Páginas

lunes, 5 de julio de 2010

IKASLEEN IRITZIAK: 1 Batxilergoa / Sexismoa dutxetan8)   Eta dutxatzerako garaian? Ba al du zentzurik ikastetxean jarduera guzti-guztiak neska-mutilek elkarrekin nahasita egin behar dela esatea, bestela sexismoa dela bolo-bolo lau haizetara zabaltzea, eta dutxatzerako orduan sexuz banatzea? Aldagelak arrazaz bereiztea (aldagela bat beltzentzat, beste bat zurientzat, beste bat arabiarrentzat, bestea asiarrentzat, eta abar, esate baterako) arrazistatzat jotzen da gure gizartean. Aldagelak sexuz bereiztea (bat neskentzat bestea mutilentzat) ez al da sexismoa?
Gure ikastetxeko gimnasiorako, nolako aldagelak iruditzen zaizkizun egokienak? Nolakoak izatea nahiko zenuke?
a) Bi aldagela (bata neskentzat, bestea mutilentzat) eta aldagela bakoitzean dutxa itxiak.
b) Bi aldagela (bata neskentzat, bestea mutilentzat) eta aldagela bakoitzean dutxa irekiak
c) Hiru aldagela; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia (nahi duten neska-mutilek elkarrekin aldatu eta dutxatzeko) eta dutxa irekiekin.
d) Aldagela bakarra denontzat dutxa irekiekin, sexista ez den bakarra delako.
Interesgarria litzateke, galdera honetan, neska ala mutila zaren azaltzea (betiere modu anonimoa mantenduz).

89 comentarios:

 1. Dutxatzeko orduan sexuz banatzea normala iruditzen zait. Badago jendea ez duena nahi beste sexuko inork dutxatzen ikustea eta alderantziz. Hori errespetatu egin behar da baina jarduerak egierako garaian normalena da denok batera egitea. Ez dago arrazoirik bitan banatzeko.
  Nire ustez ez da berdina arraza eta sexuaren banaketak konporatzea. Arrazaren arabera bereiztea arrazistatzat jotzen da eta ados nago baina sexuz bereiztea ez da sexismoa niretzat. Beste sexuko batek ez dit zertan ikusi niri dutxatzen. Arrazaren arabera aldiz, koloreak ez du hainbesteko garrantzia.

  SOINKETA

  ResponderEliminar
 2. Gure ikastetxeko gimnasiorako aldagela egokiak bigarrenak iruditzen zaizkit: hau da, 2 aldagela (neska/mutila) eta aldagela bakoitzean dutxa irekiak.

  SOINKETA

  ResponderEliminar
 3. Niri iruditzen zait dutxaren kontu hau guztia txiki-txikitatik egin beharreko gauza dela. Eta ez orain bat-batean denak batera sartu. Txiki-txikitatik egin ezkero, normaltasun osoz hartuko genukeen. Eta jendeak ez lituzke orain bezelako arazoak edukiko, beste sexuko mutilekin dutxatzeko.
  Nik honi ez nioke sexismo deituko, ez dakit zein hitz erabiliko nukeen, baina sexismo ez. Orain ematen baitu dena sexismoa dela, ez bada ere, termoni hori erabiltzen dugulako.
  Orain dela urte batzuk ez genekien zer zen ere, inork ez zuelako erabiltzen, eta orain bat-batean dena sexismoa da, gehiegikeria hutsa. Estremo batetik besteraino igaro gara.
  Eta azkeneko kontu hau, neska edo mutila zaren jartzea lotsagarria iruditzen zait, hau bai dela banaketa egitea, zergatik ezin da erantzun general bat jaso? denak batera hazi eta hezi gara, ez det uste aldaketa oso handirik dagoenik gure artean.
  NI

  ResponderEliminar
 4. Ni neska naiz eta garrantzi gabeko gai bat zela uste nuen, baino konturatu naiz ezetz. Batzuk, argi daukagu gure identitate sexuala, baina batzuk ez dira aklaratzen, eta borroka horretan dauden bitartean, ez dakite zein aldageletan sartu, mutiletan edo nesketan. Ez dut galderan azaltzen diren aukerarik aukeratu. Nire iritziz, hoberena izango zen aldagela bat denontzat, baina dutxa itxiekin. Aukera hau egokiena iruditzen zait hainbat arrazoiengatik: bere identitate sexuala argi ez duten pertsonek, erraza daukate, sexualki bereizi gabe daudelako aldagelak; inseguritateak dauzkaten pertsonek, ez dute zertan sufritu behar dutxa pribatuak daudelako; aldagela mistoen kontra dauden pertsonak ezta ere ez dituzte arazoak izango, dutxa pribatuak daudelako; eta ez zaionari inporta, ezta ere ez ditu edukiko arazoak. Beraz, aldagela mistoa dutxa itxiekin aukera honena iruditzen zait.

  ResponderEliminar
 5. Egie esan , inoiz ez du pentsatu bi aldagelak sexuz banaturik egotea sexismoa izan daitekeenik.Azken finean, dutxatzeko garaia beste ekintzak baino intimoagoa iruditzen zait eta normala da jendeak bere sexu berekoa ez den batekin dutxatu nahi ez izatea. Gehiengoak horrelako iritzia izango duela uste dudan arren, agian bada jendea bestelako iritzia duenik eta horiei ere aukera bat eman beharko litzatekeela iruditzen zait. Horregatik nire proposamena hauxe izango litzateke:Hiru aldagela jartzea; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia ( mixtoa, nahi duten neskek nahi duten mutilekin dutxatzeko aukera izan dezaten ) .Uste dut aukera hau egokiena izango litzatekeela , bakoitzak barrutik sentitzen duena egiteko aukera izango lukeelako.

  IZENGOITIA:XURI

  ResponderEliminar
 6. Nire ustez aukera onena hiru aldagela izatea da. Bat mutilentzat bestea neskentzat eta beste bat nahasia. Horrela, norberak nahi duena egiten du eta norberak aukeratzen du bere sexua besteengandik bereizi nahi duen edo axola dion. Gainera horrela ez zen aitzakiarik izango gizarte generalaren sexismoaren aurrean bakoitzak baliabideak edukiko bailituzte zer nahi duten izan eta haien jokabideak egiteko.
  SASI

  ResponderEliminar
 7. Kirolak egiterakoan, ikastetxeetan beti egon gara nahastuta neska-mutilok txikitatik. Ondorioz, normala egiten zaigu denok batera praktikatzea ariketak. Baina dutxatzerakoan berriz, beti banatu izan gaituzte. Beraz, orain bat batean denak batera dutxatzea oso deserosoa izan daiteke gehienentzat. Honengatik, normaltasun osoz hartzea izango litzateke hoberena, betidanik aldagela bakarra eginez. Aldagela bakarra bai, baina ez dute zertan dutxa guztiak irekita egon. Norbaitek ez badu nahi berari ikustea ongi egongo litzateke dutxa pribatuak jartzea. Horrela, ez zen genero banaketarik egongo, baina dutxa pribatuak izango lirateke. Nire ustez hau da irtenbiderik zuzenena.

  ILARGIA

  ResponderEliminar
 8. Ez du zentzurik, baina gaur egungo gizartean bai. Ez litzateke posible izango neskak eta mutilak batera dutxatzea pixa egiteko ere bi komun desberdin edukita, eta hori, komunak itxiak direla. Beraz batera dutxatzea ezinezkotzat ikusiko luke jendeak gaur egun. Ez dut uste egun batetik bestera egiteko aldaketa izango litzatekeenik, gainera txikitatik horrela ohitu gaituzte beraz nahiz eta gutxi batzuk ukatu, denei intimidatuko liguke hasiera batean. Nire ustez txikitatik eskolan komun bakarra jartzen joan beharko lukete, horrela handitzen doazen adinean jokabide naturaltzat edukiko lukete ikasle guztiek, eta batera dutxatzea ere ez litzaieke oso arraro egingo. Beraz orain, ez dut uste bi aldagela izatetik bakar batera pasatzea posible izango zenik, eta gutxiago adin hauetan. Baina ez litzateke gaizki egongo hiru aldagela jartzea, nahi duenak nahi duenarekin dutxatu ahal izateko. Baina hau egin ezkero ere ez dut uste norbait ausartuko zenik lehenengo pausua ematen dutxa mixtoetan sartzeko, beraz lehen esan dudan bezala, hau txikitatik landu beharreko gaia dela uste dut.

  ESABAT

  ResponderEliminar
 9. Argi dago berez ez ligukeela inporta beharko sexu ezberdineko pertsonekin dutxa elkarbanatzea, baina nire ustez txiki-txikitatik erakutsi digute bananduta dutxatu behar dugula eta normala iruditzen zait, orain bat-batean jendeari galdetuz gero zer duen nahiago, bere sexu berekoekin dutxatzea nahiago duela esatea. Nik ere, neska naizen aldetik, nahiago dut nire sexu berekoekin dutxatzea, izan ere, ez nintzateke oso eroso sentituko mutilen aldageletan, baina txiki-txikitatik ohitu izan banintz aldagela mistoetan, ez dut uste arazorik izango nukeenik orain mutilekin batera dutxatzeko.

  Nire ustez, hiru aldagela egon beharko lukete, bat neskentzat, bestea mutilentzat eta azkena mistoa, honela bakoitza nahi duen aldageletara joango litzateke inolako arazorik gabe. Gainera, pixkanaka mistora jende gehiago joango litzatekeela uste dut eta azkenean, eta haurrak aldagela mistoetara ohituz, beste bi aldagelak soberan egongo liratekeela. Hala ere, ez nituzke kenduko, bakoitzak ikusiko duelako non sentitzen den erosoen.


  SAGUTXO

  ResponderEliminar
 10. Ni neska naizela kontuan izanda, ados nago dutxatzerako orduan sexu bereizketarik ez litzatekela egin beharko esatean, baina txikitatik hartu dugun ohitura dela kontuan izanda, oso zaila iruditzen zait aldatzeko. Txikitatik izan dira bereizketak dutxatzeko orduan, aldageletan aldatzeko orduan, egoera honetara ohituak gaude eta normala da aldaketa hau arraroa egitea. Ni hobeto sentitzen naiz nire sexu berekoekin bakarrik dutxatuz baina esan dudan moduan, hori ohituren ondorioa da. Txikitatik denok batera dutxatuko bagina ez litzateke egoera arrarorik sortuko.
  Beste alde batetik, aldagela kopurua dela eta, nire ustez hiru aldagela egon beharko lukete, bat neskentzat, bestea mutilentzat eta bestea mistoa, hauek guztiak irekiak. Mosu honetan, bakoitza erosoen sentitzen den aldagelan dutxatuko litzateke inongo obligaziiorik gabe. Horrela, jendea aldagela mistoetara ohituz joango litzatekeela uste dut nik eta nork daki egunen batean aldagela guztiak mistoak izango diren edo ez.

  UDABERRIA

  ResponderEliminar
 11. Nire iritziz, txikitatik jaso dugun gizarte heziketatik barneratu dugu neska eta mutilek aldagela desberdinetan aldatu eta dutxatu behar dutela. Hau da, txikitatik bereizketa hori ezagutu dugu.

  Ni neska naizen aldetik, esan beharra daukat ez zaidala jarrera sexista iruditzen dutxetan mutilak eta neskak bananduta dutxatzea, hau da, bereizketa hori egitea. Gainera, iruditzen zait txikitatik heziketa hori jaso dugula eta beraz, bakoitzak bere sexu berekoekin dutxatu nahi izatea. Kontuan izan behar da adina ere. Izan ere, nerabezaroan intimidade pixkat bat nahi izaten da, eta hori lortzeko modurik egokiena iruditzen zait. Hala ere, batzuk nahasian dutxatu nahi izanez gero aukera izan beharko lukete, ez zait gaizki iruditzen. Bakoitzaren erabakia da.

  Laburbilduz, eskolan hiru aldagela jarriko nituzte; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia (nahi dutenentzat) eta dutxa irekiekin.

  EGUZKI

  ResponderEliminar
 12. Nire ustez bereizketa hori txiki txikiak garenetik egin dute eta orduan normaltzat hartzen dugu bi aldageletan bereiztea neskak eta mutilak. Kontua da, hasiera hasieratik, hau da txikitan eskola hasten dugun unetik, sexu desberdinekoek dena batera egin izan bagenu, jinasia eta gero dutxatzea barne, guztiz normalizatuta egongo litzateke eta ez litzateke inungo arazorik egongo, baina gizarte honek ezarritako zenbait ohiturengatik gaizki ikusia dago.
  Ni neska naizen aldetik, hiru aldagela jarriko nituzke, bat neskentzako, beste bat mutilentzako eta hirugarrena mixtoa nahi duenarentzako. Horrela bakoitzak erabakiko luke nun nahi duen dutxatu inolako presio eta gaizki pasa beharrik gabe, azken finean zure erabakia baitda eta aukera guztiak dituzu. Baita ere, kontuan hartu behar da bakarrik aldagela mixtoak jarrita, egongo dela jendea ez duena nahi sexu desberinekoekin dutxatu eta deseroso sentitu, orduan erabaki hori errespetatu behar da, era berean dutxa mixtoetan dutxatu nahi duen jendearen erabakia ere errespetatu behar den bezala. Laburbilduz hiru aldagela jarriko nituzke.

  URTXINTXA

  ResponderEliminar
 13. Galdera honek aurrekoarekin lotura handia duen arren, nire erantzuna ez da izango aurrekoaren antzekoa.

  Aurreko galderan, txikitatik jasotako heziketa aipatu dut. Horrek eragin handia du. Txikitatik modu batera ohitu gara, eta jada oso zaia iruditzen zait norbaitek dutxa sistema aldatu nahi izatea. Dutxa bereizketa hau sexista izan daiteke, azken finean emakume eta gizonen artean berdintasuna aurkitu nahi dugulako, baina momentu honetan separatu egiten garelako. Halere, aurreko galderan pentsatzen jartzen bagara, esaten genuen jendea profesional baten aurrean biluztera lotsatu egiten dela, beraz klaseko baten aurrean zer esanik ez. Hori dela eta, agian interesgarriena hiru aldagela jartzea izango litzateke, horietako bat mistoa dena. Azken finean gehiengoa separatuetara joango zen arren egongo zelako mistora joango zenik.

  Beraz, c erantzuna aukeratuko nuke, beste erantzun guztiak batean biltzen dituen bakarra delako eta horrela jendeak nahi duena egiteko eskubidea izango lukeelako.

  SATOR

  ResponderEliminar
 14. Neska mutilen arteko banaketa hau, batez ere biluztu eta dutxatzerako orduan, txikitatik erakusten digute bakoitza aldagela batean sartu behar dela eta bestean ez. Hain barneratuta ditugu zenbait ohitura non batzuetan ez garen konturatzen sexu bat bestetik desberdintzen ari garela. Azkenaldian askotan galdetzen da dutxa mixtoa izateko aurkezten den ideia hori onartu behar den ala ez.
  Ni neska naiz eta nire iritziz hiru dutxa egon beharko lirateke, bai neskena, bai mutilena eta bai mixtoa, bakoitzak nahi duena egiteko eta presiopean egon ez dadin, ez baita norbait zerbait egitera behartu behar.

  ROCKY

  ResponderEliminar
 15. Dutxetan neskaka eta mutilak bereiztea, txiki txikitakin iarakatsi diguten gauza bat izan da. Gainera, nori ez die noizbait errieta egin nahastuta zure sexuaren aurkako aldageleta batean sartu zarelako? Baina hori guztia aldatu beharreko gauza baten moduan ikusten dut nik.
  Beste alde batetik ulertzen ditut hau nahi ez duten pertsonak. Bakoitza aske da nahi duena egiteko.
  Gure eskolako aldageletan oinarrituta, oso ideaia ona iruditzen zait hirugarren aldaela bat ezartzea. Bertan, nahiz eta mutil edo neska izan sartu ahal zaitezke. Horrela, ez dago inungo presiorik. Bakoitzak nahi duena egin dezakeelako hiru aldagelekin.

  AULKIA

  ResponderEliminar
 16. Pentsatzen jarri ezkero, ez du zentzurik. Gaur egungo gizartean, batez ere gazteen artean, dutxa garaian sortzen diren lotsa horiek, uste dut, txikitatik jaso izan dugun hezkuntzagatik izan dela. Nire iritziz, txiki txikitatik denak batera dutxatzen hasi beharko genuke, betidanik bereizketa batean mugilduta egon bagara, gero gehiago kostatzen da hori aldatzea. Beraz, uste dut, txiki txikitatik denak batera dutxatuko bagina, etorkizunean nahikoa izango litzatekeela denentzat dutxa mixtoa egotea. Azken finean, orduan arraroa izango litzateke sexuaren araberako bereizketa hori egitea dutxa garaian.

  ResponderEliminar
 17. Berez, ez dauka zentzurik ekintza guztiak mistoak izatera bultzatzeak eta dutxatzeko garaian sexu bereizketa hori egiteak, bi genero bi dutxa ezberdinetan banatzeak. Gizakia kontraesanez Beteta daggo, eta hau da horietako bat. Komun mistoak egitearen aldekoa naiz, beraz, aldagelak ere mistoak defendatzen ditut. Hala ere, pertsona batzuk lotsa oso handia daukate, eta aldagela mistoekin ez lirateke eroso sentituko. Ni neska naiz, eta ez zait gehiegi axola besteek nire gorputza ikustea, azken finean hondartzan eta beste hainbat lekutan ere ikus dezake jendeak. Baina oso lotsatia den jendea erosoago senti dadin, d aukeran aldaketa txiki bate egingo nuke: dutxak itxiak izatea. Badakit kontraesanean sartu naizela, denok berdinak gara eta gorputzaren zati berdinak dauzkagu, baina ala ere forma desberdina daukagu, eta horrek, jendea deseroso sentiarazi dezake autoestima behar bezain indartua ez badu. Jarrera sexistetako batzuk ekiditeko aukera ona iruditzen zait d aukera, eta dutxa itxiekin, deserosotasuna gainditzekoa.
  GORRI

  ResponderEliminar
 18. 8- Berez, logikoena aldagelak mistoak izatea izango litzateke. Baina horretarako beste modu batera ohituta egon behar ginatekeela uste dut , edo txikitatik horrela ohituta.
  Orain bat batean aldaketa hori egitea ez litzaidake gustatuko.
  Erabaki hau hartu aurretik, ikasleekin hitz egingo nuke, ea beraiei zer iruditzen zaien. Eta beraiekin hitz egin ostean, artuko nuke erabakia. Lehen esan bezala, guztiok desberdinak gara , eta bakoitzak bere inseguridadeak ditu. Berez, inseguridade horioekin ere, txikitatik aldagela mistotan ohiuta, berdin beharko liguke neska edo mutil baten aurrean biluztu. Baina hori bakoitzaren esku dago.
  Izana nahiz adibidez leku publiko batean komun mistoetan, eta ni neska izanik ez nintzen batere eroso sentitu. Hilekoarekin nengoen baina ez zegoen zakarrontzirik. Beraz komun horiek mistoak izateko, ez zeudela oso ongi antolatuta iruditu zitzaidan.
  Beraz eskolan ere, mistoak antolatzekotan, guztiengan pentsatzea eskatuko nuke.

  ResponderEliminar
 19. Nire ustez gizerte onetan emakumean figura oso sexualizatuta dao ta matxismoa eoteko arrazoietako bat oi iruitzezait, ahu ekiditeko nik uste beharrezkoa izango zela umetatik beste sexuko pertsonekin bilutxik eoten jakitea ta orrela emakumean gozputza gutxigo sexualizatuko litzateke ta matsismoa gutsituko litzateke.

  Nik uste leku guztitan jarri beharko liatekela dutxa mistok, baita eskolan e, baino nere ustez 3 dutsa eon beharko lueke bestela pertsona batzuk ez lieke bate ondo sentituko beste sesukokin dutsatzen.

  ondorioz ni mutila naizen aldetik beharrezkoa iruitzezait hiru aldagela eotea; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia (nahi duten neska-mutilek elkarrekin aldatu eta dutxatzeko) eta dutxa irekiekin

  ResponderEliminar
 20. Niretzako aldagela egokiena c) aukerakoa izango zen, hiru aldagela bat neskentzat bestea mutilentzat eta bestean bi sexuetako pertsonak,beraiek nahi badute beste sexuekin dutxatu. Hau aukera egokia da intseguritateak dauzketen pertsonentzako, beste sexukoekin dutxatu nahi dituenekiko... Horrela, adibidez, gure gelan neska gehiago gara mutilak baino eta horren bitartez, beste sexuko pertsonekin dutxtzen direnak lekua uzten dute besteentzat eta ez dugu hainbeste denbora tardatzen dutxatzen.

  ResponderEliminar
 21. Nire ustez, ni neska izanda, ados nago dutxatzerako orduan sexu bereizketarik ez litzatekela egin beharko esatean, baina txikitatik hartu dugun ohitura dela kontuan izanda, oso zaila iruditzen zait aldatzeko. Txikitatik izan dira bereizketak dutxatzeko orduan, aldageletan aldatzeko orduan, egoera honetara ohituak gaude eta normala da aldaketa hau arraroa egitea.
  Bestalde, nire ustez hiru aldagela egon beharko lukete, bat neskentzat, bestea mutilentzat eta bestea mistoa, hauek guztiak irekiak. Horren bidez, bakoitza erosoen sentitzen den aldagelan dutxatuko litzateke inongo presioarik gabe.

  ZERBAITI

  ResponderEliminar
 22. Nire ustez, neska naizen aldetik, arazo hau txikitatik nola hezi gintuztenekoa da, txikitatik dutxatzerakoan beti banatu baitira bi sexuak aldagela ezberdinetan eta beraz, hau aldatzea oso zaila iruditzen zait horrela ohitu garelako gure egunerokotasunean. Komunekin ere berdin gertatzen da, baina askotan adibidez, biak berdin berdin dira eta bereizketa horrek ez du zentzurik itxiak direlako eta edozeinetean sartzea ez litzaidake batere arraroa izango.
  Azkenean, hiru aldagela jarriko nituzke norberak iritzi desberdinak dituelako eta orduan aldagela bat neskentzat, beste bat mutilentzat eta hirugarrena mistoa jarriko nuke, hirurak irekiak eta horrela bakoitza eroso eta lasaien sentitzen den aldagelan sartuko litzateke arazorik gabe.

  NAIROBI

  ResponderEliminar
 23. Aldagelen banaketa aspalditik datorren kontu bat da, neskek zein mutilek beraien pribatutasun lekua izateko. Joera hau aldatzea zaila da, gazte gaztetatik hezi gaituzte eredu horretara eta ezin da egun batetik bestera aldatu.

  Nik, gure eskolan, modu honetako aldagela jarriko nuke: hiru aldagela, bat neskentzat, bestea mutilentzat eta azken bat mixtoa. Horrela pauso handi bat egingo genuke berdintasunerantz. Bakoitzak nahi duen aldagelan dutxatu eta aldatuko litzateke, erosoena sentituko litzatekeen aldagelan.

  Pilotari_27

  ResponderEliminar
 24. Nik uste dut dutxaren kontu hau txiki txikitatik egin behar den zerbait dela. Dutxatzerako garaian bi sexuak bereizten badira jaio garenetik, normala iruditzen zait urteak igaro ahala bereizketa honekin jarraitzea, eta uste dut hortik datozela lotsak. Txikiak ginenean bereizketa hau ez balitz egongo eta denak batera dutxatuko bagina, gauza normaltzat hartuko genuke eta denak batera dutxatuko ginateke lotsarik gabe. Aldiz, ikastetxean jarduerak egiterako garaian, betidanik egin ditugu neskak eta mutilak elkarrekin. Nik uste dut hau guztia ohitura kontua dela.
  Nik ikastetxeko gimnasioan hiru aldagela jarriko nituzke. Bat neskentzat, beste bat mutilentzat eta hirugarren bat nahasia (nahi duten neska-mutilek elkarrekin aldatu eta dutxatzeko). Esan dudan bezala, gure ohiturengatik, normala delako beste sexuko batekin dutxatzeko lotsa izatea.

  UZTURRE

  ResponderEliminar
 25. Sexuz aldagelak nahastearen kontua oso zabaldua dago gure gizartean, seguruenik horregatik aldagela arrazistak oso gaizki iruditzen zaizkigu eta aldagelak sexuz bereiztearena ez horren gaizki. Nire iritziz eta gure klasean izan dugun esperientzia eta gero, berdin dit gela mixto bakarra jartzea. Gure klasean mutilok neskekin dutxatu garenetan ez dugu inolako arazorik izan, gainera neska asko zirenez, nesken aldageletan leku gehiago zeukaten. Nire iritziz onena aldagela mixto bakarra jartzea izanda ere, badakit ez litzatekeela denen gustokoa izango eta horregatik 3 aldagela jartzea iruditzen zait onena, horrela mixtoan egon nahi dutenak hor egongo dira eta sexuz bereizitako aldageletan egon nahi dutenak ere aurkera dute. Ulergarria iruditzen zait batzuek lotsa sentitzea beste sexukoen aurrean dutxatzean, gure adinean gainera normalagoa da egoera hori, baina urte batzuetara gizartearen pentsamoldea aldatzen bada ez nintzateke harrituko aldagela bakarra egotea ikastetxeetan.

  Bost

  ResponderEliminar
 26. Egia da sexuen bereizketarekin bolo-bolo ari garela etengabe, eta bereizketa hori sexismoa dela, baina zoritxarrez, gure gizartea sexista da, eta oraindik ere bereizketan egin ohi dira sexuen artean. Esan beharra daukat, txikitatik horrelako gauza sexistak ikusi eta bizi izan ditugula, eta gu geu ere ohitu egin garela horrelakoetara, baina, pixkanaka gauzak aldatuz joan daitezkeela diot, inoiz ez bat-batean, gizarte aldaketa hori bat-batekoa izatea ezinezkoa dela iruditzen zait.
  Beraz, pixkanaka aldaketak egiten joan behar dugula diot, hemendik zenbaitera gizarte sexista hau alde batera utzita, sexu-bereizketarik ez dagoen gizartea lortu arte.

  Beraz, nire ustez, ldaketak egiten hasi beharra daukagu, ondorengoek horrelako sexismorik bizi ez dezaten, horregatik, aldageletan ere aldaketa bat egin beharra dagoela diot.
  Nire ustez, orain, egokiena izango litzateke hiru aldagela izatea, bata mixtoa eta beste biak emakume eta gizonezkoentzat, etorkizunean, aldagela bakar bat izateko helburuarekin.

  TXIMELETA

  ResponderEliminar
 27. Aldagelak sexuz bereiztea jarduera sexista iruditzen zait baina lehen esan dudan moduan txikitatik hori sartu digute buruan eta orain horrela izan behar du pertsona askorentza, desberdin hziko baligute horri ez genion importantzirik emango.
  Aldagelei buruz: c) Hiru aldagela; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia(nahi duten neska-mutilek elkarrekin aldatu eta dutxatzeko) eta dutxa irikiekin.
  Honako hau izango litzateke oberena ez dutelako uste nahi ez dutenei obligatu egin beharko denik aldagela mistoetan sartzea.
  Neska nahiz.

  Ostirala

  ResponderEliminar
 28. Horrela ikusita ez du zentzu handirik aldagelak sexuz bereiztea.
  Txiki-txikitatik ohitu gaituzte horrelako egoeretara, mutilak alde batetik eta neskak bestetik, bai aldegelen kontuan eta bai beste kontu askotan, eta zoritxarrez helduak garenean kontuan hartzen jarraitzen dugu azkenean hortara ohitu garelako.
  Nire ustez aurreko logikari jarraituz, aldagelak mixtoak izan beharko lirateke, baina txikitatik beste era batera hazi eta ohitu garenez, normala da orain deseroso sentitzea mutilak eta neskak batera dutxatzeko esango baligute. Niri berez ez zait asko axola, baina ideia hori buruan sartzea zaila gerta dakieke batzuentzat.
  TOKIO

  ResponderEliminar
 29. Dutxatzerako garaian ere sexismo bete betean jokatzen dugu. Ez du inondik inolako zentzurik ikastetxean jarduera guztiak nahasita egin behar direla esatea eta dutxatzerako orduan sexuen arteko bereiztasuna egitea (diskriminazioa, zentzu batean). Ondorioz, gure ikastetxeko gimnasiorako honelako aldagelak izatea nahiko nuke: aldagela bakarra denontzat dutxa irekiekin, sexista ez den aukera bakarra delako. Agian orain da momentua aldaketa eta berrikuntzak egitekoa, izan ere, bizitza osoa daramagu berdin jokatuaz. Gure lotsa eta ustezko “intimidazioak” alde batera utzi, eta berdintasuna eraikitzeko urratsak eman beharko genituzke. Horretarako ezinbestekoa da gure “txip-a” aldatzea eta orain arte bezela jarraituaz sortzen dugun arazoaz jabetzea. Datozen belaunaldiengan pixka bat pentsatuaz, etorkizun hobea izan dezakete akaso. Izan ere, sexismoaren gatazkak denok ezagutzen ditugun beste hainbat dakartza ondoren, matxismoarena, esaterako.

  NERBIOX

  ResponderEliminar
 30. Lehenik eta behin esan nahiko nuke, dutxen kontua hau txikitatik egin behar den zerbait dela, izan ere orain ohiturak aldatzea nahiko zaila da orokorrean.

  Egia esan, kirola neska eta mutilek batera praktikatzen dugu eta ondoren, dutxarako ordua iristean, bakoitza bere aldageletara joatea ez da oso bidezkoa.

  Gure ikastetxerako aldagela egokienak honakoak iruditzen zaizkit: Hiru aldagela; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta bestea mistoa (nahi duenarentzat). Modu honetara, bakoitzak ikusiko du non sentitzen den ondoen eta mistoa probatzeko ere aukera izango genuke.

  TXINPARTA

  ResponderEliminar
 31. Alde batetik, sexismotzat har dezakegu dutxatan neskak eta mutilak banatzearen kontua, baina bestetik, ulertzekoa da batzuk nahi ez izatea, txiki txikitatik horrela banatu gaituzte eta nerabezaroan nahiko konplikatua da gainera. Nerabezaroan, gure gorputzarekiko konplexuak agertzen hasten dira eta adibidez, ni neska naizen aldetik, hilekoa eta bestelako kontuak hasten zaizkigu eta nahiko zaila egiten da besteen aurrean gorputzak erakustea eta oraindik eta zailagoa sexu desberdinekoa bada, beraien gorputza ez delako gurea bezala.
  Beraz bi kontu hauek kontuan hartuz, egokiena c) aukera iruditzen zait. Hiru aldagela eta bakoitzak erabaki dezala nora joan.

  UDARA

  ResponderEliminar
 32. Galdera honek aurrekoarekin lotura dauka, baina nire erantzuna ez da aurrekoaren berdina izango.
  Dutxatzerako garaian jarri duzun adibidea ez zait logikoa iruditzen, ez dudalako logikoa ikusten dutxak arrazarengatik desberdintzea.
  Bestalde, txikitatik erakutsi digute neskak alde batean dutxatu behar dutela eta mutilak bestean, nerabezaroan gauzak konplexuagoak dira eta lotsagatik eta gorputzen konplexuengatik lotsa sentitzeen dugu gure gorputza sexu berdinekoen aurrean erakustea, orduan zailagoa de sexu desberdina daukatenen aurrean erakustea.
  Hori kontuan hartuta nik C) aukera aukeratuko nuke, hau da, hiru aldagela; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia (nahi duten neska-mutilek elkarrekin aldatu eta dutxatzeko) eta dutxa irekiekin.
  URDINA

  ResponderEliminar
 33. Galdera hau ez da batere erraza. Egia da sexista dela ekintza guztiak mixtoak ezan eta gero dutxatzerako orduan erabak separatuta dutxatzea generoaren arabera. Txiki txikitatik horrela hezi gara, mutilak mutilen aldageletan eta neskak neskenan, ohitura hauek kentzea oso zaila da, eta gehiago gizarte sexista batean. Mundu ideal batean, denak aldagela komun batean dutxatzea izango litzateke eta nahi duenak dutxa pribatua izateko aukera edukitzea ere. Nahiz eta azken hau atzera pauso bat iruditzen zait niri. Hau aldatzeko, txiki txikitatik hezi behar da gizarte misto bat normaltasun osoz ekintza guztia batera eginez, bakoitzaren generoan aztertu barik.

  Heyhey

  ResponderEliminar
 34. Nire ustez ulergarria da pertsona batzuk ez dutxatu nahi izatea aurakako sexuko pertsonekin. Adin honetan gainera, konplexuz beteak gaude eta egoera horretan deseroso sentituko diren pertsonei errespetatu egin behar zaie. Nire ustez txikitatik ohitu izan bagintuzte batera dutxatzen ez litzaigukeela hain deserosoa irudituko, baina orain behintzat oso adin txarrean gaude eta horregatik, nire ustez ikastetxerako aldagela egokienak hiru aldagela izatea iruditzen zait. Bata neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia nahi dutenentzat. Horrela denok pozik geratuko ginateke.
  BERDEA

  ResponderEliminar
 35. Nik oso garbi daukat erantzuna, nik C aukeratuko nuke, hau da hiru aldagela bat mutilentzat, beste bat neskentzat eta hirugarren bat nahasia. Niri ez dit inolako lotsarik ematen denak batera dutxatzea baina beste batzuei bai eta hori errespetatu beharra dago. Norbaitek ez badu nahi kontrako sexuko norbaitekin dutxatu lotsa edo edozer gauza gaitik beste aldagela batera joan daiteke eta horrela ez lituzke galduko notarako diren 2 puntuak. Bestalde dutxa irekiak jarriko nituzke ez dudalako uste beharrezkoak direnik. Hori bai hirugarrengo aldagela bat jartzea oso zaila ikusten dut ez dagoelako lekurik eta erreformak egiteak ginasioa itxiko luke pare bat hilabetez.

  CAILLOU

  ResponderEliminar
 36. Egia esan, sexista dela iruditzen zait, baina, nire ustez, txikitatik banandu izan ez bagintuzte, ez genuke arazo hau edukiko. Bestalde, egia da, bakoitzak bere orientazio sexuala du eta sexu ezberdinekoak izan arren, agian homosexuala, bisexuala… izan daiteke eta nahiz eta heterosexuala izan, horrek ez du esan nahi zu gustuko izango zaituenik. Horregatik, hirugarren aldagela iruditzen zait egokiena, horrela, bakoitzak aukera dezakeelako non dutxatu, nahiz eta batzuei inporta ez zaien, agian beste batzuei asko kostatzen zaielako beste sexukoekin dutxatzea.

  BOKATAWOMAN.

  ResponderEliminar
 37. Dutxatzerako orduan jende askori lotsa eman diezaioke besteen aurrean biluztea eta dutxatzea horregatik egokiena iruditzen zait bi aldagela, bat neskentzat eta bestea mutilentzat eta dutxa itxiak. Norbaiti lotsa eman al dio beste sexuaren aurrean biluztea eta baita bere sexukoen aurrean ere horregatik dutxa itxiak oso erabaki ona da.Bakoitzaren intimitatea errespetatu behar da eta ezin diogu behartu norbaiti nahi ez duen gauza bat egitera.

  ResponderEliminar
 38. Txiki-txikitatik ohitu gara dutxatzeko kontuetan bi aldagela egoten, bata mutilentzat eta bestea neskentzat, beraz, orain hori erabat aldatzea oso zaila dela uste dut. Bi aldagela desberdin egotea ez dagoela gaizki iruditzen zait, batzuek ez baitute nahi izaten beste sexukoekin batera dutxatzerik eta hori normala dela esango nuke. Aldagela bakarra jarri nahi izanez gero, zati bat irekia jarriko nuke, baina baita dutxa itxiak ere, horrela bere gorputza besteek ikustea axola ez diotenak irekian dutxa daitezke, eta aldiz, intimitate gehiago nahiko balute dutxa itxiak izango lituzkete. Hala ere ez dut uste jende askok nahiko lukenik denak batera dutxatzea, jaiotzen garenetik komunak ere desberdinak direlako. Beraz, hau txikitatik egiten hasi beharreko gauza dela iruditzen zait. Denentzat komun berdinak erabiliko bagenitu, sexuz bereizi gabeak, ez lirateke horrelako arazoak egongo, eta dutxatzeko garaian ere ez litzaiguke horrenbeste axolako.

  APIRILA

  ResponderEliminar
 39. Nik uste dut dutxatzerakoan ere,txiki-txikitatik dutxatzegea neskak aldagela batean eta mutilak beste batean, eta horretan uste dut ez dagoela arazorik. Aurreko galderan esan dudan bezala, bakoitzak bere sexu berarekin egotea nahiago luke eta nik ere horrela uste dut, bakoitzak bere intimidadea edukitzeko eskubide osoa duela.
  Gainera badago jendea bere sexu berakokin ere lotxa ematen diela dutxatzea eta biluzik ikustea eta nik hori ulertzen dut, eta ez badu nahi dutxatu aldageletan, etxean dutxatzeko nahi badu, gustorago sentitzen bada klaro.
  Gure ikastetxeko gimnasiorako, hiru aldagela eskatuko nituzke, bat neskentzako,bestea mutilentzako eta beste bat nahastuta nahi dutenentzako (neskak eta mutilak batera nahi dutenak).

  Manu

  ResponderEliminar
 40. Dutxatzerako garaian beti erakatsi izan digute neska eta mutilak aparte dutxatzen, baina beste gauza guztiak batera egiten ditugula kontuan hartuta, sexismoa izango litzatekeela hori ere. Egia da ere ez ditugula dutxak arrazaz banatzen.
  Txosteneko 4 aukerak emanda, nik hirugarren hau aukeratuko nuke.
  Hiru aldagela; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia (nahi duten neska-mutilek elkarrekin aldatu eta dutxatzeko) eta dutxa irekiekin.
  Horrela, bakoitzak aukeratuko luke zein aldageletan sartu, eta inor ez litzateke ofenditurik sentituko. Eta bakoitzak aukeratu ahalko luke non sartu inongo obligaziorik sentitu gabe.
  (Neska).

  Xari.

  ResponderEliminar
 41. bETIDANIK IZAN DUGU HORRELAKO JOERA, GU LEHENO OTAÑOKO ESKOLAN DENOK BATERA DUTXATZEN GINEN ETA 1. MAILAN BANANDU ZIGUTEN. NIK USTE DUT C IZANGO ZELA PROPOSAMEN EGOKIENA, SEXISMO KONTUETAN EZ SARTZEKO. hORTIK AURRERA NORBERAK IKUSIKO DU ZER ARI DEN EGITEN. MOMENTU HONETAN TXIKITATIK ALDEKETAK EGITEN HASIKO BAGINEN EZ ZEN SEXISMORIK GERTATUKO ETA DENOK GOZO GOZO DUTXATUKO GINEN INONGO LOTXARIK GABE. hIRUGARREN ALDAGELA EGOTEAK GIMNASIOAREN ALDAKETA EKARRIKO ZUKEEEN. HIRU ALDAGELA EGOTEAK NORBERAK AUKERATUKO LUKE ZEIN ALDAGELETARA SARTU.
  BESTE PERTSONA KLASE BAT badago jendea bere sexu berakokin ere lotxa ematen diela dutxatzea eta biluzik ikustea eta nik hori ulertzen dut, eta ez badu nahi dutxatu aldageletan, etxean dutxatzeko AUKERA EDUKI DEZAKEELA, gustorago sentitzen bada klaro.
  VALENTINO ROSSI

  ResponderEliminar
 42. Sexu desberdintzapen guztiak sexismo gisa kalifikatu arren, eta honela aldagelen desberdintzapena honen barnean sartu arren, denok eduki beharko genuke aukeratzeko eskubidea. Hau da, hiru aldagela egotea izango litzateke egokiena. Nahi duenak nahasian dutxa liteke baina intimitatea mantendu nahi izanez gero bakoitzak bere sexuko aldagela izango luke. Honela, experimentatzeko aukera izango genuke eta pixkanaka geroz eta jende gehiago aldagela nahasian sartuz gero, aldagela bakarrera alda gintezke. Baina, hala ere, hau guztia ez litzateke beharrezkoa izango txikitatik heziko baligukete aldagela mistoen bidez. Hau da, nahiz ezta gorputz desberdina izan denak batera dutxatzera txikitatik. Honekin esan nahi dudana da, txikitatik desberdindu izanak eragin handia duela dutxatzeko garaian eta horregatik pertsona askori gerta liezaioke bere sexu berekoa ez den beste batekin dutxatu nahi ez izatea.

  Ezizena: Florin

  ResponderEliminar
 43. Aurreko galderan esan dudan bezala bereizketa batean hezten gaituzte, gainera bereizketa hori gure genitalen arabaera egiten dute, beraz orain oso zaila iruditzen zait bat-batean denok elkarrekin dutxatzen hastea. Txikitatik batera dutxatuko bagina, eta hori izango litzateke egokiena, ez litzateke horrelako arazorik egongo. Nik 4 aukera horietatik hirugarrena aukeratuko nuke. Hiru aldagela; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta bestea nahasia. Txiki txikitatik denak batera aldatuko baginake laugarren aukera izango litzateke egokiena, baina oraintxe bertan ezinezkoa iruditzen zait hori.

  PARETA

  ResponderEliminar
 44. Nire iritziz hirugarren aukera da oberena:
  Hiru aldagela; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia (nahi duten neska-mutilek elkarrekin aldatu eta dutxatzeko) eta dutxa irekiekin.
  Pentsatzen dut umetatik erakutsi behar liguketela denei batera dutxatzen eta ez lukeela arraroa izan behar horrek.
  Pentsatzen dut heziketa ona egin ezkero normal normal dutxatuko ginatekela denok batera, ikasle eta irakasle.

  ResponderEliminar
 45. Nire ustez dutxatzeaen kontua ere sexismoa da. Txikitatik erakutsi izan digute aparte dutxatu behar dugula, nahiz eta beste gauza guztiak batera egin. Baina zaila da orain bat-batean dutxa mixtoak jartzea, pertsona askori hau egitea kosta egingo litzaiekelako. Jende askori lotxa ematen dio neskak eta mutilak batera dutxatzea, beraz, 3 dutxa egon beharko lukete, hau da, 1 neskena beste 1 mutilena eta 1 mixtoa. Horrela lotxa ematen ez dioten pertsonek bertan dutxatu ahalko lukete. Gauza hauek ezin dira bat-batean aldatu, baina txiki txikitatik hasiko bagina umeei horrelako gauzak erakusten sexismoaren kopurua asko jetsiko zen. Eta hau komunekin ere pasatzen da, ez dakit zeba dauden bananduta.
  Roberta

  ResponderEliminar
 46. Neska naiz.
  Nire iritziz gizarte honek erakutsi digunaren ondorioz oso barneratua dugu kontzeptu hau, izan ere betidanik erakutsi digute inor ez dela bestea baino gehiago eta horregatik beti taldeak mixtoak izaten dira baina dutxa kontuetan sexuz ezberdinduta kokatzen gara gure gorputza edo burua horretara ohitua dagoelako.
  Nire iritziz hiru aldagela jarriko nituzke horrela denak askeak gara nahi duguna egiteko eta ez da iñor behartua sentitu behar.
  KOREA.

  ResponderEliminar
 47. Sexu bereizketan hezita gaude, eta nik uste hartutako ohiturak ezin direla gautik egunera aldatu. Horregatik, nik uste hiru dutxa egotea dela egokiena, eta bakoitzak aukera dezala nun nahi duen dutxatu eta nola sentitzen den gusturago. Baina nik uste gai hau txikitatik landu behar den gauza dela, horrela ditugun lotxak alde batera uzteko. Baina horrekin batera, denak batera dutxatzeko, nik uste beste gauza bat ere landu beharko litzakeela, bakoitzarengan konfidantza eta bakoitzak bere burua maitatzea. Horrela, behin zuk zure burua maitatuta, nik uste ez duela lotxik ematen edonorren aurrean biluzik jartzeak.

  GARCILARSO1

  ResponderEliminar
 48. Nire ustez txikitatik hezi gaituzte horrela,neskak alde batetik eta mutilak beste aldetik.Beraz,gaur egungo eskola guztietako aldagelak bitan bereizten dira,eta hori ez luke horrela izan beharko.Ni neska izanik,aukera egokiena hiru aldagela egotea da.Bat neskentzat eta bestea mutilentzat,norbait eroso sentitzen ez bada bere sexukoa ez den norbaitekin dutxatzen.Eta hirugarrena,aldagela mixtoa,bai mutilak eta bai neskak elkarrekin dutxatzeko.Bakoitzak aukera dezala egin nahi duena.
  Hortaz,pixkanaka,nik uste dut aldagela mixtoak soilik existituko direla,baina horretarako txikitatik ohitu behar ditugu gure ondorengoak.

  BETIZU

  ResponderEliminar
 49. Berez, logikoena aldagelak mistoak izatea izango litzateke. Baina horretarako beste modu batera ohituta egon behar ginatekeela uste dut , edo txikitatik horrela ohituta.
  Orain bat batean aldaketa hori egitea ez litzaidake gustatuko.
  Erabaki hau hartu aurretik, ikasleekin hitz egingo nuke, ea beraiei zer iruditzen zaien. Eta beraiekin hitz egin ostean, artuko nuke erabakia. Lehen esan bezala, guztiok desberdinak gara , eta bakoitzak bere inseguridadeak ditu. Berez, inseguridade horioekin ere, txikitatik aldagela mistotan ohiuta, berdin beharko liguke neska edo mutil baten aurrean biluztu. Baina hori bakoitzaren esku dago.
  Izana nahiz adibidez leku publiko batean komun mistoetan, eta ni neska izanik ez nintzen batere eroso sentitu. Hilekoarekin nengoen baina ez zegoen zakarrontzirik. Beraz komun horiek mistoak izateko, ez zeudela oso ongi antolatuta iruditu zitzaidan.
  Beraz eskolan ere, mistoak antolatzekotan, guztiengan pentsatzea eskatuko nuke.
  JOXEPO.

  ResponderEliminar
 50. Txitxitatik erakutsi digute mutilak eta neskak aldagela ezberdinetan dutxatu behar dugula hainbat arrazoiengatik, hauetako bat, sexu aparatu ezberdinak ditugulako da. Orain, niri ez zait erosoa egiten mutilekin batera dutxatzea, lotsa dela medio. Baina, hasieratik elkarrekin dutxatu izan bagina, orain ez liguke hainbeste lotsa emango. Baina, bestetik, bakoitzak eskubidea du erabakitzeko zeinekin nahi duen dutxatu, bere sexukoekin, beste sexukoekin, edo mixto batean.
  Ondorioz, eskolako aldagelak direla eta, nire ustez hiru aldagela egon beharko lukete, bat neskentzat, bestea mutilentzat eta bestea mixtoa, elkarrekin dutxatu nahi dutenak aukera edukitzeko.
  Egia esan, inoiz ez naiz pentsatzen hasi dutxen kontua sexismoa den ala ez, baina egia esan, pentsatzen hasi ondoren, sexismoa dela iruditzen zait ez dutelako aukera ematen elkarrekin dutxatzeko.

  Dantzari

  ResponderEliminar
 51. Nire iritziz aukera egokiena lehenengoa izango litzateke, bada jendea oso oso lotsatia dena eta sexu bereko jendearekin ere lotsatzeen dena biluzik jarrita horregatk nire iritziz lehenengo aukera hoberena izango litzateke, sexu berekoak batera daudelako eta dutxak bananduta daudelako ere. Gainera txikitatik hoituta gaude neskak eta mutilak aldegela desberdinetan daudela.

  MACARENA.

  ResponderEliminar
 52. Nire iritziz, Gorputz Heziketako saioak batera eginda ere, ez genuke zertan elkarrekin dutxatu behar, bakoitzak nahi duena egin dezake eta kasu honetan, batzuk lotsarengatik ez dute nahi. Beste batzuk aldiz, gai honetan ez dute lotsarik eta hortaz lasaitasun guztiarekin dutxatuko lirateke.

  Bestalde, nire ustez, 3 dutxa jartzea ez litzateke batere gaizki etorriko, bat neskentzat, bestea mutilentzat eta azkenekoa nahasia. Neska eta mutilena bi aldagela desberdinetan jarriko nituzke, baina biak irekiak.

  LUR

  ResponderEliminar
 53. Nire iritziz, bakoitzak nahi duena egiteko aukera eduki beharko luke, beraz 3 dutxa ezberdin eraikiko nituzke. Bata neskentzat, bigarrena mutilentzat, eta azkenik nahasia, horrela bakoitzak nahi duena egiteko aukera izan dezan. Batzuentzat zaila izan liteke elkarrekin dutxatzea, txiki-txikitatik erakutsi baitigute neskak eta mutilak aparte dutxatu behar direla.

  ResponderEliminar
 54. Nire iritziz, bakoitzak nahi duena egiteko aukera eduki beharko luke, beraz 3 dutxa ezberdin eraikiko nituzke. Bata neskentzat, bigarrena mutilentzat, eta azkenik nahasia, horrela bakoitzak nahi duena egiteko aukera izan dezan.
  Bestalde, batzuentzat zaila izan liteke elkarrekin dutxatzea, txiki-txikitatik erakutsi baitigute neskak eta mutilak aparte dutxatu behar direla, beraz aukera egokiena iruditzen zait azken hau.

  ResponderEliminar
 55. Ni mutila naiz eta iruditzen zait dutxaren kontu hau guztia txiki-txikitatik irakatsi beharreko gauza dela, eta ez orain bat-batean dena aldatzen hasi. Txiki-txikitatik irakatsi edo aldatu ezkero, normaltasun osoz hartuko genukeen, eta jendeak ez lituzke orain bezelako arazoak edukiko, beste sexuko batekin dutxatzeko.
  Nire iritziz hau ez da sexismoa, ez dakit zein hitz erabiliko nukeen, baina sexismoa ez. Orain ematen baitu dena sexismoa dela, ez bada ere, termoni hori erabiltzen dugulako.
  Orain dela urte batzuk ez genekien zer zen sexismoa, inork ez zuelako erabiltzen, eta orain bat-batean dena sexismoa da. Punta batetik bestera igaro gara.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Ni mutila naiz eta iruditzen zait dutxaren kontu hau guztia txiki-txikitatik irakatsi beharreko gauza dela, eta ez orain bat-batean dena aldatzen hasi. Txiki-txikitatik irakatsi edo aldatu ezkero, normaltasun osoz hartuko genukeen, eta jendeak ez lituzke orain bezelako arazoak edukiko, beste sexuko batekin dutxatzeko.
   Nire iritziz hau ez da sexismoa, ez dakit zein hitz erabiliko nukeen, baina sexismoa ez. Orain ematen baitu dena sexismoa dela, ez bada ere, termoni hori erabiltzen dugulako.
   Orain dela urte batzuk ez genekien zer zen sexismoa, inork ez zuelako erabiltzen, eta orain bat-batean dena sexismoa da. Punta batetik bestera igaro gara.

   KITTEL

   Eliminar
 56. Ni mutila naiz eta iruditzen zait dutxaren kontu hau guztia txiki-txikitatik irakatsi beharreko gauza dela, eta ez orain bat-batean dena aldatzen hasi. Txiki-txikitatik irakatsi edo aldatu ezkero, normaltasun osoz hartuko genukeen, eta jendeak ez lituzke orain bezelako arazoak edukiko, beste sexuko batekin dutxatzeko.
  Nire iritziz hau ez da sexismoa, ez dakit zein hitz erabiliko nukeen, baina sexismoa ez. Orain ematen baitu dena sexismoa dela, ez bada ere, termoni hori erabiltzen dugulako.
  Orain dela urte batzuk ez genekien zer zen sexismoa, inork ez zuelako erabiltzen, eta orain bat-batean dena sexismoa da. Punta batetik bestera igaro gara.

  KITTEL

  ResponderEliminar
 57. Nik hirugarrena(c) aukeratuko nuke,hau da, Hiru aldagela; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia (nahi duten neska-mutilek elkarrekin aldatu eta dutxatzeko) eta dutxa irekiekin. Nik hau aukeratuko nuke, lehen esan dudan bezala badaudelako pertsona lotsatiak, eta beti bezala, errespetatu egin behar da haien auekerak, eta aukera honekin, denok gustora gera gintezke, nahi duenak bi sexuak batera dutxatuko dira, eta ez duenak nahi haren sexuarekin dutxatuko da. Azkenean, niri hau ez zait iruditzen sexismoa, baizik eta pertsonaren erabakiak errespetatzea. Baina, adibidez arrazaz desberdintzea arrazista irudituko litzaidake, nire puntu bistatik ez dagoelako hain beste diferentzia.

  arratoia234

  ResponderEliminar
 58. Dutxatzerako garaian, Gorputz Heziketako klaseko dutxetan nahiz kiroldegiko dutxetan adibidez, egiten den bereizketa beharrezkoa dela uste dut. Alde batetik horrela ohitu garelako txiki txikitatik eta intimitate apur bat ematen digulako beste sexuarekiko, hau da mutilekiko.
  Bestalde esan beharra daukat ere, etorkizun gertu batean hiru aldagelen arten aukera edukitzea gustatuko litzaidala, nesken aldagela egotea, mutilen aldagela egotea eta bestetik aldagela mixtoa egotea, ondorioz bakoitzak aukeratu dezake nun eta norekin dutxatu nahi duen.
  Aldageletan sartzeko pertsonen kolorearen edota arrazaren araberan bereizketa egiten denean zentzugabea ikusten dut.
  JP.

  ResponderEliminar
 59. Ni mutila izanik, dutxatzeko garaian beti badago batenbat lotsatzen dena eta horrelakoentzat dutxa itxikiak egotea egokia dela iruiditzen zait. Bestalde, aldagela irekietan hizketaldiak izateko, lagun artean egoteko... aukera ematen dizkizula.
  Nire ustez, Hitu aldagela egon behar lirateke, bi dutxa irekiekin, lagun artean egoteko eta bestea dutxa itxikiekin, lotsatzen direnentzat. Niretzat beste bi dutxa irekietan nah duenak nahi deunarekin dutxatzeko eskubidea izan behar luke eta baten bat lotsatuko balitz sexuz kontrako batekin dutxatzen hirugarren dutxa erabili beharko luke. Neskek eta mutilek harreman ona daukagu, beraz, nire ustez, nahasian dutxatzeko arazorik ez duenak aukera izan behar lukeela iruditzen zait.
  TheGod

  ResponderEliminar
 60. c) Hiru aldagela, bakoitzak aukera dezan berea.

  ResponderEliminar
 61. Ni neska naiz, eta nire ustez, bakoitza librea da, erabakitzeko zer nahi duen, ondorioz, hiru aldagela jarriko nituzke, azken finean, bakoitzaren erabakia dela uste dut. Honekin uste dut ez dugula ezer lortuko, azken fienan ,holako gauzak txikitatik erakutsi behar dizkigute eta ez orain.
  Laburbilduz, egokiena izango zena, holako gauzak txikitatik erakutsi behar dira, baina ala ere, kasu honetan hiru aldagela jarri beharko lizkigute, bakoitza libre izzan beharko lukeelako, norekin dutxatu.

  ResponderEliminar
 62. Ni mutila naiz, eta nire iritziz bakoitzak erabakitzen du zeinen aurrean biluzten den. Gustatuko litzaidake beste baten aurrean biluzteko lotsa hori galtzea sozietateak, baina besteei lotsa ematea ere normala dela iruditzen zait.
  Nire ustez, dutxak, "b" modukoak izan beharko lukete, horrela erakustea importa ez zaionak ekutatu dezake, eta lotsa ematen dionak ixkin batean jarri dezake.

  SuperBokataMan

  ResponderEliminar
 63. c) Hiru aldagela, eta bakoitzak bere gustura aukera dezan lotsa guztiak errespetatuz. Txiki-txikitatik bereizi gaituzte aldageletan eta nire ustez betidanik hiru aldagela egon behar zutela, lotsak eta danak errespetatuz.

  ResponderEliminar
 64. Nire ustez, c) aukera da egokiena. Bat batean d) aukera jartzea baini, puxkanaka ohitzen joateko c) aukera dela egokiena uste dut. Baina etorkizun hurbil batean, nire ustez genero berdinketa bultzatzeko eta desberdintasuna ekiditeko sexuen artean d) aukera ezarriko nuke. Arraza desberdinen artean berriz ez nuke desberdintasunik ezarriko gizartean berdintzat hartu behar ditugulako eta honen ondorioz arrazakerria ekidinez.Baina oro har, puxkanaka ohitzeko c) aukerarekin hasiko nintzateke. Horrela gizartean arraza desberdintasunak eta genero desberdintasunak ekiditen joango ginatek; azken finean denok baikara berdinak eta ez dugu inor desberdindu behar! Nire ustez berdintasuna lortzeko oso pauso garrantzitsua izango litzateke denok batera dutxatzea, adibidez.

  Izengoitia: GRIZI

  ResponderEliminar
 65. Nire ustez hirugarren aukera da egokiena, hau da, hiru aldagela; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia (nahi duten neska-mutilek elkarrekin aldatu eta dutxatzeko) eta dutxa irekiekin.
  Nire iritziz hori da egokiena, bakoitzak iritzi ezberdina duelako eta jendea besteen aurrean lotsatu daitekeelako, beraz, horien eta bestelako iritziak dituztenak errespetatzen direlako. Honen alde nago genero desberdintasunak normalizatzen hasteko aukera bat delako bai eta beste generokoekin ere erlazionatzeko, axola ez bazaizu beintzat.

  GYM

  ResponderEliminar
 66. Ni mutila naiz, eta nire ustez bakoitzak eduki beharko lukeela askatasuna erbakitzeko noren aurrean biluztu eta zeinen aurrean ez. Horrez gain nire ustez, orixeko aldageletako dutxak aizki eginak daude, dutxetan denen artean ikusten garelako eta litzateke hórrela izan beharko. nire ustez dutxaren zati bat estalita egon beharko zen lotxa dutenek lasai dutxa daitezen.

  Beste aukera bat, hiru aldagela ezberdin izatea izango zen, horrela bakoitzak erabaki ahal izango zuen non eta norekin dutxatu.

  ResponderEliminar
 67. nire iritziz, Hiru aldagela gon beharko lirateke, misto bat eta indibidualak. Horrela bakoitzak aukertauko luke nora joan eta nora ez lotsarik sentitu gabe.

  andoni

  ResponderEliminar
 68. Ez liguke inporta beharko sexu ezberdineko pertsonekin dutxatzea, baina nire ustez txiki-txikitatik erakutsi digute bananduta dutxatu behar dugula eta normala iruditzen zait, orain bat-batean jendeari galdetuz gero zer duen nahiago, bere sexuarekin esaten dute normalean. Esan beharra daukat ez zaidala jarrera sexista iruditzen dutxetan mutilak eta neskak bananduta dutxatzea, bereizita egotea, gainera jende askori ere ondo iruditzen zaio.

  KLAI

  ResponderEliminar
 69. Ni mutila naizen aldetik, ikastetxean jarduera guzti-guztiak neska-mutilek elkarrekin nahasita egin behar dela esatea, bestela sexismoa dela bolo-bolo lau haizetara zabaltzea, eta dutxatzerako orduan sexuz banatzea sexismotik zerbait baduela iruditzen zait. Ohituak gaude eta horrela haziak gara eta arraroa egingo litzaidake neskekin dutxa partekatzea, baina ikuspegi horretatik begiratuta eta aldarrikatzen den berdintasuna bilatzeko hau garatu ez den gauza bat dela oruditzen zait. Txikitatik elkarrekin dutxatu izan bagina barneratua edukiko genuke eta ez genuke horrelako bereizketarik izango. Nire ustez eskolarako onena Hiru aldagela; bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia (nahi duten neska-mutilek elkarrekin aldatu eta dutxatzeko) eta dutxa irekiekin jartzea izango litzateko bakoitzak nahi duena egiteko eta nahi dutenak dutxatu daitezela nahasita eta nahi ez duena gera dadila bere sexukoekin.

  ZATOA

  ResponderEliminar
 70. Egia esan behar bada, egia da berez el liratekela dutxak banatu beharko, baian bakoitzak gauza desbderdinak ditugunez, ez lotsatzearren ondo daudela banatuta iruditzen zait. Orain egia da, neska izanda neskak gutatzen bazaizkizu edo alrebes, inkomodoa izan daitekeela eta aukera egon beharko lukeela aldagelaz aldatzeko.
  Horregatik egokia iruditzen zait hiru aldagela jartzea, bat mutilentzat bestea neskentzat eta azkenik mistoa. Bertan dituzun lotsak gainditzeko, edo zauden aldagelan ez zarelako ongi sentitzen edo ondo etortzen da betse aldagela bat edukitzea. Nire ustez asko ibiliko litzateke esan ditudan arrazoiak direla medio.

  IZAR

  ResponderEliminar
 71. Txikiak ginetenik hezi gaituzte horrela eta betidanik banatu izan gaituzte neska eta mutilak komunetan, aldageletan... Honekin guztiarekin dutxatzeko garaian adibidez, bi gela ezberdin egotea(bat emakumezkoentzat eta bestea gizonezkoentzat) normala dela barneratuarazi digute. Nik honako hau aldatu egingo nuke, baina badakit oso bide luzea dagoela dena normaltzat hartu arte; txikiak ginetik gauza guzti-guztiak batera egin izan bagenitu orain ez dut uste arraroa egingo litzaigukeenik batera dutxatzea.

  Gure ikastetxeko gimnasioan jartzeko aukerarik egokiena C aukera izango litzateke, hau da, bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia (nahi duten neska-mutilek elkarrekin aldatu eta dutxatzeko) eta dutxa irekiekin. Aukera honekin pixkanaka aldagela guztiak mixtoak izatea lortuko genukeela uste dut eta honekin batera lotxa eta beldur asko deuseztu behin betiko.

  KITTO

  ResponderEliminar
 72. Neska naizen aldetik, gustoak gusto, nik pentsatzen dut 3 aldagela egon beharko luketela gure institutoan; neskena, mutilena eta mistoa. Bakoitzak nahi duen aldagelan dutxatzeko eta aldatzeko aukera izateko, aukeratzeko eskubidea, bakoitzarentzat erosoena izango den aldagela aukeratzea.

  KIXKUR

  ResponderEliminar
 73. Txikitatik erakutsi digute, sexu berekoak elkarrekin dutxatu behar dutela, eta hau aldatu nahi badegu txikitatik erakutsi behar da. Nire ustez, bakoitzak bere gustoak ditu, orduan, hirugarren aukera aukeratuko nuke. Hiru aldagela jarriko nituzke, bat neskentzat bestea mutilentzat eta azkenik mistoa. Bakoitzak bere gustuak dituelako eta errespetatu egin behar direlako.Gure ikastetxerako ere hau aukera egokiena iruditzen zait, bakoitzak nahi duena egiteko.


  MENDI

  ResponderEliminar
 74. Dutxen kontu hau oso erlatiboa eta pertsonala dela uste dut,.... baina gai hau txikitatik beste modu batzuetara irakatsiko baligute, (hau da, sexu ezberdinekoan elkarrekin dutxatzeko aukera dutela, ez dela ezer txarra sexu ezberdinekoak elkarrekin dutxatzea etab luze bat.) gaur egun askok egoera hau modu ezberdinean ikusiko genukeela iruditzen zait. Txiki txikitatik banandu gaituzte dutxatzeko garaian, eta ez dut uste hori egokia denik, baina irakatsia ikasia da eta denok ikasitako egiten dugu, beraz oso normala iruditzen zait denok bere sexu berdinekoa denarekin bakarrik dutxatzea.
  Denbora aurrera joan ahala, askori pentsatzeko modua aldatu zaigu, eta nik, pertsonalki, nire sexu ezberdineko batekin dutxatzeko arazorik ez nuke edukiko, nahiz eta lehenengo aldietan apur bat arraroa edo deserosoa egin. Beraz, gure eskolan hasierako pausoa emateko, hirugarren aukera jarriko nuke. Hau da, mutilentzako dutxa bat, neskentzako beste bat, eta sexu ezberdinetarako beste bat, aukeran nahi duenarentzako.
  Baina egungo egoera aldatu nahi bada, pausoa lehenago egin behar dela uste dut, hau da, txiki txikitatik erakusten hasi beharko litzateke.

  Bitxo.

  ResponderEliminar
 75. Nire ustez aukera egokia 3 aldagela egotea da. Bat nahasia eta beste biak bat emakumezkoentzarakl eta bestea gizonentzako, bakoitzak ikusko duelako zer egin eta non dutxatu.
  Patata

  ResponderEliminar
 76. Nik uste dut orain gauden bezala ondo gaudela eta ez dugula zertan aldatu. Gainera, bi aldagelak berdinak dira eta bietan berdina egiten da, beraz, jarrera honek ez du sexu bat bestearen gainetik uzten. Horregatik, ez nuke jarrera sexistatzat joko. Bestalde, iruditzen zait batzuk gaizki pasako luketela batera dutxatzearen kontuarekin eta ez dela beharrezkoa.

  Trini.

  ResponderEliminar
 77. Nire ustez dutxatzerako orduan sexu bereizketarik ez litzateke egin beharko, baina txikitatik hartu dugun ohitura bat da. Txikitatik izan dira bereizketak sexu ezberdinak kontuan hartuta, bai dutxatzerako orduan, bai pixa egiterakoan eta baita arropa aldatzeko orduan ere. Hain ditugu barneratuak bereiaketa hauek, non oso zaila den orain aldaketa hori egitea. Ni ere nire sexu berekoekin gusturago sentitzen den horietako bat naiz, txikitatik horrela ikusi eta egin baitut beti, baina txikitatik denok batera dutxatuko bagina ez litzateke egoera arrarorik sortuko, eta denontzat normala izango litzateke sexua kontutan ez hartzea.
  Beste alde batetik, aldagela kopurua dela eta, nire ustez hiru aldagela egon beharko lukete, bat neskentzat, bestea mutilentzat eta bestea mistoa, hauek guztiak irekiak. Modu honetan, aldagela mistoak bultzatzeko aukera izango genuke, betiere bere sexu berekoekin bakarrik egotea nahiago dutenek ere hori egiteko aukera izan dezaten. Horrela oraingo umeak txikitatik aldagela mixtoetara bultzatzen baditugu, "arazo" honekin bukatzea ez litzateke oso zaila izango.
  PANTXIKA2

  ResponderEliminar
 78. Nire iritziz, txikitatik jaso dugun gizarte heziketatik barneratu dugu neska eta mutilek aldagela desberdinetan aldatu eta dutxatu behar dutela. Hau da, txikitatik bereizketa hori ezagutu dugu.
  Esan beharra daukat ez zaidala jarrera sexista iruditzen dutxetan mutilak eta neskak bananduta dutxatzea, hau da, bereizketa hori egitea. Gainera, iruditzen zait txikitatik heziketa hori jaso dugula eta beraz, bakoitzak bere sexu berekoekin dutxatu nahi izatea. Kontuan izan behar da adina ere. Izan ere, nerabezaroan intimidade pixkat bat nahi izaten da, eta hori lortzeko modurik egokiena iruditzen zait. Hala ere, batzuk nahasian dutxatu nahi izanez gero aukera izan beharko lukete, ez zait gaizki iruditzen. Bakoitzaren erabakia da.

  Laburbilduz, eskolan hiru aldagela jarriko nituzKe. Bat neskentzat, bestea mutilentzat eta hirugarrena nahasia.
  PIKATXU

  ResponderEliminar
 79. Neska naiz eta nire ustez aldagelak nahasiak izan beharko lirateke. XXI. mendean gaude eta tontakeria guztiak alde batera uzteko garaia dela iruditzen zait, zeren adibidez aldagela klasikoetan , hau da bat neskentzat eta beste bat mutilentzat denean, neska baten zakila badu, non dutxatuko da? nesken aldageletan ala mutilenetan?
  hau guztiz zentzugabea da beraz aldagelak mixtoak behingoz izateko garaia heldu dela uste dut.
  XXX

  ResponderEliminar
 80. Dutxen asuntoa oso erlatiboa dela iruitzen zait,bi iritzi daude eta nik biak ulertzen ditut.Hasteko dutxa mixtoen gaiak sexismoarekin zerikusirik ez duela iruditzen zait.Alde batetik ulertzen dut neska batzuk mutilekin dutxatu nahi ez izatea gure gorputzak juzgatuko dituen beldurrarengatik,gizarteak hori egiten erakutsi dietelako.Baina nire iritzi pertsonala azalduz,dutxak mistoak izan beharko zutela uste dut.XXI.mendean gaude eta persona transexualen lekuan jarrita munduko komun eta dutxak guztiak mixtoak izatea nahiko nuke.
  Txuria123

  ResponderEliminar
 81. Nire ustez aldagelak eta dutxa mixtoak izan beharko litzatekeela. Sexismoa dela eta aukera hau iruditzen zait egokiena, baina beste pertsona batzuen leuan jarrita hirugarren aukera hau, hiru aldagela egotea, ez zait guztiz gaizki iruditze. Bakoitza geure iritzi eta pentsamenduak ditugu eta juxtuena nire ustez auke hau izango litzateke, bakoitzak nahi duen aldagelara sartzeko.

  XIMON

  ResponderEliminar
 82. Nire ustez, ni neska izanda, ados nago dutxatzerako orduan sexu bereizketarik ez litzatekela egin beharko esatean, baina txikitatik hartu dugun ohitura dela kontuan izanda, oso zaila iruditzen zait aldatzeko. Txikitatik izan dira bereizketak dutxatzeko orduan, aldageletan aldatzeko orduan, egoera honetara ohituak gaude eta normala da aldaketa hau arraroa egitea.
  Bestalde, nire ustez hiru aldagela egon beharko lukete, bat neskentzat, bestea mutilentzat eta bestea mistoa, hauek guztiak irekiak. Horren bidez, bakoitza erosoen sentitzen den aldagelan dutxatuko litzateke inongo presioarik gabe.

  ESMERALDA

  ResponderEliminar
 83. Ikstetxean txikitatik kirolak beti batera egin ditugu, hau da, neska-mutilok nahastuta egon gara, baino dutxetan berriz, beti banandu izan gaituzte. Beraz, ulertu dezaket batzuentzat deserosoa izatea denak batera dutxatzea. Nire iritziz, txikitatik egin beharko lituzkete dutxa mixtoak, eta normaltasun osoz hartzea izango litzateke hoberena. Horregatik, nire ikuspuntutik, aldagela bakarra egon beharko luke, baino batenbat pribatua izatea, norbaitek ez badu nahi berari ikustea.
  Karapan.

  ResponderEliminar
 84. Egia da sexista dela bi aldagela izatea, bat mutilena eta bestea neskena eta aldagela mixtoa izango litzatekeela onena sexismo hori gutxitzeko, baina txikitatik banandu egin gaituzte dutxaren kontuarekin eta horrela ohitu gaituzte. Txikitatik dutxa mixtoak egongo balira, normalizatuagoa izango genuke gai hau.
  Aldagela mixto bat dutxa itxiekin jartzea beste irtenbide bat izango litzake, edo hiru aldagela jartzea, bat neskentzat, beste bat mutilentzat eta beste bat mixtoa nahi dutenentzat.
  JOSHY

  ResponderEliminar
 85. Nire ustez aukera egokiena hiru aldagela jartzea izango litzateke. Nahiduenak beste sexu edo berdinekoekin dutxatzeko. Horrela hainbat arazo sahiets genitzake, adibidez noraitek ez badaki bere sexualitatea zein den.. Baina egia da "arazoa" guk egin dugula, txikitatik horrela hezi gaituztelako generoak erabat desberdinen egiten gaituela baina, gazteetatik horrela hezi ez bagintuzte erabat normala irudituko litzaiguko dutxa mixtoak egotea eta litzateke egongo gaur egungo lotxarik,
  desberdinkeriarik.. Baina iraganean esperoko nukeena da dena dutxa mixtoa izatea, horrela hurrengo generazioa gazteetakin beste
  ikuspuntu batekin heziko geintuzke eta hainbat arazo saihestu.
  PURI

  ResponderEliminar
 86. Era ezberdinean epaituak izatea ulergarria da. Lehen adibidean (neska eta mutilek ikasgaiak batera egiteak) sexuen artean adimen ezberdintasun bat dagoela adierazten da, bigarren adibidean aldiz (dutxatzerako garaian bereiztean) txikitatik erakutsi zaigun neska eta mutilen intimitatea helburu duen bereizketa da. Aldagela batzuk arrazaz bereiztea zentzugabea da. Gizartean bereizketak egin eta jendea multzokatzen ohituak gaude, eta bereizketa hauek sexua, arraza, erlijioa, itxura… ren arabera eman ohi dira. Hauek denak gainditzeko bidean gaude, eta sistema/gizartea oraindik arrazista den arren aldagelena jada gainditua dago. Sexu arteko bereizketa gainditzeko bidean dago, baina honen aurretik heziketa aldatu beharko da, bi sexuen arteko bereizketa konstantea.
  Gure ikastetxeko aldagelak, nire esperientzian oinarrituta ondo daude. Ez dut arazorik izan. Baina aldagela mixto bat egongo balitz (ikasleen artekoa) ez nuke arazorik izango hura erabiltzeko ere.

  Nor jauna

  ResponderEliminar
 87. Zaila da gai honetaz eztabaidatzea baina nire ustez hiru aldagela egon beharko lirateke. Bat mutilentzat bakarrik, bestea neskentzat, eta azkena, mixtoa.
  Horrela, bakoitzak nahi duena aukeratzeko aukera izan dezake eta librea izateko aukera. Beharbada norbait deseroso sentitzen da bere sexu berekoekin batera dutxatzen, baina horrela egin behar du gauzak horrela direlako.
  Nire ustez, arazo hau, hezi gaituen moduagatik da. Txikitatik sexu ezberdinetakoak eta berdinetakoak batera dutxatuko bagina, orain ez genuke arazorik izango. Ez litzateke hainbesteko ezberdintasunik egongo neska eta mutilen artea. Dena normalagoa izango litzateke. Beraz, nire proposamena hiru aldagela jartzea da.
  PIPAZAL

  ResponderEliminar