoan saiakera puntuatu beharko litzateke eta ez egoera fisikoa.
  Adibidez, pertsona bat gorputz hezkuntzako minimo batera ia esfortzurik egin gabe iritsi daiteke beste bat iritsi ez daitekeen bezala izugarrizko esfortzua eginda.
  Esan beharra dut gorputz hezkuntzan indarra eta erresistentzia puntuatzen edo lantzen direla batik bat eta ez malgutasuna edo beste ariketaren bat, eta ez zait justua iruditzen.

  GYM

  ResponderEliminar
 114. Nire ustez, Gorputz Heziketa arloa gainditzeko ez litzateke minimorik eskatu beahrko. Denok ez dugu maila fisiko bera eta ez legoke ondo minimo bat jartzea, denok ez baikara kirolari onak. Gainerako arloetan minimo batzuk eskatu ohi dizkigute,baina desberdina dela iruditzen zait,soinketan fisikoa delako eta gainerako arlo gehienetan teorikoa. Soinketan teoria aldetik minimobat jartzea ez nuke gaizki hartuko baina fisikoa bai. Hau guztiaz gain, soinketako nota jartzerako garaian, kontuan hartu beharreko gauzetako bat saiakera izango litzateke, eta bigarrenik jarrera. Adibide bat jarriko dut: Pertsona batek oso fisiko ona izan daezake, baina bere jarreragatik eta saiakerarik egingo ez balu, suspenditzea ez litzaidake gaizki irdutuko, zeren eta, fisiko txarragoa duen batek saiakera handiagoa egiten badu, nota hobeagoa merezi duela uste dut.

  LUR

  ResponderEliminar
 115. Nire iritziz ez. Nire ikuspuntutik arloa gainditzeko minimo bat eskatzea oso ideia txarra da. Batetik, ikasle bakoitzak bere limitea du, denek ez dute maila fisiko bera. Egia da maila fisiko hori, denborarekin, asko hobetu daitekeela, baina hala ere, ez zait bat ere egokia iruditzen ebaluatzeko modu hau. Bestetik, denek eduki behar dute aukera arloa gainditzeko, baina modu honekin, ez lukete denek edukiko aukera hori, ez baitira kapazak irakasleak ezarritako mugara heltzeko.
  Nik uste dut, arlo honetan kontuan hartu behar dena ahalegina dela. Ikasle batek dena ematen badu klasero, nahiz eta bere maila oso altua ez izan, nota ona beharko luke.
  Izengoitia: KAS

  ResponderEliminar
 116. Nire iritziz, oso argi daukat ez litzatekela gainditzeko minimorik eskatuko. Bai esfortzuaren minimoa, hau gainditzeko saiakera garrantzitsua iruditzen baizait, baina ez erresistentzia fisiko minimo bat, indar minimo bat eta abar... hauek ez baitaude gure esku, eta beste arlotako ikasiz lortzen diren minimoak, hemen ez da ikasiz lortzen, beraz, erabakirik hoberena bakoitzaren saiakera baloratzea iruditzen zait. Ala ere, esfortzu minimoak kontuan hartzekotan, zaila izan arren, denei modu ezberdinetara baloratu beharko litzaieke, denak ez baititugu ahalmen berak.
  ZERU

  ResponderEliminar
 117. Nik, ez nioke suspendituko sasoi edo erresistentzia minimoak gainditzeko gai ez den ikasle bati. Nik uste dut, irakasleak zuzentasunez jokatu beharko lukeela, eta ikaslearen ahalegina kalifikatu. Ez litzateke zentzuzkoa izango gainean gehiegizko pisua duen pertsona bati korrika egiteko ezintasunagatik edo beste batzuk baina motelagoa eta baldarragoa delako ikasgai hau suspenditzea. Hori krudela izango litzateke. Gainera, egoera honetan dauden pertsonak beste batzuk baino gehiago saiatzen dira, ahal duten hoberen egiteko, eta haien ahalegina kontuan hartu beharko litzateke.

  KIXKUR

  ResponderEliminar
 118. Esan behar dut hau ez zaidala ondo iruditzen, izan ere, pertsona batzuk hainbat arazo fisikoen ondorioz ezin dute erresistentzi minimo bat, edo indar minimo bat lortu. Honekin ez nago ados, erresistentzi eta indar minimo bat lortzeko askoz zailagoa delako irakasgai batekin lotuta dagoen jakinduria minimo bat lortzeko, izan ere sasoi txarra duenak oso zaila errendimendu batera iristea, baino jakinduria minimo bat lortzeko soilik ikasi egin beharda. Gainera, lehen esan dudan bezala, badaude asko ezin dutenak erresistentzi eta indar minimo hori lortu hainbat arazo fisikoen ondorioz, hala nola, asma, lesioak…
  Honengatik esaten dut ezin zaiola norbaiti suspenditu honengatik, batzuetan lesio eta beste gauza batzuen ondorioz ezinezkoa delako pertsona batzuetan.

  arratoia234

  ResponderEliminar
 119. Nire ustez, zuk esaten duzun moduan, ikasleari minimo bat eskatu behar zaio eta egiten ez badu suspenditu. Jarritako baldintzak denentzat berdinak izan beharko lirateke eta te ikasgaietan bezala ikasleak ez badu berea ematen, suspenditu egin beharko litzaioke. Hori bai, balditzak denak egiteko modukoak izan beharko lirateke edo bestela norbaitek ezingo balu bere gaitasuna edo errendimendua ikusi beharko litzateke. Gorputz heziketa, gehiengoak uste du jolasa dela eta jendeak ez du serio hartzen, baina, gorputz heziketa besteak bezala ikasgai bat da eta notetan berdin berdin azaltzen da, beraz, beste ikasgai bat da, gaztelania edo beste edozein ikasgai bezala. Badakigu ez dela beste hainbat ikasgaietanbezain beste ikasi behar baina hori, ikasleen onurarako da, baina, horrek ez du esan nahi besteetan baino gutxiago saiatu behar denik.
  TheGod

  ResponderEliminar
 120. Nire ustez minimo batera iritsi beharko litzateke gorputz hezkuntza irakasgaia gainditzeko, baina baliteke maila horretara ez iristea gaixotasun edo ezintasun bat duen pertsona, kasu horretan nire ustez salbuespena izango litzateke. Jendeak esfortzuarekin marka hori ez lortzean, ez litzaioke suspenso bat jarri beharko; baliteke pertsona horrek ezin egitea gehiagorik.

  Horrenbestez, nire ustez, bakoitzari berari egokitutako minimo bat jarri beharko litzaioke
  eta ez denontzat berdina. Honela bakoitzaren esfortzua baloratzen da.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. ORIXE2016 ezizena duen ikaslea izan naiz.

   Eliminar
 121. Ni gorputz heziketako irakaslea banintz, irakasle bat prueba fisikoetan puntuazio minimo batera iristen ez den ikasleari suspenditu egingo nioke ebaluaketa. Badakit gai hau oso eztabaidagarria dela, baino nik ez nioke gainditutzat emango. Askotan, uste dugu gorputz heziketa etxean esfortzurik egin gabe gainditzen den ikasgai oso erraz bat dela (nahiz eta zenbait kasutan horrela izan); iruditzen zaigu suspendituta geratzea ezinezkoa dela baina pentsamendu hori oker dagoela esango nuke. Badakit fisikoki ikasle batzuk gaitasun handiagoa dutela beste batzuk baino; baina horrela gertatzen da beste arloetan ere,hau da, batzuk beste batzuk baino azkarragoak dira eta hortaz bi ikaslek lan berdina eginda ere ez lukete nota bera aterako. Buru gutxiago duenak gehiago egin beharko du lan etxean azkarrak baino. Hortaz gorputz heziketan ere berdin jokatu beharko litzatekela uste dut. Hau da gehiago kostatzen zaionari etxean lan gehiago egin beharko luke fisikoki hobetzeko nire ustez.

  Izengoitia: GRIZI

  ResponderEliminar
 122. Ni GH-ko irakaslea izanda zenbait zatitan banatuko nuke proba fisikoak eta horrelakoak: alde batean, korrikako frogan BAI eskatuko nuke minimo bat, bakoitzak bere erritmo bat ezarriz erraz lortu daitekeelako. Beste aldetik, beste froga fisikoetan, bakoitzaren esfortzua baloratuko nuke, baina baita minimo bat ezarriko nuen. Ikusten baldin badut ikaslea ez dela saiatzen minimo horretaraino iristen, suspenditu egingo nion, saiatzen bada esa esfortzu bat egiten badu aprobatuko nioke (hori bai, ikaslea sasoi onekoa bada minimora heldu beharko zen)

  Laburbilduz, ikasle bakoitzaren esfortzua puntuatuko nuen eta bakoitzaren hobekuntza.

  ResponderEliminar
 123. Nire ustez ondo dago esfortzu minimo bat eskatzea ikasleei beste arloetan egiten den bezala. Horrez gain,irakasleengan pentsatu beharko genuke oso zaila delako ikasle bakoitzaren esfrotzua beatzea eta onodre kalifikatzea. Nire iritziz orain ezarrita dagoen sistema egokia da eta ez litzateke aldatu beharko.

  ResponderEliminar
 124. Ni Gorputz Heziketako irakaslea izango banintz, ikasle bat nik jarritako minimoetara ez bada iristen ez nioke ebaluaketa suspendituko. Badakit beste hainbat ikasgaietan hori ez dela betetzen baina Gorputz Heziketan ez da ikasteko gaitasuna neurtzen bakoitzaren indar eta sasoi maila neurtzen da eta ikaslerenbat indar eta sasoi hori ez baldin badauka injustua izango litzateke.
  Ikasle bakoitzak bere maila du eta maila horretara ez bada iristen hainbat arraoziengtaik; lesiorenbat duela, ahulegia dela eta beste hainbat arrazoiengatik ezin badu maila horretara iritsi ez da bere errua eta bidegabekeria handia irudituko litzaidako ebaluaketa suspenditzea.
  Tekendo

  ResponderEliminar
 125. Arrazoi duzu batxilergoan beste arloetan badirela minimo batzuk ikasi beharrekoak gainditu nahi badugu, eta horiek lortzen ez baditugu irakasgai hori suspendituta geratzen zaigula. Baina gorputz heziketa nire ustez teoria baino gehiago praktika denez, ikaslearen ahalegina hartuko nuke kontuan. Gerta liteke pertsona bat oso abila izatea kiroletan, sekulako fisikoa edukitzea baina zure klaseetan ahalegin zipitzik ere ez egitea, kiroletan ona delako. Bestalde, badaude beste motako pertsonak, kiroletan oso txarrak direnak baina hori hobetzeko (nahiz eta agian ez lortu) sekulako ahalegina egiten dutenak. Horiei jarriko nieke nik 9 edo 10 bat eta ez kiroletan ona denari. Beraz, abdominaletako eta flexioetako minimoak kendu egingo nituzke, batzuk agian ez baitira gai horra iristeko.

  KAKA ZURETZAKO!

  ResponderEliminar
 126. Ez zait ondo iruditzen minimora iristen ez denari suspenditzea. Kontuan izango nukeena da , ea ahalegintzen den eta horren arabera erabakiko nuke gainditu edo suspenditu. Probak gainditu ezdituenari, beste gauza batzuk begiratu beharko litzaizkioke, adibidez, klase bakoitzean zenbat gogo jartzen duen, klasera zenbat aldiz hutsegiten duen, zein jarrera duen klasean… Saiatzen bada ariketa fisikoa eginez baina anorexia, anemia edo beste zerbaitegatik besteak baino lehen nekatzen bada, ezin du horren aurka ezer egin.

  KLAI

  ResponderEliminar
 127. Nere ustez ez dago kopuruan langa bat jarri beharrik. Bakoitzari bere gaitasunetara egokitzen zaizkion helburuak jarri behar zaizkio eta horretara iritsi behar du kurtsoa amaitzerako. Guk badakigu helburu hori lortzeko gai dela baina alperkeriagatik egiten ez badu zigortua izan behar dela uste dut suspentso batekin. Taldeko helburuak jarriko balira argi dago pertsona bat baino gehiago iritsi ezinda ibiliko liratekeela nahiz eta ehuneko ehuna eman. Beraz uste dut bakoitzaren esfortzuari begiratu behar zaiola, bakoitzak lor dezakeen maximoari eta ez taldekoari. Azken batean ezin diozu nota jarri lehen egin duenagatik baizik eta kurtsoan zehar egin duen progresioagatik. Noski progresio horretan batzuk maila altuago batetik abiatuko dira eta besteak beheragotik. Honez gain, kontuan hartu behar dira dutxatzen den hala ez, zenbat klasetara etortzen den, zer erropa klase erabiltzen duen...

  ZATOA


  ResponderEliminar
 128. Esan nahi dut, badakidala batxilergoko beste irakasgaietan minimo batzuk egin behar direla, eta horregatitik ez direla jinasiko gauzak kendu behar, baina eskolan zauden denbora horretan eta edukitzen ditugun klase horietan, ezin dugula erresistentzia gogortu. Horretarako egunero egunero edo astean zenbait egunetan denbora hartu behar duzu eta kirolen bat egin. Baina bada jendea beste zeregin batzuk dituena edo ez duela kirola egiteko gogorik, horri ez litzaioke nota jeitsi behar, zeren eta zuk klasean eduki behar duzu jarrera ona, iraksaleak hori ebaluatzeko eskubidea duelako. Horregatik kanpoan egindakoaren arabera doanez erresistentziaren kontu hori, ezin zaio iñongo ikasleri suspenditu.
  Beste alde batetik, ez zait normala iruditzen jinasian suspenso bat edukitzea, zeren eta zure esfotzuaren arabera ebaluatu beharko litzateke. Baitaere esan behar dut, jinasiak nota igotzeko balio duela. adibide bat jartzearren, hirugarren dbh-an nengoenean, ia klase osoak suspenditu genuen soinketa testu bat ez ongi egiteagatik. Imaginatu nota horrekin etxera azaltzea, denek pentsatzen dute ez duzula klasean ezer egiten eta gainera gaizki portatzen zarela. Honengatik ez nioke iñorri jinasia suspendituko.

  IZAR

  ResponderEliminar
 129. Nire ustez erresintentzia, indarra,... eta hauek guztiak garrantzitsuak dira gorputz heziketako klase batean, baino garrantzitsuagoa iruditzen zait pertsona bakoitzak ikasgai honetan ipintzen duen gogoa eta egiten dituen ahaleginak. Beraz nahiz eta pertsona bat ez izan ain ona kiroletan besteak bezala, ahalegin handiak egiten baditu gainditua izan beharko luke ikasgaia ikasle horrek eta haindra nota onarekin.

  Anonimo 0102

  ResponderEliminar
 130. Ez zait batere ondo iruditzen minimora iristen ez den ikasle batek suspenditzera. Sistema hori gaizki diseinatuta dagoela pentsatzen dut. Nere ustez, gorputz hezkuntzako ikasgaia, ez da beste ikasgaiak bezala baloratu behar, zeren, beste ikasgaietan, minimora edo aprobatura iristeko, ikasi eta ulertu egin behar duzu orduak botata eta esforzu bat eginez, baina, nere ustez, sasoiarekin beste kontu bat da. Sasoi onean dagoen ikasle batek, nahiz eta inungo edo esforzu minimo bat egin, sistema onekin nota ona izango du eta berriz sasoi ona ez duen ikasle batek, nahiz eta izugarrizko esforzua egin, minimora ez bada iristen ez du aprobatzen eta hau ez zait ondo iruditzen.

  Ondorioz, sasoiarekin, esfortzua baloratu behar dela uste dut, minimoak alde batera utzita.

  ResponderEliminar
 131. Nire ustez eskatu behar dira minimo batzuk GH gainditzeko. sasoi kaskarra duenak beste asignaturatan bezalaxe egin ditzazke gauza asko bere sasoia hobetzeko. GH beste asignatura bat da eta minimo batzuk eduki behar dituela iruditzen zait.
  Nire ustez denek eduki behar dugu erresistentzia minimo bat indar minimo bat eta abar gure osasunak asko eskertzen baitu.
  Minimoa ez litzateke oso handia jarri beharko baina, ezin dezake edozein pertsonak GH gainditu ezin badu horrelako probarik pasa.
  PIKATXU

  ResponderEliminar
 132. Ez zait bidezkoa iruditzen minimo batzuk eskatzea GHko asignatura gainditzeko. Ezintasuna duen pertsona bati ezin dizkiozu minimo batzuk eskatu eta GHko klaseak horretarako daudela pentsatzen dut, zailtasun gehiago dituzun arlo horietan lantzeko. GHtako klaseetan parte hartzea eta saitzea hartu beharko lirateke kontuan batez ere.

  Ezizena:Miguel Angel Cavero

  ResponderEliminar
 133. Niri ez zait iruditzen minimo bat jarri behar denik.Nik pentsatzen dut bakoitzak bere minimo bat duela eta denok ezin dugula minimo berbera eman. Norberak bere gaitasuna du eta ahal duena ematen du. Saiakera puntuatu beharko litzateke eta ez minimo bat. Pertsona bakoitza ezberdina da, eta denok ez dugu erresistentzi fisiko edo indar berdina, orduan batzuk gutxiago dutelako ez zaie suspenditu behar. Erresistentzi gutxigo edo indar gutxigo duenak ahal du besteak baina gehiago saiatu eta ahal duen guztia ematen du. Minimo horretara ez bada iristen ahal duen guztia eman eta gero ez zaio suspenditu beharrik, lehen esan dudan bezala denok ahalmen desberdina dugulako.Orduan, nik ez nuke minimorik jarriko nik klaseetako ahalegina puntuatuko nuke eta ez zenbat buelta egiten ditugun korrika denbora honetan, zenbat flexio etab.


  MENDI

  ResponderEliminar
 134. Gorputz Heziketa puntuatzeko ez zait ondo iruditzen minimora iritsi behar izatea. Izan ere garrantzi handiagokoa da kasu honetan egiten den saiakera lortzen den emaitza baino. Ikasle askok eskolatik kanpo kirola egiten dute eta askoz errazagoa da haientzat ikasgai honetan nota ona lortzea. Badago jendea kirolak asko kostatzen zaizkionak, eta hauentzat biziko saiakera egiten badute ere ia ezinezkoa zaie minimora iristea. Bestalde badago kiroletan oso abila den jendea ere, eta hauek, aurrekoekez bezala ez dute inongo saiakerarik egin behar minimora iristeko. Hau ez da justua ikasgai praktiko batean, egiten den ahalegina hartu behar da kontutan lortutako emaitza baino lehen.

  ResponderEliminar
 135. Nik uste horretan iritzi erabat ezberdinak egon daitezkeela norberaren egoeraren arabera,... alde batetik minimo hori erraz lortzen dutenenak eta bestetik minimo hori lortzea zaila egiten zaienena.
  Lehenengo pertsonan jarri ezkero, hau da, minimo hori erraz lortuko banuke, ados egongo nintzateke minimo hori lortzen ez duten ikasleei ikasgaia suspenditzearekin. Azken finean, beste ikasgaietan azterketak jartzen dizkigute helburu, eta huaek ez baditugu gainditzen, ikasgaia ere ez dugu gainditzen, beraz, zergaitik ikasgai honetan ez du berdin izan behar?...

  Baina beste aldetik, bigarren pertsonan jarriz gero, hau da, minimo horiek lortzen lan asko egin behar dutenetakoa izanik, ez litzaidake aukera hau oso egokia irudiko. Beraz, gustatuko litzaidake minimo hori lortu beharrean, minimo hori lortzearren egin dudan esfortzua kontutan hartzea ebaluatzeko garaian nahiz eta minimo hartara ez iritsi, azken finean esfortzua eta gogoa ere oso inportanteak direla iruditzen baitzait kirola egiteko garaian.

  Bitxo.

  ResponderEliminar
 136. Ez, beste ikasgaietan egia da minimo batera iritsi gabe suspenditu egiten dela baina gorputz heziketan ezin da minimo hori jarri. Ez dauka zentzurik indarraren, erresistentziaren… minimo bat eskatzea. Bakoitzaren gorputzak oso desberdinak dira eta batzuek indar, erresistentzia… gehiago daukate beste batzuek baino. Beste ikasgaiak etxean landu behar dira baina batxilergoan gaudenez ez zaigu denborarik sobratzen etxean indarra eta erresistentzia lantzeko, beraz ezin da minimo bat jarri. Bestalde, lesiorenbat duenarentzat ez litzateke justua izango erresistentzia eta indar minimo batzuk eskatzea. Bere lesioarengatik agian ez litzatekelako gai izango minimo horietara iristeko bere burua asko behartu gabe.

  Triku

  ResponderEliminar
 137. Beste ikasgaiak ez bezala gorputz eziketa ez da ikasi behar baina besteak bai eta ez dugu denbora indarra eta ariketa fisikoak lantzeko baina nire ustez ez zait egokia iruditzen minimora ez denari iristen suspenditzea, alegingu baldin bada.
  Garrantzitsuena gorputz heziketan ahalegina da, pertsona bat ahalegintzen ez bada ez du merezi aprobatzea beste proba guztiak ez baldin baditu gainditzen baina suspenditu ezkera eta ahalegina egin baldin badu beste proba edo ekintza batzuk jarriko nizkioke aproba dezan.

  J.B

  ResponderEliminar
 138. Hori baloratzekotan uste dut gorputz heziketako klaseetan entrenamendu moduko batzuk egin beharko genituzkeela jarraipen batekin gure erresistentzia, indarra, malgutasuna etab. modu zorrotzagoan landuz. Izan ere, orain proba fisiko bat egingo bagenu ateratako emaitzak ez lirateke klaseetan egindakoaren fruituak izango, bakoitzak eskolatik kanpo egiten duenaren fruituak baizik eta horrek ez luke eskolako notarako kontatu behar. Hasieran aipatu dudan modura egin ezkero berriz, gure eboluzioa ikusiko litzateke eta klasean egindakoa baloratu ahal izango litzateke.

  Horrekin ez dut esan nahi orain egiten duguna ez zaidanik ondo iruditzen, kirol desberdinak probatzen baiditugu, baina oraingo egoera baloratu ezkero emaitzak ez lirateke justuak izango.

  Trini.

  ResponderEliminar
 139. Ni minimora iritsi ezean supendintzearen aurka posizionatzen naiz.Ez da ikasteko gai bat eta ez dugu horren beste denbora,gogoa,gorputza...nahidugunera iristeko.Ahalegina da kontuan hartu beharko litzakena besterik ez.Gauza soinketako klaseetaz disfrutatzea izan beharko luke klaseak eduki ondoren lasaigo egoteko, presiorik gabe.Kirol ezberdinak ezagutuz eta jolastuz ondo pasatzeko.
  Reina

  ResponderEliminar
 140. Niri kasu honetan ez zait ondo iruditzen minimora iritsi ezean ikasleari ez aprobatzea, gehien bat gorputz bakoitza ezberdina delako eta kirolerako batzuk ez dute erreza izaten, hau esanda nik ulertarazi nahi dut gehien puntuatu beharko litzakeena esfortzua dela. Ez da justua kirola praktikatzen ez duen bati eta egiten duenari berdina eskatzea, aniztasun hau errespetatu egin behar baita.
  OSUNA

  ResponderEliminar
 141. Gorputz heziketako saioan, beste ikasgai guztietan bezalaxe, minimo bat gainditu beharko litzatekeela iruditzen zait. Ikasgai hau besteengandik desberdintzat jotzen dugu, eta ezaugarri batzuei begira arrazoia dugula esango nuke.baina ez da berdina zure ikasteko ahalmena eta kirola egiteko ahalmena. pertsona batzuek minimo batzuk dituzte, erresistentzian, abiaduran edota indarrean. Hori landu daiteke, baina Gorputz Heziketako minimo batzuetara iristea agian ezinezkoa da eta ez litzateke horregatik suspenditu behar.
  Txuria123

  ResponderEliminar
 142. Nire ustez ikasgai honetan garrantzitsuena eta puntuatu beharko litzatekeena, norberaren sahiakera da. Pertsona guztiak ez gaude egoera fisiko berdinean eta pertsona batentzat berak egin dezakeen minimoa, agian beste pertsona batek egin dezakeen maximoa da. Ezin ditugu bi pertsona horiek berdin ebaluatu ez delako bidezkoa. Adibidez eskolaz kanpo kirola egiteko ohitura dutenak normalean egoera fisiko hobean egoten dira egiten ez dutenak baino eta ezin diegu derrigortu hauei ariketa fisikoa egitea ez badute nahi. Bakoitzaren ahalegina kontuan hartu beharko litzateke.

  XIMON

  ResponderEliminar
 143. Ez zait ondo iruditzen minimora iristen ez denari suspenditzea.Beste irakasgaietan, ikasi egin behar da eta minimo batera iritsi, baina sasoi ona edukitzeko ez da ikasi behar eta ondorioz, ez da minimo bat eskatu behar.
  Sasoi txarra duenari, zer egingo diogu ba, gutxienez ahalegindu egin beharko da eta ebaluaketan ahalegina puntuatu. Sasoi oso ona duenari, noski puntu gehiago jarriko nioke baina puntu bat edo gehienez bi gehiago.

  ESMERALDA

  ResponderEliminar
 144. Nire iritziz, ez zen batere ondo egongo minimora iristen ez denari suspenditzea. Garrantzitsuena saiatzea da, denok ez gaudelakp egoera fisiko berdinean, beraz ez zen izango batere justua. Gorputz bakoitza desberdina delako eta ezin duzulako konparatu kirola praktikatzen duen pertsona bat, kirolik praktikatzen ez duen beste pertsona batekin.
  Karapan

  ResponderEliminar
 145. Ez zait batere justua iruditzen Gorputz Heziketan minimo bat pasatzen ez baduzu irakasleak ez gainditzea. Bakoitzak bere fisikoa du eta denak ezberdinak. Beraz, pertsona bakoitzak bere minimoa eta maximoa ditu, eta denak ezberdinak.
  Txikitatik gurasoek nola hezi zaituzten kontua da. Betidanik kirola egiteko ohitura baduzu, fisiko ona izango duzu eta indartsu egongo zara. Baina aldiz, beste norbaitek ez badu kirolik egiteko ohiturarik, besteari jarraitzea zaila egingo litzaioke. Horregatik, kirolik egiten ez duen pertsona bati eta kirola egiten ohituta dagoen beste bati ezin zaizkio minimo berdinak jarri.
  Gainera, ez litzateke batere justua izango pertsona bati minimora ez iristeagatik ez gainditzea. Beharbada berak ahal duen guztia eman du eta sekulako saiakera egin du baina ezin izan du hala ere minimora iritsi. Kirola egiten duenak, aldiz, ezertxo ere saiatu gabe eta gogorik jarri gabe erraz pasa dezake minimoa.
  Nire ustez gainditutzat eman edo ez emateko, bakoitzak izan duen saiakeran begiratu behar da eta zer nolako gogoekin aritu den.
  PIPAZAL

  ResponderEliminar
 146. Ez zait ondo iruditzen minimoak ezartzea Gorputz Heziketan, bakoitzak bere erritmoa du eta batzuk ezin dute minimo horietara iritsi.
  Batzuek ariketa fisiko gehiago egiten dute beste batzuk baino, pertson horiek erresistentzi, malgutasun, indar... gehiago iango dute besteek baino. Horrek ez du esan nahi pertso hauek besteekbaino nota gehiago izan behar dutenik, nire ustez nota ahaleginaren arabera izan bhar du. Denok ez gaudelako prest minimo batera iristeko.
  JOSHY

  ResponderEliminar
 147. Galdera egiteko moduaren arabera beste ikasgaietan egiten denarekin ados egon behar dugula ematen du. Nik, pertsonalki, ez dut uste horrela egin behar denik, baina ez soinketan eta ez beste ikasgaietan. Ariketa fisikoa egiterako garaian bakoitzak bere baldintzen arabera abilezia gehiago edo gutxiago duen bezala, beste ikasgaietan ere norbanakoen gaitasunak ez dira berdinak.

  Nor jauna

  ResponderEliminar
 148. Nik ez nituen minimo "fisiko" batzuk jarriko, norberaren ahalegina delako benetan erakusten duena ikasgai honekiko jarrera, eta ez zure erresistentzia, potentzia, abiadura... beraz, suspenditzen ala ez, honela jokatuko nuke. Hala ere, ikasgai fisiko bat denez, maila batzuk pasatzen dituenari, nota igoko nioke, baina ez gehiegitxo ere.

  LIBRA

  ResponderEliminar
 149. Zerk egiten du gorputz heziketa ikasgai baliogabe bat? Zergatik ez du merezi selektibitatean aukera bat izatea?
  Guztiok dakigu psikologia edo ingenieritza bat ikasi nahi duen pertsona batek selektibitatean aukerazko ikasgai batzuk dituela. Ezaguna da iniginieritza bat egiteko fisika aukeratu beharrra daukazula eta medikuntza ikasteko berriz, biologia. Baina zer gertatzen da gorputz hezikteako irakasle edo entrenatzaile pertsonala izan nahi duten pertsona horiekin? Bizi guztian zehar esan digute kirola egin beharra daukagula eta hori egin dugu LH1 en hasi ginenetik. Baina azkenen, gizarteak kirola ikasgai batekin lotu ez izanak, g.hezkuntza aukera bat ez izatea ekarri du. Guztiok merezi dugu gure biderako, etorkizunerako, garrantzitsua den hori eta guri gustoko dugun hori egiteko aukera. Batzuk hobeak dira letretan eta beste batzuk zientzietan, baina zer da kirolari buruz? Ez al litzateke ona izango g. heziketako irakasle baten egoera fisikoa neurtzea ikusteko ea kirola irakasteko gai den ikusteko?
  Gure osasuna pertsona horien esku jarri baherra daukagu eta hauek aukera bat izan beharko lukete berain trebetasunak azaltzeko. Inork ez dugu nahi inglesa inglesa ez dakien perstona batek ematea eta gauza bera gertatzen da g. heziketarekin. Norbaitek nahi al du bere g. heziketa irakaslea ez sasoien egotea edo ariketak egiten ez jakitea? Gaur egungo egoera hau da beraik beste guztiok baina aukera gutxiago dituztelako. Beraz, zergatik ez eduki selektibitatean g.hezkuntza aukeretako bat? Literatura ikasi nahi duen batek ez du fisika egin beharrik, gaztelania, latina baizik. Beraz ez du zertan g. hezkuntza aukeratu behar baina bai hortatik bizi nahi duen norbaitek, bere egoera fisikoa neurtuz nota bat jarri eta horrekin ea kirol munduan bizitzeko ezaugarriak dituen jaki deake berak eta kontratatu nahi dion gzutaik. Beraz zergatik esan ez g. heziketa selektibitatean edukitzeari? Ez al zaie ikasle guztiei aukera berak eman behar ?


  MINUS

  ResponderEliminar
 150. Gorputz heziketa beste irakasgaiak bezala ebaluatuko nuke. Beste irakasgaietan minimo batetara iristen ez denari suspenditu egiten zaio, beraz gorputz heziketan ere berdina egitea iruditzen zait egokiena. Jakina da gorputz heziketan sasoia landu behar dela eta guztiz ados nago erresistentzia minimo bat, indar minimo bat eta abar eskatu behar zaizkiola ikasle bakoitzari irakasgai hau gainditu ahal izateko.

  ARGI

  ResponderEliminar
 151. Gorputz heziketa ere beste irakasgaien altueran egon beharko luke, eta horretarako metodo hori ibiltzea ez zait bat ere gaizki iruditzen; hau da, minimo batzuk jarri eta hori gainditzen ez duenak suspenditu. Beste irakasgaietan hala egiten da eta ez zait bat ere justua iruditzen horrela gutxiestea gorputz heziketa. Bestalde, aukerako irakasgai batzuk ditugu eta gorputz heziketa nahitaezkoa da; horrek esan nahi du gure bizitzan egiten dugun bidea eginda ere garrantzitsua dela eta horregatik, (nire ustez) minimo batzuk bete beharko liratekeela iruditzen zait. Horretaz gain, ditugun ikasgaietatik piska bat despejatzeko kirola egitea oso gustuko dut eta asko gustatzen zait gorputz heziketa; baina ez dut horregatik esaten minimoena, kirola gustuko ez duenak ere minimo batzuk bete behar dituela iruditzen zait, fisikan edo inglesean bezala adibidez... bere osasunerako ezinbestekoa izango delako gutxienez kirol minimo bat egitea. Bai fisikoki, baita sikologikoki ere.


  MCMI

  ResponderEliminar
 152. Nire ustez minimo batzuk jarri beharko litzatezke.Ikasle bat matematikan behar ez bezain abila ez bada eta azterketa ez badu gainditzen ebaluazioa suspenditzutaz jartzen die.Ba gauza bera egin beharko litzateke ginasian.Denak ez baigara behar den bezain onak asignatura guztietan.Horregatik nire ustez minimo batzuk jarri beharko litzatezke asignatura honetan beste guztietan bezela,denak maila berdinean egon daitezen.
  EULETXAGA

  ResponderEliminar
 153. Proba ezberdinak lantzen ditugu soinketan, denak suspendituko bagenitu, ebaluazioa suspenditzea ulerkorra irudituko litzaidake baina bat edo bi suspendituta, ea gogoa jarri duen ikusi beharko litzatekela uste dut.
  Denok ez dugulako habilidade fisiko bera.

  MARRAMAMIAU

  ResponderEliminar
 154. batxillergoan, minimo batera iritsi behar da ikasgai gehienak gainditzeko, baina soinketan nire ustez, minimora iristen ezdenari ez litzaioke saupenditu behar. Batzuk nahiz eta asko saiatu ez dutelako lortzen, beraz, nire ustez saiakera eta gogoa ere oso kontuan eduki beharko lirateke.
  uzturre

  ResponderEliminar
 155. Niri ez zait gaizki iruditzen gorputz hezkuntzan minimo batzuk jartzea, baina minimo horiek pertsona bakoitzaren sasoiaren arabera izan beharko lirateke. Sasoi gutxi duenari minimo horiek txikiagoak izan beharko lirateke eta sasoi handia duenari minimo horiek handiagoak. Minimo horietara heltzen ez denari noski nota baxuagoa jarri beharko litzateke heltzen denari baino, baina ez suspenditzeraino.
  Z16

  ResponderEliminar
 156. Irakasgai guztietan minimo batzuk eskatzen dira eta gorputz hezkuntza nire ustez ez litzateke gutxiago izan beharko, minimo horiek lortu ahal izateko saioen kanpo ahal da kirol gehiago praktikatu horrela minimo horietara iritsi ahal da. Nahiz eta hori horrela izan pertsona bakoitza ezberdina da eta ezin da berdina eskatu, horrenbestez niretzat garrantzitsuena izan daitekeena da pertsona batek egiten duen saiakera eta gainera urte bateko denboran egiten duen progresioa. Horretarako bakoitzak garbi eduki behar du zer duen hobetzeko eta horretan hobetzen saiatu, horretarako gorputz heziketako irakasleak ikasleari esan behar dio zer duen hobetzeko. Bestalde pertsona batek ahal duen guztia egiten badu baina ez bada iristen ez zait justua iruditzen suspenditzea, hori bai pertsona batek gaitasuna badu minimoetara iristeko baina ez bada iristen ulertzekoa da suspenditzea. Horrez gain ikasgai honetan praktikoa ez ezik teorikoak ere puntuatzen du horrenbestez pertsona batek uste badu ez dela iristen zati horri garrantzia handiagoa eman beharko lioke aprobatu ahal izateko. Azkenik lehenago aipatu bezala zati garrantzitsuenetariko bat saiakera eta urte horretan zehar egiten duen saiakera da.

  Gaztelua

  ResponderEliminar
 157. Beste irakasgai guztietan minimo batzuk eskatzen dizkiguten bezalaxe gorputz hezkuntzako klaseetan ere eskatuko nituzke. Gorputz hezkuntzako irakasle batek minimo batzuk eskatuko ez balitu, jende askok ezer ez zuela egingo iruditzen zait. Nik esfortzua, ahalegina eta hobetzen jarraitzeko gogoa artuko nituzke kontuan, hau da, pertsona bat nahiz eta minimo batzuetara ez iritxi, zuk ahalegindu dela eta gogoa jarri duela ikusten baduzu ez nioke suspendituko, batzuei ez zaielako hain ondo joaten gorputz hezkuntza eta ahalegin haundiak egin behar dituztelako hura gainditzeko, horregatik aprobatu egingo nioke sari moduan, berriro ere ahalegintzen jarraitzeko. Aukera eman behar baitzaie hobetzeko eta ikasteko. Baina beste pertsona bat ikusten baduzu gutxi esfortzatzen dela, pertsona horri suspenditu egingo nioke, beste irakasgaietan bezala hobetzen laguntzeko baitago gorputz hezkuntza.

  NUR

  ResponderEliminar
 158. Nire ustez beste ikasgaietan eskatzen diguten minimoa ikasi egin behar da eta ikasiz gero lortuko duzu baina sasoia edukitzea ez da zerbait ikasi egin behar dena. Beraz, ni gorputz hezuntzako irakaslea izango banintz ez nuke suspendituko minimora iristen ez denari baizik eta klasean lan egiten ez duenari eta gogorik jartzen ez duenari. Ikasleak klasean egiten duten lana baloratu behar da eta ea lehenengo egunetik azkeneraino zerbait hobetu duen ala ez. Hobetuko balu aprobatu egingo nioke ikaslea saiatu egin delako hobetzeko eta bertan ikusten da egin duen alegina. Alderantziz, lehenengo egunean azkeneko egunean baino hobeto ibili bada suspenditu egingo nuke hor ikusten da ea ikasleak aleginak egin dituen ala ez.

  LIA

  ResponderEliminar
 159. Nire ustez bai eskatu beharko zen minimoren bat; ez fisikoa bakarrik, mentala baizik. Hau da, esfortzua eta sahiakera. Bakoitzaren egoera fisikoa aztertuz, noraino egin dezakeen erabakitzea eta minimo hori eskatzea ondo iruditzen zait; adibidez, ezin diozu indar proba bat egiteko eskatu balletean ibiltzen den bati ez da ere harrijasotzaile bati hanka leporaino altxatzeko. Hau da, bakoitzaren ezaugarri fisikoak kontuan edukita, minimo bat eskatu diezaiokeezu perstona bati, bestela, ez.
  Bestetik, ezin dezakegu filosfiako minimoa eta soinketako minimoa zaku berean sartu. Filosofian ikasi beharra dago baina fisikoa ez da arratsalde batean egiten, bizi osoan baizik, beran egoera fisikoa kontuan edukita minimoak jarri beharko liratezke, bestalde gorputz heziketak duen garrantzia gutxiesten ariko ginateke.

  ResponderEliminar
 160. Azterketa batean ikusten denak ez du ezertarako balio, hor ez da ikusten ematen diren orduak ikasten edo esfuertzo minimoak ere, nahiz eta eman, baliabide asko ditugu ala ere ez gainditzeko. Kirol probetan berriz, fisikoa lantzen denez, bertan errexagoa da ikustea zein ari den ahalegintzen eta zein ez, edo persona bakoitzaren fisisikorako ohituren arabera noraino ailegatu daitekeen persona hori, orduan veste baliabide batzuei egin beharko litzaizkioke kaso. Beste kasu bat, bihotzeko arazoak dituztenak edo veste arazo mota batzuk,orduan nola baloratuko zenuke?

  BOLI

  ResponderEliminar
 161. Nire ustez,ginasiako klaseak ez lirateke neurtu beharko minimo batzuekin.
  Pertsona bakoitza desberdina da, batzuk indarrarekin lotuta dauden ariketak egiten hobeak izango dira eta beste batzuk, berriz, erresistetziako ariketetan.
  Matematikako klaseetan edo beste edozein ikasgaietan badaude ikasle batzuk nahiz eta arreta jarri edo irakaslearen esplikazioak ulertzen saiatu, ez dutenak lortze ariketa edo egitea. Ginasiako klaseetan ere badaude horrelako ikasleak, nahiz eta asko saiatu ez dutenak lortzen ariketa egitea.
  Beraz,ikasleak klaseetan jartzen duten intentzio eta gogoen arabera neurtu behar dira. Ikaslearen jarrerak garrantzia handia du ikasleekiko eta irakaslearekiko,zeren eta, jarrera ona edukita bai irakaslea eta bai ikaslea gehiago motibatzen da.

  DORDOKA!

  ResponderEliminar
 162. Nire ustez erresistentzia , indar,... minimo bat gainditzen ez dutenei ez litzaieke suspenditu behar, saiatu ez denari baizik. ez da minimo bat eskatu behar, gorputz guztiak desberdinak baitira, beraz, denak gaitasun desberdinak dituzte eta batzuk ezin dituzte minimo horiek gainditu, beste batzuk aldiz sobran gaindi ditzakete minimo horiek, eta ia esfortzurik egin gabe eskola orduetatik kanpo praktikatzen dituztelako, edo besterik gabe, gaitasun horiek dituztelako. Nire ustez horiei, hau da, esfortzurik egin ez dutenei eta miimoak gainditu dituztenei gainditzea, eta aldiz esfortzua egin dutenei edo minimoetara iristen saiatu direnei suspenditzea ez zait oso justua iruditzen, baina hala ere, gai ez idren horiek saiatu egin behrako lirateke minimoetara iristen eta aimatu egin beharko diezaiekegu. Beraz, ebaluatzeko orduan bakoitza saiatu denaren arabera puntuate behar dela uste dut, eta ez gaitasunen arabera.


  PEPITA

  ResponderEliminar
 163. Ez, ez zait ondo iruditzen minimo batera iristen ez bazara signatura suspenditzea.
  Irakasleak ezin du konparatu kirolik ite eztun pertsona bat, egunen 4 ordu kirola iteun beste pertsona batekin (adibidez). Bi pertsona hoiei ezin diezu minimo berdina eskatu, beraien ahalegina ez delako berdina izango, ezta beraiek lortuko duten emaitza ere.
  Pertsona batek ematea dauka bere hoberena indar proban (adibide bat jartzearren), baina ez duelako indarrik ez iritsi minimora, eta beste motetako probetan nota ona atera. Baino horregatik suspenditzea ez zait bidezkoa iruditzen, bakoitzaren ahalegina hartu beharko litzateke gehiago kontuan.


  TXOKOLAT

  ResponderEliminar
 164. Denok ahalmen eta gaitasun ezberdinak ditugu. Beraz, nire ustez benetan exigitu behar dena esfortzua da. Argi dago pertsona batzuen egoera fisikoak ez diela utziko zenbait ariketa betetzen, baina irakasleak esforzatzen dela ikusten badu, eta gogoz ari dela, laguntza bat eskaini beharko lioke pertsona horri, ebaluatzeko garaian. Aldiz, errespetu gabeko pertsona bati edo esforzatzen ez den pertsona bati ez zitzaion gainditu beharko.

  Thon

  ResponderEliminar
 165. Batxilergoan beste irakasgai guztietan minimo bat ikasi beharra izaten da gainditzeko. Gorputz heziketa besteak bezain irakasgai garrantzitsua iruditzen zait, hortaz minimo bat jarri beharko litzateke. Egia da pertsona guztiak ez garela berdinak eta orduan denok ez dugula ariketa fisikoa berdin egiteko ahalmena, baina hori irakasgai guztiekin gertatzen da. Pertsona batzuk jaioak direnak matematikarako eta beste batzuk ordea ez, minimo berdinak eskatzen zaizkie. Orduan Gorputz heziketan gauza bera izan beharko litzateke. Pertsona batek ikusten badu bere burua ez dela gai adibidez 30 minutuko erresistentzia proba bat egiteko entrenatu egin beharko litzateke azterketarako gainditu ahal izateko. Egia da ikasle kirolari batek esfortzu gutxi eginda azterketa gainditu dezakeela eta hortaz ez lukeela bere 100% emango. Hortaz berari exigentzia maila igo beharko litzaiokeela iruditzen zait bere marka pertsonalak hobetzen joateko.

  ResponderEliminar
 166. Nire ustez ez litzateke justua izango suspenditzea minimo batera iristen ez bada. Egia da garrantzitsua dela gorputz heziketa, baina ahalegina eta gogoa jarriz gero nik gainditutzat emango nuke. Nire iritziz, irakasleak kontuan hartu egin beharko luke ikasle bakoitzaren egoera.
  Praktika baino azterketa teorikoa jartzea justuagoa iruditzen zait, inori gustatu ez arren. Horrela, praktikan ezin duenak minimo batzuetara iritsi, aukera edukiko lukee teorikoko azterketaren bidez gainditzeko.

  IZARRA

  ResponderEliminar
 167. Nire ustez edozein arlotan minimo bat edukitzea ezinbestekoa da.Badira kasu batzuk adibidez gorputz heziketan bezala ikasle baztuek minimo ortara ez direla iristen eta hori ezin da justifikatu.Kasu honetan nik uste dut beharrezkoa izango litzatekela kirol pixka bat egitea gero minimo horietara kondizio onenetan iristeko.Ikusi behar da ere ze ikasle den eta noraino iritsi daitekeen eta bi gauza horiek kontuan hartuta irakaslea erabaki zer egin.Nik uste dut suspenditzea ez dela beharrezkoa baina bai esatea zer egin dezakeen hori berriro pasa ez dadin eta beste zenbait gauz aholkatu.Badira kasuak ikaslea bere topea eman duela baina suspenditu egiten duela baina hori azkenean ez da justoa baina horrerla da.Beste ikasle baztuk ahal dutenak iritsi eta ez direnak iritsi ez dutelako nahi horiei bai suspenditu beharko litzaiekela zeren azkenean gorputz heziketaren gauzarik garrantzitsuena saiatzea eta ahalik eta hobeen egitea da eta hori oso garrantzitsua da.
  TORTU

  ResponderEliminar
 168. Nik ez nuke suspendituko minimora irixen ez denari baina kondizio batekin; esfortzua egiten badu minimora ailegatzeko. Baino segun ze minimo den eta ez bada ailegatzen esan nahi du ez dela asko saiatu eta orduan bai suspendituko nioke. Egia da ikasle guztiok fisiko desberdinak ditugula bai barrutik eta kanpotik, eta batzuek kirol gehiago egiten dute beste batzuk baino eta beste batzuk ez dute kirolik egiten. Hori errespetatu egin behar da baino nik egingo nuena animatzea da minimora ailegatzeko eta segun pertsona zenbat saitzen den nota bat edukiko du edo bestea. Beste ikasgaietan berriz bai edo bai pasa behar dugu minimoa eta hori desberdina da zeren ez dauka gure fisikoarekin dzerikusirik eta denok daukagu gaitasuna gauzak buruz ikasteko. Hortaz, nik egingo nukeena da, egindako markarengatik nota bat jarri baino beste aldetik zenbat saiatu den arabera nota igo edo jetsi edo bien arteko bataz bestekoa atera.

  Apple

  ResponderEliminar
 169. Batxilergoko beste irakasgai guztietan gainditzeko, badira ikasi behar diren minimo batzuk, eta lortu ezean suspenditu egiten da. Ni gorputz heziketako irakaslea izango banintz, gorputz heziketan erresistentzia fisiko minimo bat, indar minimo bat eta abar, eskatu, eta hortik gora ematen ez duenari ez nioke suspendituko; izan ere, badira batere esfortzurik egin gabe erraz gainditzen duten pertsonak eta beste batzuk, berriz, nahiz eta asko saiatu eta esfortzu izugarria egin ez dira erresistentzia fisiko minimo bat eta indar minimo bat edukitzera iristen. Horren egoera bera ere beste irakasgai batzuetan gertatzen da; adibidez, bada jendea oso denbora gutxi ikasten pasaz emaitza oso onak lortzen dituena eta beste batzuk, aldiz, nahiz eta izugarri ikasi ez dira gainditzeko gai izaten. Beraz, laburbilduz, nire ustez gorputz heziketan erresistentzia minimo eta indar minimo batera iristen ez denari ez litzaioke suspenditu behar, ia ia ez baitago beren esku erresistentzia edo indarra edukitzea.

  IG

  ResponderEliminar
 170. Ni irakasle banintza ez nioke minimoetara iristen ez den jendeari suspendituko, egia da batxilergoko beste arloetan minimo batera iritxi behar zarela, baina azken finean gorputz heziketa zure hoberena emateko da eta zuk esforzu handia egin eta minimora heldu ez zarelako suspenditzea ez da oso justua izan ere denok ez dugu fisiko berdina eta gaitasun bera. Egia da agian oso minimo txiki bat esaktu beharko zela batxilergoan gaudelako baina nik ez nuen oso kontuan hartuko. Nik pertsonalki pertsona baten jarrera, esforzua eta zenbat saiatzen den hartuko nuke kontuan, azken finean hori baita garrantzitsuena.

  PAKITA

  ResponderEliminar
 171. Ongi iruditzen zait minimo horiek ipintzea, ez baitu batxilergoko beste ikasgai bat izateari uzten, eta orduan minnimo batzuk exigitu beharra daude. Nahiz eta batzuei gehiago kostatu ez zait iruditzen gorputz hezkuntzako minimoak zaiak direnik, gorputz hezkuntzan zailtasunak izaten dituztenak arrazoi batengatik izango da, eskolaz kanpo kirolik egiten ez dutelako edo eskolan saiatzen ez direlako. Era berean badaude gorputz hezkuntzan trebe aritzen direnak, matematikan errex ibiltzen direnak edo marrazketan txun ibiltzen direnak bezalaxe. Orduan nire iritziz ondo daude minimo horiek jartzea.
  PIPERRA

  ResponderEliminar
 172. Badira matematikarako gaitasun berezia dutenak, badira fisikan izugarri onak direnak... baina badira txarrak direnak ere. Hala ere, ikasgai guztietan eskatzen dute gutxiengo bat, eta gorputz hezkuntzak ez luke gutxiago behar. Txarra edo ez hain ona izan arren, gogoa eta esfortzua jarriz gero edonor irits daiteke gutxiengo horretara, ez baitira lortzen oso zailak.
  Uaingonbai

  ResponderEliminar
 173. Nire ustez ikasgaia gainditzeko minimo bat eskatu beharko litzake bai, beste irakasgaietan eskatzen den bezela, erresistentzia minimo bat etab. Baina beti ere, minimo horiek pasatzeko oso zailak ez badira eta minimo horiek pasa beharreko pertsonak arazo fisikorik edo gaixotasunik ez badu.
  Beste ikasgaietan helburua gai zehatz batzuei buruz ikastea den bezela, gorputz heziketan ariketa fisikoa egoki egiteko jakin beharreko teoria eta praktika ikasten da, azterketak egin ere, beraz minimoa eskatu beharko litzateke. Izan ere, gorputz heziketak hainbat ariketa fisiko mota egiteko trebezia eskatzen du, beste ikasgaietan problemak ebazteko edota definizioak ikasteko eskatzen duen bezela.
  Ondorioz, gorputz hezkuntzan maten, euskeran bezainbesteko minimoa eskatu beharko zela uste dut.

  KAVINSKY

  ResponderEliminar
 174. Nire ustez ikasgaia gainditzeko minimo batzuk ezarri beharko lirateke, baina ez erresistentzi edo bestelako minimo bat. Nire ustez gorputz heziketa gainditzeko minimoak bakoitzaren lanaren, hau da , ezarritako gogoa, denbora, eta beste irizpide batzuen araberakoa izan beharko litzateke. Denak ez baituta egoera fisiko bera, ondorioz batzuk oso erraz gainditzen dituzte minimoak lan esfortzu txikia eginda, aldiz beste batzuk nahiz eta asko saiatu proba horretan ez dira gai edo oso juxtu gainditzen dituzte ezarritako minimoak.
  Bestalde, teorian minimo bat garrantzitsua da nire ustetan, beste ikasgaietan bezela teoria ikaste delako eta teoria hori ondo ulertu eta landu behar da praktika saioetan akatsik ez egiteko.
  Ondorioz, nire ustez gorputz heziketan teoria aldetik egon beharko litzateke nota minimo bat baina praktika aldetik ez litzateke minimo bat egon behar, praktikako lana neurrien edo denboaren bitartze ebaluatu ordez, bakoitzak ezarritako gogoaren arabera ebaluatu beharko litzateke.

  GasGas250

  ResponderEliminar
 175. Askotan pentxatu izan dudan gaia da hau eta hainbat aldiz gogoeta egin ondoren, ez zait justua iruditzen norbait suspenditzea irakasleek jarritako minimo bat ez gainditzeagatik. Norberak jakinduria maila bat du, logika maila bat eta gauzak azkar ulertzeko ere maila desberdin bat eta klaseetan hori baloratzen dute bat baina nota jartzean AZTERKETAko nota hartzen dute kontuan eta horren arabera gehienetan ebaluazioko nota.

  Gorputz Heziketan berriz, beste era batetara jartzen da ebaluazioko nota baina hala ere ez litzateke minimo batekin neurtu beharko nota. Adibidez, teorian minimoa jartzea ez dago gaizki baina bakoitzaren jakinduria kontuan hartuta eta praktikan berriz ez erreaistentzia onena duenari nota hobea edo futbolean ona denari nota altuena. Baizik eta bakoitzaren jarrera, parte hartzea eta batez ere bakoitzaren saiakera. Hori garrantzitsuena.
  IZENGOITIA: BANBA

  ResponderEliminar
 176. Nire ustez, logikoa da ikasleak eskatutako minimo batera iristen ez bagara irakasleak suspenditzea. Izan ere, jendeak jolas moduan hartzen dituzte ikasgai hontako klaseak. Egia da, alaitasunez eta umorez hartu behar dela irakasgai hau, baino beti beharrezko seriotasunez. Hori bai, eztabaidagarria izango litzateke minimo hori non jarri, kontutan hartu beharko litzatekelako ikasleen media orokorra. Gainera, nire ustez, emaitzaren ordez pertsona bakoitzaren ahaleginari begiratu beharko zitzaioke. Hortaz, ahaleginaren eta emaitzaren arteko oreka bilatu beharko luke gorputz heziketako irakasleak.

  Joxemiel Barandiaran

  ResponderEliminar
 177. Gorputz hezkuntzako ikasgaia gainditzeko beste ikasgai guztietan bezala minimo bat behar du nire ustez, baina kontua gorputz hezkuntzan sasoia lantzea dela helburua eta sasoi minimo hori lortzen ez duenak suspenditzea dela normalena.baina teoria ere garrantzitsua da eta ondo iruditzen zait ematea. nire ustez proba desberdinak (malgutasuna ,indarra,abiadura, erresistentzia...)egin beharko lirateke eta minimora iristen ez denari suspenditu, hori bai saiakera ere kontuan hartu behar dela pentsatzen dut.Eta proba hauetan progresio bat egon dela ikusteko hiruhilabetro egingo nituzke. Progresio hori klaseetan lantzen.

  APU

  ResponderEliminar
 178. Nire ikuspuntutik, ez litzateke minimorik jarri behar. Pertsona guztiek erresistentzia eta gorputz desberdinak dituzte eta ez litzateke bidezkoa izango denei minimo berdina jartzea. Nire ustez bakoitzaren saiakera baloratu beharko litzateke eta irakasleak bakoitzaren erresistentzia zein den jakin beharko luke, ahalik eta ondoen baloratzeko. Irakasleak ere kontuan hartu behar du pertsonak hobeak garela gauza batzuetan besteetan baino. Adibidez, ni ona izan naiteke indarrean eta txarra malgutasunean, beraz denontzako moduko ariketak jarri beharko lituzke. Agian ezarri dezake minimo bat baina beti ere kontuan hartuta ikaslea bakoitzaren diferentziak, eta gehienbat saiakera baloratuz. Irakasleak ikusten badu ikasle batek kurtso osoan ez duela ezer hobetu, justifikatuta egongo litzateke suspentsoa, baita pertsona horrek ez badu saiakerarik egiten ere.

  LUFI LASTO-TXAPEL

  ResponderEliminar
 179. Ez nago ados minimora iristen ez denari suspenditzearekin. Beste ikasgaietan beste gauza batzuk hartzen dira kontuan; logika erabiltzeko gaitasuna, buruz ikasteko gaitasuna… hauek gainditzeko minimoa desberdina da, gaitasun ezberdineko jendea dago eta gehio kostatzen zaienari gehio saiatu beharko dira, baino ikasgai guztietan denak puntu berdinean hasten dira, gorputz hezkuntzan aldiz ez, denok egoera fisiko ezberdinetan gaude.
  Egia da Gorputz hezkuntzan egoera fisikoa lantzen dela, baina nire ustez arlo honetako minimoa zure hasierako egoera hobetzea izango litzake.

  KATU

  ResponderEliminar
 180. Ikasgai guztietan berdin puntuatuko balitz, horrela izango litzateke, hau da erresistentzia, indar...minimo bat ez duenak suspenditu egingo luke gorputz heziketa. Matematikarako gaitasuna ez duenak etxean bere kabuz gaitasun hori obetzen joan behar du matematika gainditu nahi badu. Gorputz heziketan erresistentzia minimoa ez duena edo indar minimoa ez duena, ez da bere denbora librean hori obetzen saiatzen. Nire iritziz minimora iristen denari ez zaio gorputz heziketa suspenditu behar, hau da, neska edo mutil hori klasean ahalegintzen bada ahal duen guztia ematen eta urtean zehar obetzen badu, nahiz eta minimora ez iritxi gainditu egin beharko litzaiokeela uste dut. Gorputz heziketan bezalaxe, beste arlo guztietan. Norbait ahalegintzen bada eta berak ahal duen guztia egiten badu, gainditu egin behrako litzaiokeela uste dut, bai gorputz heziketan bai beste edozein arlotan.

  ResponderEliminar
 181. Ikasgai guztietan berdin puntuatuko balitz, horrela izango litzateke, hau da erresistentzia, indar...minimo bat ez duenak suspenditu egingo luke gorputz heziketa. Matematikarako gaitasuna ez duenak etxean bere kabuz gaitasun hori obetzen joan behar du matematika gainditu nahi badu. Gorputz heziketan erresistentzia minimoa ez duena edo indar minimoa ez duena, ez da bere denbora librean hori obetzen saiatzen. Nire iritziz minimora iristen denari ez zaio gorputz heziketa suspenditu behar, hau da, neska edo mutil hori klasean ahalegintzen bada ahal duen guztia ematen eta urtean zehar obetzen badu, nahiz eta minimora ez iritxi gainditu egin beharko litzaiokeela uste dut. Gorputz heziketan bezalaxe, beste arlo guztietan. Norbait ahalegintzen bada eta berak ahal duen guztia egiten badu, gainditu egin behrako litzaiokeela uste dut, bai gorputz heziketan bai beste edozein arlotan.

  XIXUKA

  ResponderEliminar
 182. Nire ustez pertsona bat ez bada eskatutako minimoetara iristen, ez zaio suspenditu behar. Egoera horren aurrean beste faktore batzuk aztertu beharko genituzke; pertsona horrek egindako ahaleginak, haren arreta gelan etab.
  KEYS

  ResponderEliminar
 183. Nire ustez ez zen justua izango minimo batzuetara ez iristeagatik ez gainditzea, beste arloetan gertatzen den bezela, zeren eta beste arloetan minimoak ez badituzu lortzen esan nahi du ez zaudela prest aurrera jarraitzeko, baina Gorputz Heziketan desberdina da, zeren eta fisikoki gaizki bazaude ez dizu afektatzen futuro batean izan dezakezun lanean.
  Probak gainditu ezdituenari, beste gauza batzuk begiratu beharko litzaizkioke, adibidez, klase bakoitzean zenbat saiatzen den,, klasera zenbat aldiz hutsegiten duen, zein jarrera duen klasean, zenbat aldiz dutxatu den…
  Baina ondo iruditzen zait froga fisikoek notaren zati handi bat izatea, horrela jendea kirola egitera motibatzen duzu eta egoera fisiko onean egotea; eta are gehiago batxilergoan, hemengo notak unibertsitatean sartzeko balio baitu.

  ResponderEliminar
 184. Ez nago batere ados horrekin. Egia da beste ikasgaietan minimo bat lortzen ez badugu, ez dugula gainditzen. Gorputz Heziketa, ordea, desberdina da. Guztiok ez gara berdinak, gaitasun ezberdinak ditugu eta ez zait ongi iruditzen abila ez den pertsona bati ikasgaia suspenditzea minimo horiek lortzen ez dituelako. Beraz, nik uste dut, bakoitzari, bere ahalmenaren arabera eskatu behar zaizkiola gainditzeko beharrezko minimoak. Zuk ikus dezakezu neska bat izugarri saiatzen dela, baina ezin duela gehiago, lodi samarra dagoelako, ez daukalako ohiturarik kirola egiteko edo asma daukalako. Baina saiatzen ari da. Beraz, nik uste dut, neskak egiten duen guztia intentzio osoz, gaindituta edukitzea merezi duela. Guztiok ez ditugu gustu berdinak, batzuk nahiago dute korrika ibili, besteek musika entzun, beste batzuk zinemara joan… eta horrexegaitik posible da gorputz hezkuntzan ere batzuk trebeagoak izatea beste batzuk baino. Eta lehen esan bezala, denak ez gara berdinak, eta ez zait iruditzen arlo hau ikasle batek nahiko maila ez duelako suspenditu behar denik.

  Mendi

  ResponderEliminar
 185. Irakasgai guztietan gainditzeko egin behar dira gauza minimo batzuk, hori gainditu ezean errekuperaketa egin behar izaten da. Honekin esan nahi dudana, Gorputz Heziketan minimo bat lortu behar dela, baina denak ez dira gai minimo horretara ailegatzeko, batzuk saiatzen ez direlako eta beste batzuk saiatu eta gai ez direlako, baina aukera gehiago dute suspenditutako hori aprobatzeko saiatzen direnak,saiatzen ez direnak baino. Noski, legalki minimora iritsi ezean suspenditu egiten da, baina irakasgai guztietan bezela errekuperaketa egon beharko litzateke; lanen bat entregatu, ariketa fisikoak egin...Baina bai, oso garrantzitsua da ariketa guztietan minimo bat eskatzea danok saiatzeko, eta minimo horietara iristen ez bagara, ba kontutan hartu beharko litzateke saiakera eta bestela errekuperaketarenbat egin, behintzat aprobatzeko aukera izan dezan.

  ResponderEliminar
 186. Irakasgai guztietan gainditzeko egin behar dira gauza minimo batzuk, hori gainditu ezean errekuperaketa egin behar izaten da. Honekin esan nahi dudana, Gorputz Heziketan minimo bat lortu behar dela, baina denak ez dira gai minimo horretara ailegatzeko, batzuk saiatzen ez direlako eta beste batzuk saiatu eta gai ez direlako, baina aukera gehiago dute suspenditutako hori aprobatzeko saiatzen direnak,saiatzen ez direnak baino. Noski, legalki minimora iritsi ezean suspenditu egiten da, baina irakasgai guztietan bezela errekuperaketa egon beharko litzateke; lanen bat entregatu, ariketa fisikoak egin...Baina bai, oso garrantzitsua da ariketa guztietan minimo bat eskatzea danok saiatzeko, eta minimo horietara iristen ez bagara, ba kontutan hartu beharko litzateke saiakera eta bestela errekuperaketarenbat egin, behintzat aprobatzeko aukera izan dezan.

  ResponderEliminar
 187. Kurtxo hasieran ,ikasgai guztietan kurtxoan zehar egin beharrekoak azaltzen dira,berdin matematika,alemana ala gorputz heziketa izan eta matematikna hiruilabetean helburuak betetzen ez baditugu automatikoki penkatuta gelditzen da eta errekuperaziora joan behar da , horduan gorputz heziketa penkatzerakoan zergatik kexatzen da jendea?gorputz heziketa izateko garaian denok pentxatzen dugu dembora linrea edota ez dugu ikasgai normal bat bezela hartzen baina besteak bezela edota segun norentzat importantegoa da.
  Beraz hiruilabeteko helburuak betetzen ez badituzu penkoa eramatea normala eta justua iruditzen zait,jendeak esfortzu gehiago egin behrako lukete eta ez alduten minimoa.


  BURNIA

  ResponderEliminar
 188. Nire ustez Gorputz Heziketan gehien bat saiakera hartu beharko litzateke kontutan, izan ere, garbi dago pertsona guztiok ez dugula gaitasun bera. Badakit ikasgai gehienetan minimo bat eskatzen digutela eta hori lortu ezean ikasgaia suspenditzen dugula, baina nire ustez Gorputz Heziketa ikasgai ezberdina da. Ez zait justua iruditzen pertsona batzuk erresistentzia gutxi edo besteak baino okerragoak izateagatik kiroletan ikasgaia suspenditzea bidezkoa dela, izan ere, saiatzen badira eta hala ere ezin badira minimo horretara heldu, pertsona horri ezin diozu ezer gehiago eskatu, ezin baitu. Kasu horietan irakasleak flexiblea izan beharko luke.
  IZENGOITIA:Barbola

  ResponderEliminar
 189. 4-Nire ustez, sasoia edade honetan denak dugula, eta gehienbat eskatu beharko litzatekeena dena emate izango litzateke. Nire ustez baloratu beharko litzatekeena pertsonaren gogoa da , gauzak egiteko modua eta saiakera. Egia da zuk ikusten baduzu sasoi gutxi duela ariketa fisiko gutxi egiten duelako gomendatu egin beharko zenioke ariketa fisikoa egiteko bere egoera fisikoa ez delako ona. Baina ez zait iruditzen derrigortu beharreko gauzataz ari garenik hitz egiten. Pertsona horrek duen guztia ematen badu nahikoa izango litzatekeela iruditzen zait.

  TXOTXONGILO

  ResponderEliminar
 190. Nire ustez ondo legoke minimora irixten ez denari ez gainditzea, bidezkoa iruditzen zait, zuk esan duzun bezala bakoitza bere gaiasunekin jaio gara, baina egia da adin hontan normalean gehientsuenok fisiko nahiko ona dugula. Minimora irixten ez denak ere aprobatu nahi badu, etxean sahiatu beharko litzateke, beste ikasgaietan egiten duen bezala, beste batzuei matematika gaizki ematen bazaie etxean ikasten duten bezala. Baina irakasleak kostatzen zaion pertsona sahiatzen ari dela ikusten badu (gutxinaka markak hobetuz) eta halare eztuela gainditzen, nire ustez laguntzatxoren batekin irakasleak gainditu egin beharko luke.
  AZU

  ResponderEliminar
 191. Nire ustez,denak ezin dugu ariketa fisiko bakoitza erdin egin denek ez dutelako erresistentzia bera,orduan nire ustez,kopuru batera ez baldin bagara iristen ez ligukete suspenditu behar ez da bidezkoa, zeren eta pertsona bakoitzak limite bat du eta ezin gaitu inork gehiago egitera behartu,ze azken batean hori ari dira egiten,zure limitetik pasatzera behartzea eta zure eta persona horren gorputza behartzea.

  EGUZKIA

  ResponderEliminar
 192. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

  ResponderEliminar
 193. Ez zait guztiz zuzena iruditzen gorputz hezkuntzan minimoak eskatzea, ez gorputz hezkuntza delako, baizik eta beste arloetan berdin izan beharko litzatekeelako. Galderan ongi jartzen duen bezala, bakoitzak gaitasun ezberdinak ditu eta edozein arlo ez bazaizu ondo ematen, eta nahiz eta asko saiatu ez zara mediara iristen, arlo hori suspendituta geratzen da. Saiakeraren arabera jarri beharko litzateke nota. Gehiago baloratzen dugu bakoitzaren memorizazio gaitasuna, ulermen gaitasuna eta saiakera baino. Gorputz hezkuntzak abantaila hori du eta ez dut uste hori aldatzeak onurak ekarriko dizkigunik.

  - 257

  ResponderEliminar
 194. Nire ustez eskatu behar dira minimo batzuk Gorputz Heziketan.Zeren eta, sasoi txarrak duenak beste arloetan bezalaxe minimoa ematen ez baduzu suspenditu egingo du. GH beste asignatura bat da eta zergatik ez ditu minimoak eduki behar adibidez hezkuntza bat bezalaxe?
  Nire ustez denek eduki behar dugu erresistentzia minimo bat indar minimo bat eta abar hizkuntzetan eta zientzietan minimo bat dugun bezelaxe.

  ResponderEliminar
 195. Ez dut uste Gorputz Heziketa gainditzeko erresistentzia fisiko minimo bat, indar minimo bat edo beste gaitasunen baten minimo bat eskatu beharko litzatekeenik. Nire ustez exigitu beharrekoa ikasle bakoitza ahal duen bezainbeste saiatzea da eta forma fisikoaren eboluzio bat (hobera) gertatzea. Ez zait juxtua iruditzen minimo horietara iristen ez den ikasleari suspentsoa jartzea, denok desberdinak baikara. Ez ditugu gaitasun berak eta beraz, ezin zaigu denoi berdina eskatu. Hala ere, ikasle bakoitzaren sasoiak hobera egin behar luke kurtsoan zehar, edo hasieratik ona badu, gutxienez mantendu. Zenbat eta gehiago egin hobera eta zenbat eta hobeto egin ariketak, orduan eta nota altuagoa jarriko litzaioke ikasleari, baina abiapuntutzat bere kurtso hasierako forma fisikoa kontuan hartuta, ez beste ikasle batzuen gaitasunekin konparatuz. Ezin gaituzue elkarren artean konparatu, ez baikara berdinak. Honek ez du esan nahi ezin daitekeenik suspentsorik jarri Gorputz Heziketan. Ni irakaslea banintz, klasean zehar kasurik egiten ez duenari (beste ikasleei ere kasu egin ahal izatea eragotziz) eta batere saiatzen ez denari ez nioke asignatura gainditutzat emango, ikasle onek sasoi txarra ez badu ere.

  Pipi

  ResponderEliminar
 196. Nire ustez alde batetik bada justua ez gainditzea baina beste alde batetik ez, zuk esan duzun bezela dena gaiotasun fisiko desberdinekin jaio gara eta agian pertsona bat gai da ordubetez korri egiten egoteko baibna beste bat ez eta ezdelako iritsi ordubete horretara ez zait justua iruditzen ez gainditzea, agian ezin du iraun ordubete korrika baina spring azkar egin ditzazke, egia da etxean lan ditzazkela minimo horiek lortzeko baina ez dakigu bere etxeko egoera ezta egoera ekonomikoa ezta ere baduen denborarik hori aurrera eramateko, nire iritziz ez da justua ezbada minimo batzuetara iritsi lan batekin lor dezake hori edo beintzat bost bat jartzea, hori bai pertsona hori ezin daiteke kejatu nota bajua duela, minimoetara ezda iritsi baina lan baten esker edo zbere jarreraren esker lortu duelako.
  Izengoitia: bihar

  ResponderEliminar