Páginas

miércoles, 7 de julio de 2010

IKASLEEN IRITZIAK: 3 DBH / Euskal kirolak eta JJOO

5) Zergatik ez da euskal pilota (bere modalitate guztietatik bat ere ez) Joko Olinpiko kirola? Zergatik euskal pilota ez eta boxeoa, jauzi hirukoitza, zaldi-jauzia, arku-tiroa, esate baterako, bai? Bat al zatoz Joko Olinpikotako kirol ofizial zerrendarekin? Falta al da baten bat? Kenduko al zenuke besteren bat?

109 comentarios:

 1. Nire ustez euskal pilota ez da Joko Olinpikoko kirola ez delako nahiko ospetsua. Pilotaren aurretik zenbait kirol ospetsuago daude, eta horrenbestez aurreko hauek gehiago praktikatzen dira. Baina ezaugarri honek ez du ezer oztopatzen, gaur egungo gazteak apuntatzen baitira pilota ikasketetan, eta beraien artean gainera jolastu oi dituzte partidatxoak. Joko Olinpikoko zerrendan ez dut ideiarik ere zein kirol sartzen diren, hortaz ez dut zertan kejatzerik. Baina nere ustez bertako kirolak kirol egokiak, orpetsuak, praktikatzen direnak direla pentsatzen dut, bestela ez ziren zerrenda hortan egongo.


  HASBRO

  ResponderEliminar
 2. Uste dut euskal pilota Joko Olinpikoko kirola dela. Jende asko dago praktikatzen duena kirol hau eta ez da euskal herrian bakarrik ezaguna. Amerikan ere ezaguna da kirol hau bertara eraman bait zuten hara joan ziren euskaldunak(argentinan, mexikon, chilen, venezuelan, estatu batuetan...).
  Egia esan Joko Olinpiko kirol asko ezagutzen ditudan arren ez dakit zein kirol dira exaktuki zerrendan daudenak. Baina berriro esaten dut nire ustez pilota Joku Olinpikoetako kirola dela.

  AHEXIA

  ResponderEliminar
 3. Pilota Joku Olinpikoetako kirol bat izan beharko luke, jende askok praktikatzen duelako, ez bakarrik emen, seguruenik munduan beste izen batez ere ezagutzen delako. Gainera seguru nago zerrendako hainbat kirol hemen ez liratekela ezagutuko, eta horregatik nire iritziz, euskal pilotari aurkera bat utzi beharko litzaiokeela, kirol polit, osasuntsu eta dibertigarria delako.

  WENDY

  ResponderEliminar
 4. Pilota, ez da Joko Olinpikoetako kirola, ez delako ospetsua eta euskal herrian eta ameriketako toki batzuetan (hala ere, ez jende askok) bakarrik praktikatzen delako. Nire ustez, joko olinpiko bat izateko arazorik ez du,baina horretarako ezagunago egin beharko litzateke. Ez zait iruditzen joko olinpikoetako zerrendatik jokorik kendu beharko litzatekeenkik, bakoitzaren gustoa dela iruditzen zaidalako.Gehitzekotan pilota bezala, jende askok praktikatzen ez duen kirolen bat gehituko nuke.(horretarako informatu egin beharko nintzateke).
  XUXEN

  ResponderEliminar
 5. Nire ustez, euskal pilota ez da joko olinpikoetako kirola, ez duelako zabalkuntza handia munduan. Praktikako ikuspuntutik, ez luke erazorik izango JJOOetan egoteko. Joko olinpikoetan parte hartzeko, internazionalki ezagutu beharko litzateke kirol hau.Hala eta guztiz ere, badira kirol ezezagunak joko olinpikoetan eta hala ere egiten dira.
  MCCLEIN

  ResponderEliminar
 6. BARKATU, ez naiz konturatu dbh 3koa zela eta dbh4koan idatzi beharrean hemen idatzi dut. Orain dbh4koan idatziko dut.
  MCCLEIN

  ResponderEliminar
 7. Pilota, ezagutu ez geroz, oso joko polita izan daiteke batzuentzat, baina polita izatea ez da nahikoa joko Olinpikoetan sartzeko. Pilota ez da joko Olinpikoa ez delako oso ospetsua. Euskal Herritik kanpo, oso jende gutxik praktikatzen du kirol hau, eta mundialki ez du jende askok ezagutzen. Egia esan, ez dakit jokoen zerrenda oso, batzuk soilik ezagutzen ditut, eta ondo iruditzen zait hauek bertan egoteaz, al ere gustatuko litzaidake joko euskaldun bat bertan agertuko balitz.

  AIREA

  ResponderEliminar
 8. Pilota izatez oso kirol politta da. Euskal herrian oso ezaguna da eta jarraitzaile ugari ditu, baina hori ezta nahikoa Joku Olinpikoetako kirol bat izateko. Pilota Euskal Herrian ezaguna da bai, baina mundu mailan ez du ia inork ezagutzen, eta hori da arrazoi nagusietako bat Joku Olinpikoetan kirol zerrendan ez egoteko. Niri ere asko gustatuko litzaidake pilota Joku Olinpikoetan sartzea, eta mundu mailan ezaguna izatea. Joku Olinpikoei eztiet asko segitzen, eta ez dakit ze kirol mota dauden zerrendan, baina ez daukar dudarik, pilota beste hainbat kirol baina polittagoa dela, esaterako rubbya edo ta batmintona.

  IKURRIÑA

  ResponderEliminar
 9. Nire iritziz, pilota ez da Joku Olimpiko bat Euskal Herrikoa delako eta kanpoan ez delako oso famatua. Esaterako, arku-tiroa, boxeoa... Joko Olimpikoak dira, Euskal Herritik kanpo ezagunagoak direlako eta jende gehiagori gustazen zaiolako. Nik Joko Olimpikoak ez ditut asko ezagutzen baina ados nago Joko Olimpikoan egiten diren kirol batzuekin. Ez nago batere ados, boxeoa eta rugbyarekin, zeren eta, ez zaizkit gustatzen eta uste dut ez direla famatuak. Nik erantsiko nukeen kirol bat frontenisa izango zen, asko gustazen zaidalako eta nik ere jolasten dudalako.
  MANTANGORRI

  ResponderEliminar
 10. Pilota ez da Joku Olinpikoetan sartzen, hau da, pilota Euskal Herrian bakarrik delako ezaguna, eta ez beste herrialdeetan.
  Esan dudan bezala, adibidez kasu horiek, boxeoa, arku-tiroa etab. beste herrialdeetan ezagunagoa da pilota baino;
  pelota Euskal Herrian bakarrik bait da ezaguna.
  Nahiz eta kirola polita izan ez du zerikusirik Joku Olinpikoetan sartzea, hau da, joku ospetsua edo ezaguna izan behar duelako.
  Ez dakit seguruenik zein kirol mota dauden Joko Olinpikoetako zerrendan baina nire ustez, seguruenik beste kirol bat falta dela.
  Gehitzekotan raketa eta frontenisa sartuko nituen, gustuko ditudalako eta praktikatzen ditudalako, baina bueno, bukatzeko, nik ez nuke inongo kirolarik kenduko, nahiago nuke Euskal Herriko gehiago sartzea eta kanpoko herrialdeetakoek kirol hori ezagutzea, lehenengo adibidea adibidez, pelota.

  ORIXE

  ResponderEliminar
 11. Nire ustez pilota ez da joku olimpikoen barruan sailkatzen, gehien bat euskal herrian praktikatzen delako eta ez delako oso kirol zabaldua. Joku olinpikoetan egia esan ez dakit zehazki zein kirol dauden, baina dakidanarekin oinarituta, antzina anzinatik jolasten ziren kirolak dira eta gaur egun kontserbatzen jarraitzen direnak, eta lehen esan bezela pilota ez da oso kirl zabaldua, eta ez da aintzat artzen, baina dakidan gutxiarekin oainarrituta, gure kirola zabaldu beharko genuke euskal herrikoo kirolenbat behintzak galdu ez zedin eta munduan aintzat eta garrabtzitsu bezela hartzeko kontuan.

  SIM

  ResponderEliminar
 12. Pilota ez da joku olinpikoen barruan satzen ez delako kirol internazionala ez du mundu guztiak ezagutzen ospetsua euskal herrian delako boxeoa berriz mundu guztiak ezagutzen duen kirol bat da eta horregatik dago joko olinpikoen barruan. Pilota baino joku ospetsuagoak daude eta horiek joku olinpikoen barruan daude. Ez litzaidake gaizki irudituko joku olinpikoetan egotea baina ez da posible jende askok ezagutu beharko lukelako. Joku olinpikoetan dauden jokoak ondo iruditzen zaizkit ezagunak direlako jauzi-hirukoitza arku-tiroa... Ez nuke kenduko joko olinpikorik hor baldin badaude zerbaitengatik izango delako. Hala ere, nahiz eta esku pilota joko olinpikoa ez izan kirol polita iruditzen zait jokatzeko.

  EON

  ResponderEliminar
 13. Nere ustez, pilota ez da joko olinpikoetan sartzen ez delako mundu osoan ezaguna; hau da, ez delako ezaguna; eta ez nahiko polita ez delako, hemengo jende askok praktikatzen du eta. Ez, ez nator bat zerrendarekin baina ez dit fastidiatzen; hau da, ez diot garrantzirik ematen horri. Hala ere, behin pentsatzen jarrita, oso ondo iruditzen zait pilota joko olinpikoetako zerrendan sartuko balitz; zergatik ez, ez da hala? Eta ez nuke zerrendatik kirolik kanporatuko, kirol gehiago sartu bai, baina kanporatu zergatik? Ez, ez.

  EUSKERA

  ResponderEliminar
 14. Ez delako beste kirolak bezain ezaguna, Euskal Herrian oso ezaguna eta gustukoa da, baina mundu mailan ezta ezagutzen. Nire kirol Joko Olinpikoetako kirol batzuk iruditzen zait esku pilota baina aspergarriagoak direla. Baina behin hasita ez nituzke kirolak kenduko, gehitu bai ordea.

  EUSKAL HERRIA

  ResponderEliminar
 15. Nire ustez, pilota bere modalitate guztiekin ez da Joko Olinpikoen parte, ez delako mundu osoan jolasten den kirola, Euskal Herrian da ezaguna batik bat. Joko Olinpikoetan dauden kiroletatik ez nuke bat bera ere kenduko eta ez zait beste kirol aproposik otutzen zerrendarako.
  LAF

  ResponderEliminar
 16. Egia esan, ezdakit zergatik ez den Joko Olimpikoko kiroletako bat. Esku Pilota munduan zehar oso ezaguna den kirol bat da baina, ezda erromatar garaikoa. Nire ustez, horregatik ezda Joko Olimpikoen joko zerrendan sartzen.
  Boxeoa, arku-tirua, jauzi hirukoitza,... oso joku zaharrak dira, hau da, herromatar garaian asmatutakoak, eta nire iritziz, horregatik izango dira Joko Olimpikoko kirolak.
  VAMP

  ResponderEliminar
 17. Pilota, ez da Joko Olinpikoetako kirol bat. Eta hori guztia, internazionala ez den kirol bat delako gertatzen da. Esate baterako, Estatu Batuetan asmatuko balitz, indar handiagoa hartuko luke, bere jatorriarengatik soilik; eta arrazoi berberarengatik ez da Joko Olinpikoetako kirol bat, bere jatorriarengatik, Euskal Herria ez delako indar handiko leku bat.

  TOOLOOSAA

  ResponderEliminar
 18. Nire ustez, pilota ez da Joko olinpiko bat ez delako kirol internazional bat, hau da, ez da mundu osoan ezagutzen nahiz eta, Euskal Herrian oso ezaguna izan.Oso kirol polita da, baina ez dut uste polita ez delako ez dagoela Joko Olinpikoetan. Boxeoa, jauzi hirukoitza, zaldi jauzia, arku-tiroa Joko Olinpikoetan sartzen dira mundu mailakoak direlako. Joko Olinpiko zerrendarekin bat nator eta ez dut uste kirolen bat falta denik.

  TXANTXANGORRIA

  ResponderEliminar
 19. Nire ustez esku pilota ez da joko olinpiko bat, ez ez dedalako polita ezta ere interesgarria baizik eta ez delako joko internazionala; hau da; gehien bat euskal herrien ezagutu eta jolasten da eta olinpiadatan beste lurraldeekin konpetitu behar da eta ez dutenez esku pilota praktikatzen ezin izango zen joko olinpikoetan esku pilotaz konpetitu. Neri pertsonalki ez zait ondo iruditzen esku pilota ez egoea joko olinpikoetan zeren eta badaude beste hainbait joko askoz ere itsusiagoak direnal eta ez hain aproposak pelotarekin konparatuta. Ez nago ados joko olinpikoetako kirol zerrendarekin baina ezin dugu ezer egin aldatzeko.

  NORBAIT.

  ResponderEliminar
 20. Nire ustez esku pilota ez da joku olimpiko bat ze, ez da mundu guztian jolasten. NIK ez nago oso jarrita joku olimpikoekin baina esan dituzun guztiekin ados nago, mundu guztian oso famatua dira eta jendea asko dibertitzen dira ikustean, ondo egongo litzateke kultura bakoitzeko joku bat jartzea, seguru nago mundu guztian joku asko daudela ez ditugunak ezagutzen.

  SORIA

  ResponderEliminar
 21. Nire ustez ez euskal pilota ez da Joko Olinpiko kirola ez delako ospetsua eta jende gutxik jolasten duelako. Euskal Pilota ez da Joko Olinpikoa Euskal Herrian bakarrik jolasten delako eta ez duelako ospe handirik; boxeoa, jauzi hirukoitza, arku-tiroa... berriz mundu osoan ezagutzen diren jokoak dira eta jende askok praktikatzen ditu, komunikabideetan ere maizago agertzen dira. Nire ustez Joko Olinpikoetako kirol ofizialen zerrenda motza da, munduan kirol askoz gehiago daude beraien arauekin eta uste dut joko horiek denak Joko Olinpikoak izan beharko zirela, euskal pilota barne. Ez nuke kirolen bat kenduko zerrendatik jende guztiak dituelako gustuko eta kirol horiek praktikatzen eta ikusten oso ondo pasatzen dutelako.

  LOROA

  ResponderEliminar
 22. Ez dakit zergatik ez den pilota Joko Olinpiko bat, seguruenik ez duelako jende askok ezagutzen. Joko Olinpikoetako zerrenda guztia ez dakit zein den baina kirol batzuk ez zaizkit oso egokiak iruditzen. Kirol gehiago gehituko nituzke baina ez nuen bat ere kenduko, agian niri ez zait gustatzen baina beste askori bai, eta nik kirol bat sartu nahi dudan bezala, agian beste batek ez du nahi berari gustatzen zaion kirola kanporatzea.

  HUK

  ResponderEliminar
 23. Euskal pilota joko olinpikoa izan litekeela pentxatzen dut. Joko horren atzean lan eta esfortzu handia baitago eta nahiz eta besteak (atletismo, ziklismoa...) bezain ospetsua izan, kirol eskasagoa ez dela pentxatzen dut. Euskal pilotak, boxeoa baino meritu gehiago duela iruditzen zait kirolari erreparatuta.


  EGUNAK

  ResponderEliminar
 24. Ez dakit seguru pilota euskal jokoa den ala ez. Nire ustez pilotak euskal joko olinpikoa izan beharko luke, jende askori gustatzen zaiolako eta boxeoa eta beste ainbeste gauza baino garrantzitsua delako euskaldunentzat uste dut. Pilota telebistan ateratzen denean boxeoa baina gehiago ikusten dela iruditzen zait eta pilota esukaldunagoa dela ere, eta horregatik nahiko nuke pilota esukal joko olinpikoetako kirol bat izatea.

  TXORIA

  ResponderEliminar
 25. Euskal kirolak ez daude joko olimipikoen listetan ez dutelako behar adina garrantzi eta ez dutelako jende askok jolasten. Baina nire ustez joko olimpikoetan egon beharko lirateke besteak bezain garrantzitsuak direlako.

  IZURDEA

  ResponderEliminar
 26. Euskal pilota ez da Joko Olinpiko bat ez, eta zer? Horrek bost ajola. Hortxe dago arazoa. Gaur egun dena da zer den, noraino heldu den… da garrantzitsua. Baina ez, ez luke horrela izan behar. Egun, guztia zera da dirua eta konpetentzia, hori ez da kirola.

  ResponderEliminar
 27. Izena jartzea haztu zait aurrekoan:
  "Euskal pilota ez da joko olinpikoa..."MARITXUUU

  ResponderEliminar
 28. Niri ez zait gustatzen kirola eta dirua nahastea, eta pilota joko olinpikoetan ez egoteak nire ustez ez du gutxiagoitzen pilota. Egia da, agian euskal jokoak ez daudela mundo horretan sartuta baina nire ustez ez du gutxiagotzen.
  ELURRA

  ResponderEliminar
 29. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

  ResponderEliminar
 30. Pilota ez dago Joko Olinpikoetan ia inork ez duelako ezagutzen Euskal Herrikoa ez dena eta bakarrik Euskal Herrian jolasten den kirol bat ez delako Joko Olinpikoetan aterako eta jauzi hirukoitza eta honelako kirolak Joko Olinpikoetan daude mundu osoan ezagunak direlako eta jende askok ezagutzen dituelako. Gainera kirol hauek oso maitatuak dira askoentzat. Nik ez dakit zein kirol sartzen diren ofizialetan eta zein ez baina nik uste dut orain dauden kirolak Olinpiadetan ondo daudela asko direlako eta barietate handia dagoelako. ANANA

  ResponderEliminar
 31. Ba nik ezdakit zergatik ez dagoen esku pilota Joko Olinpikoetan. Nire ustez, jende dezente dago jolasten duena eta batzuk oso onak gainera. Batzuk ez jakin arren, esku pilota ezta Euskal Herrian bakarrik jolasten esaterako, Ameriketan ere jolasten da. Internet begiratu eta bertan ikusi dut, lau joko olinpikoetan jolastu dela euskal pilota(1900 Parisen, 1924 Parisen, 1968 Mexiko eta 1992 Bartzelonan). Ezdakit gaur egun, zergatik ez den jolasten, baina nire iritziz joko olinpikoetako zerrendan atera beharko lukete hainbat euskal jokoek edo denak, mundu osoko joko desberdin guztiak jartzea polita izango litzatekeela iruditzan zait. Horregatik ez nuke inor kenduko, batzuk niri ez gustatu arren norbaiti gustatuko zaizkiolako.

  111

  ResponderEliminar
 32. Nire ustez euskal pilota bai izan beharko luke joko olinpiko bat, pertsona askok praktikatzen dutelako eta garrantzia ere baduelako komunikabideetan. Gainera ez da bakarrik Euskal herrian praktikatzen aita Amariketan eta beste leku batzuetan. Nire ustez Pilota Joko Olinpikoetako zerrendan egon beharko luke. Ginera aurretik lehengo urteetan pilota jolastua dagoela joko olinpikoetan frogatua dago.
  HARITZA

  ResponderEliminar
 33. Nire ustez euskal pilota ez da joko Olinpikoetan agertzen, nahiz eta euskal herrian nahiko ospetsua izan, mundu mailan ez duelako garrantzi handirik. Boxeoa, zaldi-lasterketak eta horrelako beste kirolak antza denez jende gehiagok ikusten ditu, nahiz eta gure artean ez asko ikusi, beraz joko Olinpikoetan daude. Baina nire ustez Pilota kirol bat izanik, beste kirolekin batera joko olinpikoetako zerrendetan egoteko eskubide bera duela, gainera ezagutzen ez duten pertsonek beste gauza bat ikasiko luketela iruditzen zait. Aldiz zerrendetatik ez nuke kirolik kenduko, nahiz eta niri ez gustatu edo nik ez ezagutu norbaiti seguraski gustatzen zaizkiola eta ezagutzen ez ditudanak arauak ikasi eta agian gustatzen bukatzen zaizkit.

  IGA

  ResponderEliminar
 34. Niri asko gustatuko litzaidake pilota joko olinpiko bat izatea, gainera ez da euskal herrian bakarraik praktikatzen den kirol bat, ameriketan ere praktikatzen den kirol bat da. Gainera hemen euskal herrian garrantzi handia duen kirol bat da, bai komunikabideetan eta baita gure artean ere. Joko olinpikoen zerrendan mundu mailan oso ezagunak diren kirolak daudela iruditzen zait, ez dakit zein den zerrenda hori baina nik adibidez boxeoa ez zaidala gustatzen kendu egingo nuke eta honen ordez pilota jarriko nuke.
  LIBELULA

  ResponderEliminar
 35. Nire ustez euskal pilota (bere modalitate guztiak) ez da Joko Olinpiko kirola mundu mailan ez delako famatua. Euskal Herri mailan oso famatua da bai baina mundu mailan ez horregatik gehienbat nire ustez. Bat nator Joko Olinpikotako kirol ofizial zerrendarekin, ez nuke ezta kirol bat kenduko zerrenda horretatik zeren eta nahiz eta niri ez gustatu beste pertsona bati agian gustatzen zaio kirol hori eta eskubide guztia du kirol hortaz disfrutatzeko. Kirolenbat gehitzekotan ez nuen ezta bat gehituko baina bai gehituko nuke kirola kontsideratzen ez den ariketa bat. Dantza (bere modalitate guztiak).

  GITARRA

  ResponderEliminar
 36. Nire iritziz pilota beste kirol guztiak bezala kirol ofizialen zerrendan egon beharko luke baina ia joko olinpikoetan ez dakit, azken finean hainbeste dira kirolak ezin direla Joko Olinpikoetan egon; eta horrekin bat pilota ez da hain famatua eta pilotak ez du interes gehiegi erakartzen horregatik uste dut interesa erakartzen duen eta partaide asko dituen kirolak egon beharko luketela. Ez nuke kirolik kenduko baina bai gehituko nuke dantza eta garrantzi haundiagoa emango nieke kirol mentalei.
  LORETA

  ResponderEliminar
 37. Nire ustez,pelota kirol garrantzitsua da. Baina ez dut uste Joko Olinpikoen barruan sar dezakenik. Joko Olinpikoetan kiroltradizionalak sartzen durela uste dut, egia esan, ez dakit ze kirol sartzen diren bertan, baina nik kirola ez nuke hor sartuko. Garai batean ospetsua izan ez arren, gaur egun, ume eta gazte asko ibiltzen dira pelotan. Baita ere egiten dituzte beraien partiduak.
  LAINOAK

  ResponderEliminar
 38. Niri iruditzen zait pilota Joko Olinpikoen zerrendan ez dagoela, kanpoko herrialdeetan ez dutelako ezagutzen eta ez baitauka kanpoko herrialdeetan publizitaterik. Boxeok, jauzi hirukoitzak, zaldi-jauziak … mundu mailan asko ere ikusiagoak direnez, orduan Joko Olinpikoen zerrendaren barruan sartzen dira. Nire ustez, Joko Olinpikoen zerrendan euskal jokoak ere egon beharko lukete, ez arrakasta handia duten jokoak soilik edo diru asko mugitzen dutenek, baizik eta arrakasta txikiagoa dutenek ere ezagutzera emateko mundu mailan, ikusiko edo ezagutuko balituzkete asko gustatuko litzaieke.

  TXIMELETA

  ResponderEliminar
 39. Ez dakit zergatik eskupilota joko olimpikoetan ez den agertzen, gustatuko litzaidake euskal joko giztiak besteak bezala ospetsuak eta erabilgarriak izango baziren eta joko olimpikoetan aterako baziren ere poztuko nintzateke. Ez dut arazorik joko olimpikoetako kirolekin ez nuen bat ere ez kenduko, baina eskal jokoak pozik gehituko nituen.

  IEPE

  ResponderEliminar
 40. Euskal pilota (bere modalitate guztietan) gutxiengo batek jolasten duelako eta Euskal Herritik kanpo jende gutxik ezagutzen duelako ez dago Joko Olinpikoetako kirol ofizialen zerrendan. Nik uste dut Joko Olinpikoetako kirol ofizialen zerrendan mundo osoan gehien praktikatzen diren kirolak azaltzen direla eta ez nuke zerrendatik ezer aldatuko.

  TANKALA

  ResponderEliminar
 41. Nire ustez euskal pilota ez da Joko Olinpikoetako joko bat zeren eta Euskal Herrian jokatzen da gehien, eta munduko beste lurraldeetan oso gutxi jokatzen da. Joko Olinpikoetan egongo balitz jende oso gutxik ulertuko luke, ondorioz ez zen nahikoa ikusiko. Beharrezkoa balitz Joko Olinpikoetatik softbola kenduko nuke, besteak baino gutxiago ikusten delako, baina bestela esango nuke oso ondo dagoela zerrenda osoa

  UBUNTU

  ResponderEliminar
 42. Euskal pilota (bere modalitate guztietan) Euskal Herrian eta pixka bat beherago jolasten den kirola da eta ezinezkoa da.Joko olinpikoetan kirol edo joko bat parte hartzeko gutxienez 3 kontinenteetako 2 herrialde joko jakin batean profesionalak eduki behar dituzte eta euskal pilotak ez du baldintza hori betetzen.Nire ustez joko olimpikoak osatzen dituzten kirolak hor ondo daude eta ez nuke ezer aldatuko.


  FUTBOLARI HOBERENA

  ResponderEliminar
 43. Euskal pilota eta bere modalitate guztiak ez dira joko olinpikoetan ospatzen ia euskal herrian soilik ospatzen direlako eta ezinezkoa izango litzatekelako herrialde ezerdinetakoak leiatzea euskal herrian soilik ospatzen bada. Nik ez ditut joko olinpikoetako kirol guztiak ezagutzen baina ezagutzen ditudanetatik ez nuke ezer aldatuko.

  Jose Luis

  ResponderEliminar
 44. Nire ustez Euskal pilota eta bere modalitateak ezin dira joko olimpikoetan ospatu mundu guztian ospatzen eta ezinezkoa izango litzateke munduko herrialde gehienak lehiatzea.Mundu osoan praktikatzen direlako eta herrialde orok duelako modalitate bakoitzerako kirolari bat. Ni enago ados, nik kirol famatuak utziko nituzke baina gutxienez joko olimpikoa ospatzen diren herrialdeko joko herrikoiak erakutsiko nituzke telebistatik hoietakorenbat famatu bihurtzea daukalako.

  ResponderEliminar
 45. Nire ustez pelota ez dute joko olimpikoetan sartzen ez delako nahiko ospetxua beste kirol batzuek bezala.Nik bai sartuko nukeen pelota joko olimpiko bezala,beste kirol bat da ez?Zergaitik ezin da joko olimpoko bezela artu?Zergaitik izan behar dira joko ospetxuak?Ez dakit joko olimpikoetako kirol zerrenda zein den,baino nik ustedut pelota ere onartu behar egingo zutela.

  GORPUTZ HEZIKETA

  ResponderEliminar
 46. Pilota Joku Olinpikoetako kirol bat izan beharko luke, joko osasuntsu eta dibertigarria delako eta jende askok praktikatzen duelako, ez bakarrik emen, nik ezagutzen dut Estatu Batuetako pertsona bat han pelota praktikatzen duena. Baina nire ustez nola ez den hain ospetsua ez da Joku Olinpiadetako kirol bat bezela hartzen.

  JAMELI

  ResponderEliminar
 47. Nik ez dakit COI-k zer baldintza hartzen dituen ahintzat kirol bat olinpiadetan jokatzeko. Baina nire ustez kirol hori, herrialde askotan praktikatu beharko lukete bai neska eta bai mutilek. Pilota ,niri euskaldun bezela, Joku Olinpikoetan jokatzea gustatuko litzaidakeen arren, ez da kirol bat mundu osoan zehar jokatzen dena. Asko jota AEB-etan jolasten da( nik dakidala behintzat). Beraz, hori kontuan hartuta zaila da Joku Olinpikoko kirol bezela hartzea.

  YVET

  ResponderEliminar
 48. Nire ustez ez da Joko Olinpikoa zeba nahiz eta Euskal Herrian oso ezaguna izan ez da oso ezaguna munduan eta beste hainbat kirol daude pilota baina ezagunagoak, gehiago praktikatzen direnak eta jende gehiagok ikusten dituenak: boxeoa, zaldi-jauzia, arku-tiroa... baina pilota ez izateak Joko Olinpikoa ez du esan nahi ez denik praktikatzen, gaur egungo neskek eta mutilek praktikatzen dute bai patioan, bai ikasketak eginez... eta nik ere gustoko dut pilota eta pentsatzen dut beste kirol batzuk bezala pilota ere Joko Olinpikoa izan beharko zuela, horrela beste lekuko jendek ikasiko zuten pilota kirola edo agian gustatu ere bai.

  LASTOA

  ResponderEliminar
 49. Nere ustez euskal jokoak esku pilota adibidez, ez daude joko olimpikoetan ez direlako oso ezagunak munduan zehar, hemen baizik, adibidez, futbola mundu guztian ezaguna da atletismoa bezala, baina esku pilota euskal herritik kanpo oso jende gutxik daki existitzen direla. Baita ere komunikabideak ere garrantzi handia du, eskupilota telebistan, egunkarietan, irratiam... gutxiago agertzen da zuk aipatutako kirolak baino. Hala ere, pilota oso ezaguna da hemen eta jende askok jolasten du eta joko olimpikoen barne gon beharko luke nere ustez. Nik zerrendatik boxeoa kenduko nuke, oso biolentoa delako eta urtero jendea hiltzen delako praktikatzen ari diren bitartean, baina ez zituzke kirol gehiago sartuko.
  SAGUZARRA

  ResponderEliminar
 50. Nere ustez, euskal pilota ez dago Joko Olimpikoen barruan.Nire ustez, arrazoia ez delako oso ospetsua pentxatzen dut.Jende askok ez dakite euskal joko hau, hau da, pilota.Baina boxeoa, jauzi hirukoitza, zaldi-jauzia, arku-tiroa....... ezagutzen dutenez joko morían herrian sartzen da.Alde batetik gustatzen zaizkit Joko Olimpikoetako jokoak denetik baitago.Baina nahiz eta zerrenda nahiko ondo egon, pilota sartzea ez zen gazki egongo.Azkenean beste kirol mota bat da.

  Elurra

  ResponderEliminar
 51. Nik ere ez dut ulertzen horren arrazoia baina etorkiun batean agian egon daiteke, bakarrik fama pixka bat gehiago beharko luke. Joko Olimpikoak oso ondo dago kirolak gustatzen zaizkigunontzat, kirol mota asko baitaude eta ordu guztietan ia. Zerrenda ondo dago baina pilota sartzea ondo etorriko zen.

  BAI

  ResponderEliminar
 52. Joko olinpikoetako kirola izan beharko luke noski, baina euskal kirola ez da hain ospetsua, ez delako mundu osoan jokatzen, eta nire usted horregatik ez dira sartzen, eta euskal kirola bultzatzea izango litzateke onena

  HOMOSAPIENS

  ResponderEliminar
 53. Nire ustez pilota ez da Joko Olinpikoetan sartzen Euskal Herriko jolasa baitelako. Boxeoa, jauzi hirukoitza, arku-tiroa… horiek ezagunagoak dira pilota baino eta horregatik daude Joko Olinpikoetan. Ez dut ideiarik zein den Joko Olinpikoetako zerrenda.

  ILARGIIAA

  ResponderEliminar
 54. Ez dakit zergatik ez da euskal pilota Joko Olinpiko kirola,baino gaizki iruditzen zait.Uste dut publizitate gehiago behar duela orduan famatuago izango da. Ez nuke kenduko bat ere ez kirolarik,gehitu bakarrik adibidez euskal pilota eta beste Euskal Herriko eta munduko kirolak.

  ResponderEliminar
 55. ba nik ezzdajit zergatik baino nire ustez da joko olimpikoak europan jolasten direlako eta europatik kampo asmatutako jokoak ez daude joko olimpikoetan. eta gainera joko asko daude joko olimpikoetan eta gehiago ez dituzte jarriko.


  galactu

  ResponderEliminar
 56. Egia esan ez dakit pelota zergaitik ez den joko olinpiko bat, agian nahikoa joko jolasten dira joko olimpikoetan eta horregatik horren famatua ez den joko bat ez dute kontutan artze. Edo atzerrian ez delako ezagutzen nahiz eta Euskal herrian oso famatua izan eta jarraitzaile asko eduki. Baina egia da pelota ez dela Euskal herrian soilik egiten, mundu guztitik baizik. Hala ere beste zenbat kirol daude joko olinpikoetan atzerrian eta baita ere Euskal herrian oso famatuak direnak.

  GAZTE

  ResponderEliminar
 57. Nik uste dut euskal pilota ez dago joko olinpikotan zeren ez da ain famatua eta joko olinpikoko kirolak oso famatuak dira eta mundu osoan jolasten dira eta gende asko preparatzen da kirol hori jolasteko eta euskal pilotan ez asko.

  OMTEYE-OSAS

  ResponderEliminar
 58. Kasu honetan nire iritziz, negozioa besterik ez dago. Mundu osoan ezagnak diren eta diru asko mugitzen duteb kirolak daude joko olinpikoen zerrendan. Euskal pilota ezaguna da Esukal Herrian baina, bertatik kanpo, oso jende gutxik ezagutzen du. Horren ondorioz ez litzeko oso negozio ona. Negozioa sortzeko naikoa ez denez, ez dute kirol zerrenda horretan sartu. Pilotarekin gertatzen den modura, mndu osoko beste kirol askorekin gertatzen da hori. Ez nago batere ados joko olinpikoekin, azkenean guztia bezala negozio bat delako.Berdinn

  ResponderEliminar
 59. Joko Olinpikoetan famatuenak eta negozio handiena egiten duten kirolak sartzen direla iruditzen zait. Euskal pilota ez da beste kirolak bezain famatua eta ez du hainbeste diru mugitzen. Ez da herrialde guztietan edo gehienetan ezaguna eta horrek ere zerikusia izan dezake. Hala ere, beste jokoek bezala nahiko arau ditu eta alde horretatik nire ustetan Joko Olinpikoetan sartzeko moduko jokoa dela iruditzen zait. Etorkizunean euskal pilota famatuagoa egitea lortzen badugu, Joko Olinpikoetan leihatzeko moduko jokoa izango litzatekeela iruditzen zait.

  GABONAK

  ResponderEliminar
 60. Nire iritziz, pilota oso kirol polita da bai jokatzeko eta bai ikusteko ere, munduan gehiago zabalduko balitz pilota joko olinpikoetan egongo litzateko baino munduan zehar praktikatzen ez denez, ez dute sartzen zerrenda horretan, nire ustez joko olinpikoetako zerrendan badaudela kirol batzuk ez direla asko praktikatzen, pilotaren antzera eta pilota sartuko balte joko olinpikoetan munduan zehar jende askok artuko lukela zaletasun hau.

  LARRU

  ResponderEliminar
 61. Nik usten dut, euskal pilota gutxietsita dagoela. Adibidez, boxeoa askoz popularragoa da eta mundo osoan zabalduta dago.
  Nik arku-tiroa kenduke nuke.
  LAZARILLO

  ResponderEliminar
 62. Pilota hemen bakarrik jolasten delako ez da olinpiadetan. Zaldi jauzia berriz ezin du edonor egin, horretarako zaldi bat eduki behar duzu eta ez da oso merkea. Ez nuke kirolik kenduko.

  UNTXITXO GAIZTOA

  ResponderEliminar
 63. Esku pilota ez delako mundu guztian praktikatzen. Boxeoa eta abar mundu guztian praktikatzen direlako, eta esku pilota ez. Ez nago ados Joko Olinpikoen zerrendarekin, nire ustez esgrima kendu beharko zen.


  ESEEE

  ResponderEliminar
 64. Esku pilota ez dagoela joko olinpiadetan ez delako mundu mailan jolasten eta ez delako ain famatua, eta beste kirolak famatuagoak direlako daudela joko olinpikoetan. Ez nuke kiroli kenduko.
  ILARGIA

  ResponderEliminar
 65. Nire ustez,euskal pilota ez da Joko Olinpikoetan jokatzen batez ere mundu mailan ez duelako garrantzirik, nahiz eta hemen, Euskal Herrian, oso ezaguna eta ospetsua izan. Beste arrazoi bat negozioak dira. Eskupilotak ez luke negozio handirik sortuko, baina beste hainbat kirolek berriz, bai. Adibidez, boxeoa, jauzi hirukoitza, zaldi-jauzia, arku tiroa etab. mundu mailan oso ezagunak ez izan arren, euskal pilotarekin alderatuta, gutxienez negozioak sortzen dituzte. Hori da arrazoia horrelako kirolak Joko Olinpikoetan egoteko eta euskal pilota ez. Ez dakit zein den Joko Olinpikoetako kirol ofizial zerrenda, baina ezagutzen ez dudan arren, ez nuke bertatik kirolik kenduko, nahiz eta niri ez gustatu egongo delako jendea gustatzen zaiona. Kirolak kentzearen ordez, gehitu egingo nituzke. Joko Olinpikoetan ez dauden beste kirol guztiek dute eskubidea mundu mailan ezagunak egiteko. Beraz, euskal pilota bezalako kirolei aukera emango nieke urte batean Joko Olinpikoetan jokatzeko, eta arrakasta handia izanez gero, Joko Olinpikoetako kirol ofizialen zerrendan gehituko nuke. Kirol guztiek gutxienez aukera bat izan beharko lukete.

  HORTZAK

  ResponderEliminar
 66. Euskal pilota ez da Joko Olinpikoetan sartzen ez delako oso famatua.Pilota euskal herrian jokatzen da bakarrik eta adibidez boxeoa toki desberdinetan jolastea.Pilota ez da Euskal Herritik atera eta horregatik ez du izan futbolaren arrakasta berdina,beti Euskal Herriaren barruan gelditu delako.Nere ustez joko olinpikoaren zerrenda ez du garrantzi handirik, zeren eta, kirol interesgarri asko daude mundu guztian eta ez dira oso ospetsuak.Adibidez zaldi-jauzia mundu guztian ezagutzen da telebistan,erradiotan etab jarri zelako, baino pilota beti Euskal Herriko sareetan gelditu da eta ez da inoiz beste munduko sareetan jarri.

  IZARRA

  ResponderEliminar
 67. Esku pilota bezala beste milaka kirol daude ez daudenak joko olinpikoetako zerrendan hau ez direlako guk nahi aina zabaltzen eta jolasten da. Esku pilota Euskal Herritik kanpo ez du ia-ia inork ezagutzen ez delako emendik atera. Joko olinpikoetan kirol internazionlak bakarrik jolasten dira eta internazionalaz gain, gokoak oso jolastua izan behar du. Esku pilotak ez du aurreko bi arauetatik bat bera ere betetzen beraz ez dago joko olinpikoetan, baina esku pilota bezale milaka daude lehen esan dudan bezala. Horregatik esan nahi dut ez nagoela ados pilota joku olinpikoa ez izatearekin baina bese aldetik esan behar dut ezin direla munduko kirol guztiak jolastu kirol olinpikoetan urtebete iraungo zutelako eta hiri ez zuenez inork ikusiko kirol garrantzitsuenak eta internazionalki ospetsuenak hautatzen dituzte.
  OSTEGUNA

  ResponderEliminar
 68. Nire ustez euskal pilota ez da Joko Olinpikoetako kirola eta boxeoa, zaldi-jauzia, arku-tiroa.. bai ez delako hainbeste ezagutzen eta horregatik beste kirolei garrantzi handiagoa ematen dielako. Ez nago ados Joko Olinpikotako zerrendarekin, kirol asko falta direlako baina ezin dira kirol guztiak jarri. Nire ustez kirol batzuk falta dira eta beste batzuk kenduko nituzke.

  ARGIA

  ResponderEliminar
 69. Nire ustez euskal pilota ez dago joko olimpikoetako zerrendan jarraitzaile gutxi dituelako mundu mailan ,boxeoa jaurti hirukoitza futbola, zaldi karrerak,pertigak, tenissak aldiz bai,ni ez nago ados kirol batzuekin eta beste batzuk gehituko nituzke.

  ResponderEliminar
 70. Nire ustez pelota olimpiadatan ez dago jende gutxiri gustatzen zaiolako mundu mailan. Kirol bat olimpiadetan egoteko oso ezaguna izan behar du. Pelota ez da ezaguna, Euskal Herri erdiari ere ez zaiolako gustatzen.

  MAMUT


  ResponderEliminar
 71. Euskal pilota oso kirol polita da, baina ez du garrantziarik mundu mailan. Joko olinpikoetako jokoak mundu guztian dira famatuak, eta zuk euskal pilotari buruz Kanadan galdetzen baduzu, kiñork ez dizuezer esango.

  TXOKOLATE

  ResponderEliminar
 72. Nik uste dut pilota ospetsuagoa izango balitz joku olinpiko bat izan litzakela baina mundu mailan ez duenez garrantzi handirik ez dutela joku olimpiko bat izatea nahi. Baina nire ustez pilota joku oso ederra da eta gainera emen(Euskal Herrian) asko jolasten da eta gazteak geroz eta gehiago jolasten dute horregatik nire ustez ez du garrantzi handia joku olimpikoa izateak edo ez nik behintzat igual igual jolastuko dudalako eta ni bezala jende askok.


  TXERRI POLITA

  ResponderEliminar
 73. Pilota Joku Olinpikoetako kirol bat izan beharko luke, joko osasuntsu eta dibertigarria delako eta jende askok praktikatzen duelako, ez bakarrik emen, nik ezagutzen dut Estatu Batuetako pertsona bat han pelota praktikatzen duena. Baina nire ustez nola ez den hain ospetsua ez da Joku Olinpiadetako kirol bat bezela hartzen.

  Boots

  ResponderEliminar
 74. Pilota ez da joku ospetsua, ez da joku oso ezaguna Euskal Herritik kanpo, eta kirol batzuk oso ospetsuak egiten dira baina milaka joku daude mundu osoan Joku Olimpikotako kirolak izateko bezela baina ez direnak oso ospetsuak.

  TXAKURRA

  ResponderEliminar
 75. Pilota, ez da Joko Olinpikoetako kirola, ez delako ospetsua eta euskal herrian eta ameriketako toki batzuetan (hala ere, ez jende askok) bakarrik praktikatzen delako. Nire ustez, joko olinpiko bat izateko arazorik ez du,baina horretarako ezagunago egin beharko litzateke. Ez zait iruditzen joko olinpikoetako zerrendatik jokorik kendu beharko litzatekeenkik, bakoitzaren gustoa dela iruditzen zaidalako.Gehitzekotan pilota bezala, jende askok praktikatzen ez duen kirolen bat gehituko nuke.(horretarako informatu egin beharko nintzateke).


  DIMETU MILAGRITOS

  ResponderEliminar
 76. Ez da joku olinpiko bat ez delako ezaguna munduan, euskal herrian bakarrik. Ezagunagoa izango balitz nik uste dut joku olimpikoetan sartuko litzatekela

  UNAMA MADITA

  ResponderEliminar
 77. Nire ustez euskal pilota ez da Joko Olinpikoko kirola ez delako nahiko ospetsua, bakarrik euskal herrian egiten delako. Joko olinpikoetan parte hartzeko, internazionalki ezagutu beharko litzateke esku pilota. Ezdakit nola den olinpiadetako kirol zerrenda. Baina ez da ezer txarra esku pilota joko olinpikoetan ez egotea, euskal herrian ondo egiten den bitartean nahikoa dela iruditzen zait.

  Altavoza

  ResponderEliminar
 78. Nire ustez esku pilota ez dago Joko Oinpikoetan ez delako oso ezaguna, zergaitik nire ustez oso kirol polita da. Nik uste dut ospetsua izango balitz Joko Olinpikoetan sartuko zela zergaitik badaude beste kirol batzuk esku pilota baina askoz aspergarriagoak. Joko Olinpikoetan ez dauden beste kirol guztiek dute eskubidea mundu mailan ezagunak egiteko eta nik casting antzeko bat egingo nuke kirol berriak edo zaharrak baina ezezagunak aurkezteko eta mundu mailan ezagunak egiteko eta gero jendeari gustatzen bazaio eta Joko Olinpikoetako nagusiei ere, kirol berri bat sartzeko.

  KITIPAZA

  ResponderEliminar
 79. Nik usten dut pilota ez dela joko olimpikoa pertsona batzuentzat aspergarria izango zelak. Boxeoa adibidez emozio gehiago dauka eta ez nuke joko olimpikrik kenduko. Nire ustez joko olinpikoetako zerrendan badaudela kirol batzuk ez direla asko praktikatzen, pilotaren antzera eta pilota sartuko balte joko olinpikoetan munduan zehar jende askok artuko lukela zaletasun hau.

  TXEMA CEMENTERIOS

  ResponderEliminar
 80. Nire ustez euskal pilota ez dago jolo olinpikoetan ez delako ozpetsua. Nire ustez boxeoa, jauzi hirukoitza, zaldi-jauzia ospetsuagoak direlako daude joko olinpikoetan. Ni ez nator bat joko olinpikoen zerrendarekin nire ustez kirol guztiak egon beharko lirakete. Nik pilota joko olinpikoen zerrendan sartuko nuke.

  PEPITA

  ResponderEliminar
 81. Pilota Joku Olinpikoetako kirol bat izan beharko luke, jende askok praktikatzen duelako, ez bakarrik emen, seguruenik munduan beste izen batez ere ezagutzen delako. Nik ez nuke joko olinpikoetako zerrendan dauden kirolik kenduko baina, pilota jokua zerrendan sartuko nuke.

  LORA

  ResponderEliminar
 82. Pilota Joku Olinpikoetako kirol bat izan beharko luke, jende askok praktikatzen duelako, ez bakarrik emen, seguruenik munduan beste izen batez ere ezagutzen delako. Nik ez nuke joko olinpikoetako zerrendan dauden kirolik kenduko baina, pilota jokua zerrendan sartuko nuke.

  LORA

  ResponderEliminar
 83. Nire ustez euskal pilota ez da Joko Olinpiko bat ez delako jolasten munduko herrialde guztietan,Euskal Herrian eta Ameriketako herrialde batzuetan bai baina leku askotan ez.Ez du beste kirolak hainbat afiziorik.Ez dakit zein den Joko Olinpikoen zerrenda baina pilota sartuta egongo balitz jende gehiagok ikusiko luke eta ezagunagoa izango litzateke.


  MELONTZIO

  ResponderEliminar
 84. Pilota ez da joko olinpikoa arrazoi erraz batengatik, ez delako internazionala hau da ez da ospetsua, gehien bat euskal herrian praktikatzen da baina, bestela ez du ila inorrek ezagutzen. Baina egia esan badaude horrrelako kirolak joko olinpikoetan. Adibidez salto hirukoitza ez zait ere oso egokia iruditzen joko olinpikoentzat.


  ResponderEliminar
 85. Joko olinpikoetan agertzen diren kirolak, azken finean mundialki ezagunak direnak dira, eta uste dut euskal pilto ez dela horren famatua. Nik uste dudana da, Joko olinpikoetan intentsitate edo lan maila handiko jirolak agertu beharko zutela, hau da; empeñu handia jartzen zaien kirolak egon beharko zuten, azkenen hauek egiten dituzten kirolariek merezi dituzten premioak lortzeko. Adibidez tiro al plato edo horrelako "kirola2 ez nuke Joku Olinpikoetan sartuko.

  DEMBELÉ

  ResponderEliminar
 86. Euskal pilota ez da famatua eta joku olinpkoetan famatuenak soilik ateratzen dira. Nik ez nuke ezer kenduko eta ez ezer jarriko.
  JUN DA BERTAN

  ResponderEliminar
 87. Joko olinpikoetan joku famatuak ateratzen dira soilik, audientzia eta kirolari gehiago daudelako.Euskal pilota ez da oso famatua eta ez dauka nahiko audientziarik ezta jokalaririk.

  MELTXORR

  ResponderEliminar
 88. Galderan dioen bezala, joko olinpikoak dira, eta emengo kirol bat ez den agertzen bezala, beste herrialdeetako neste kirol asko ez dira joko olinpikoetako joko izango. Hauetako kirolekin ados nago, generalki olinpikoenak direnak direlako, eta ez nuke ezta bat bera ere gehiago gehituko. UDABERRI

  ResponderEliminar
 89. Euskal pilota ezda boxeoa bezain ospetxua,boxeoak milioika pertsona ditu atzetik eta pilotak ez.Euskal pilota Euskal herritik kanpo ezda asko entzuten.


  XXX

  ResponderEliminar
 90. Joko olinpiadetan esku pilota egotea ila ila ezinbesteoa da. Ez da ezaguna mundu osoan eta joku olimpiadetako joko gehienak bai. Jarraitzaile gehiago dituzte beste jokoek esku pilota baino.
  TXEPE

  ResponderEliminar
 91. Pilota, ez da Joko Olinpiko bat ez duelako gehiegi ezagutzen eta toki gutxi batzuetan jolasten den kirol delako, horregatik ez da Joko Olinpikoetan atera edo ez da aterako. Jauzi hirukoitza eta honelako kirolak Joko Olinpikoetan daude mundu osoan ezagutzen direlako. Gainera kirol hauek oso gustukoak dira jende askoentzat. Nik ez daukat ideiarik zeintzuk sartzen diren kirol ofizialetan eta zeintzuk ez baina nik uste dut, oraingo Olinpiadetako kirolak oso ondo daudela, asko eta bariatuak direlako.

  MINGUITO

  ResponderEliminar
 92. Nire ustez euskal pilota ez da Joko Olinpikoko kirola ez delako nahiko ospetsua. Pilotaren aurretik zenbait kirol ospetsuago daude, eta horrenbestez aurreko hauek gehiago praktikatzen dira. Baina ezaugarri honek ez du ezer oztopatzen, gaur egungo gazteak apuntatzen baitira pilota ikasketetan, eta beraien artean gainera jolastu oi dituzte partidatxoak. Joko Olinpikoko zerrendan ez dut ideiarik ere zein kirol sartzen diren, hortaz ez dut zertan kejatzerik. Baina nere ustez bertako kirolak kirol egokiak, orpetsuak, praktikatzen direnak direla pentsatzen dut, bestela ez ziren zerrenda hortan egongo.
  ABUELA

  ResponderEliminar
 93. Nik ez nekien Joko Olinpikoetako zerrendan zein joko zeuden, horregatik Wikipedian begiratu dut. Euskal pilota Nazioarteko Olinpiar Batzordeak onartutako kirola dela ikusi dut, baina ez da programa olinpikoan agertzen. Nere ustez ez da agertzen ez delako beste kirol batzuk bezela ezaguna. Segurasko ez da mundo guztian jokatzen den kirol bat, eta ez dira egongo pilota federazioak herrialde guztietan. Hala ere Euskal Herrian eta Ameriketan oso ezaguna da eta agian urteren batean Joko Olinpikoetan ikusiko dugu Euskal pilota.
  MENDI

  ResponderEliminar
 94. Nire ustez,pelota kirol garrantzitsua da. Baina ez dut uste Joko Olinpikoen barruan sar dezakenik. Joko Olinpikoetan kiroltradizionalak sartzen durela uste dut, egia esan, ez dakit ze kirol sartzen diren bertan, baina nik kirola ez nuke hor sartuko. Garai batean ospetsua izan ez arren, gaur egun, ume eta gazte asko ibiltzen dira pelotan. Baita ere egiten dituzte beraien partiduak

  ResponderEliminar
 95. Nire ustez pilota ez da joko olimpiadetako froga bat ez delako ospetsua munduan.Euskal herrian jolasten den kirol bat da, munduan zehar jende gutxik jolasten duen kirol bat da.Baina nire ustez ospetsuagoa izango balitz joko olimpikoetan agertu beharko lirateke.Nik ez dakit joko olimpikoen kirolen zerrenda baina ezdet uste aldaketarik egingo nukeen.Dakidanez gustatzen zaizkidan kiroletatik denak daude multzo orretan.
  TEKASHI

  ResponderEliminar
 96. Nire ustez esku pilota ez da joku olimpiko bat ze, ez da mundu guztian jolasten eta jende gutxi dago praktikatzen duena gogorra da eta. NIK ez nago oso jarrita joku olimpikoekin baina esan dituzun guztiekin ados nago, mundu guztian oso famatua dira eta jendea asko dibertitzen dira ikustean, ondo egongo litzateke kultura bakoitzeko joku bat jartzea, seguru nago mundu guztian joku asko daudela ez ditugunak ezagutzen.
  UNIKORNIOA

  ResponderEliminar
 97. Nire ustez euskal pilota ez da joko olinpiko bat beste herrialdeetan ez delako hemen adina jolasten. Boxeoa, jauzi hirukoitza, zaldi-jauzia eta arku-tiroa beste herrialdeetan praktikatzen delako dira joko olinpikoak. Joko olinpikotako kirol ofizialen zerrendari kirol batzuk gehituko nizkioke adibidez; euskal jokoren bat eta baita guk ezagutzen ez ditugun beste kirolen batzuk. Nik uste dut tarteka joko olinpikotako kirol ofizialen zerrendari repaso bat eman behar zaiola eta beste berriren bat jarri edo kendu beharko luketela.
  MARMOTA

  ResponderEliminar
 98. Nire ustez euskal pilota ez da Joko Olinpikoko kirola ez delako nahiko ospetsua edo hain ezaguna eta Euskal Herrian jokatzen da gehien, eta munduko beste lurraldeetan oso gutxi jokatzen da eta Boxeoa, jauzi hirukoitza, zaldi-jauzia eta arku-tiroa beste herrialdeetan praktikatzen delako dira joko olinpikoak eta gende asko praktikatzen du gainera komunikabidetan transmititzen dira eta pilota ez hainbeste, ez nuke ezta kirol bat gehiago gehituko.
  TOPA

  ResponderEliminar
 99. Joko olinpiadetan esku pilota egotea ila ila ezinbesteoa da. Ez da ezaguna mundu osoan eta joku olimpiadetako joko gehienak bai. Jarraitzaile gehiago dituzte beste jokoek esku pilota baino.Nik pilota beste kirol askorengandik aldatuko nuke baino ez litzateke justoa izango aldatzea arrazoi handi batengatik, JJOO parte artzeko jendeak kirol horiek praktikatzen hasten dira beraien helburua lortzeko. Hori niri iritzia da baina esku pilota beste kirol asko baino entrtenigarriagoa da.
  TXEPE

  ResponderEliminar
 100. Egia esan ez dakit pelota zergaitik ez den joko olinpiko bat, agian nahikoa joko jolasten dira joko olimpikoetan eta horregatik horren famatua ez den joko bat ez dute kontutan artze. Edo atzerrian ez delako ezagutzen nahiz eta Euskal herrian oso famatua izan eta jarraitzaile asko eduki. Baina egia da pelota ez dela Euskal herrian soilik egiten, mundu guztitik baizik. Hala ere beste zenbat kirol daude joko olinpikoetan atzerrian eta baita ere Euskal herrian oso famatuak direnak


  PEEP

  ResponderEliminar
 101. Nere iritziz pilota ez da joko olinpikoetan sartzen ez delako mundu osoan ezaguna; hau da, ez delako ezaguna; eta ez nahiko polita ez delako, hemengo jende askok praktikatzen du eta. Ez, ez nator bat zerrendarekin baina ez dit fastidiatzen; hau da, ez diot garrantzirik ematen horri. Hala ere, behin pentsatzen jarrita, oso ondo iruditzen zait pilota joko olinpikoetako zerrendan sartuko balitz; zergatik ez, ez da hala? Eta ez nuke zerrendatik kirolik kanporatuko, kirol gehiago sartu bai, baina kanporatu zergatik? Ez, ez.

  SIXNINE

  ResponderEliminar
 102. nire ustez euskal piulota joko garrantzitsu bat da eta joko olimpikoetaN EGON BEHARKO LUKE
  MITSUBISHI

  ResponderEliminar
 103. Lehen euskal kirolei buruz hitz egin dut, eta berdina opinatzen dut, ez delako oso ezaguna gertatzen da hori. Hala ere, ez zait ondo iruditzen kirol batzuk joko olimpikotan sartzea eta beste batzuk ez, baino esan deten bezala, dirua mundo hau mugitzen du, eta dena diruagatik egiten da, horregatik ez dute sartuko ia inork ez duen kusiko kirol bat, zergatik sirua irabazi ordez, galdu egingo zuten. Eta listaren kontua, nire ustez nahiko ondo eginda dago, egia esan ez dit asko deitzen joko olimpikotan ateratzen direnak, bahino gauz bat oso aserre nauka, zergatik gende guztia ezagutzen du Messi urrezko baloiaren irabazlea izanda eta ez Javier Fernandez domin olimpikoa irabazita izotzezko patinaian? Hala ere ez nuke ezer aldatuko, nire ustez ondo dago dagoen bezala

  ABLLV

  ResponderEliminar
 104. Egia esan ez ditut joko olimpikoak jarraitzen baino esan beharra dut ez dudala bat egiten joko olinpikoaetan kirol batzuk kanpoan uztearekin,horrek zer esan nahi du? Bata bestea baino garrantzitsuagoa dela?Ez dut uste .Gustuak eta gustoak egongo dira kiroletan baina joku olinpikoatean kirol guztiak parte hartzeko aukera eduki beharko lukete,bakoitzan bere kirolarekin elmuga bat edukitzeko.
  Azken finean esku pilotak emen gertu ez bada ez du etorkizun honik,edo joku askorik.Esku pilota ez da ezaguna mundu osoan ez orixe,baina ezagutzen uzten ez dutelako da.
  BURNIA

  ResponderEliminar
 105. Egia esan ez dut interes asko joku olinpikoetan baina esku pilota ez egotearen arrazoi handiena da ez dagoela jende asko munduan zehar hontan jolasten duena. Pertsona gehiok jolastuko batzuten beharba joko olinpikoetan azalduko zen baina hau ez da kasua. Beharbada uste duguna baino gehiago jolasten da unduan zehar baina hori ez dakigu. Olinpiedak ez ditutenez asko jarraitzen ba esando nuke zerrenden listarekin bat natorrela eta ez nuen bedte kiron bat gehituko edo kenduko. Bueno euskal kirolen bat jatzea ez zen batere gaizki egongo gure kultura jende gehiago ezagutu dezaten.

  ResponderEliminar
 106. Ia Euskal Herrian bakarrik praktikatzen den kirol batek ezingoluke kirol olimpiko izan, olimpiadetako legeak ez baitu herrialde askoetan praktikatzen ez diren kirolak onartzen.
  Alberto Carlos Huevos

  ResponderEliminar